Poklici in dejavnosti Družbenopolitični delavec

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Bavdaž, Kristjan Jožef
19. september 1896, Kanal, Slovenija
23. julij 1993, Nova Gorica, Slovenija
Bertok, Miran
16. maj 1912, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
?, neznano
Bevk, Slavko
9. junij 1909, Cerkno, Slovenija
17. september 1970, Koper, Slovenija
Božič, Slavica
21. december 1910, Podbrdo, Slovenija
24. maj 1974, Ljubljana, Slovenija
Brovč, Andrej
19. november 1909, Koritnica (Tolmin, obč.), Slovenija
18. oktober 1981, Golnik, Slovenija
Brovč, Mirko
10. februar 1914, Koritnica (Tolmin, obč.), Slovenija
29. november 1998, Koritnica (Tolmin, obč.), Slovenija
Casagrande, Angel
13. november 1852, Ajdovščina, Slovenija
2. januar 1935, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Cotič, Janko
23. april 1922, Sovodnje ob Soči, Furlanija - Julijska krajina, Italija
10. september 1988, Sovodnje ob Soči, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Čepar, Drago
12. december 1946, Barka, Slovenija
Čepe, Marica
29. januar 1909, Kamnica (Maribor, obč.), Slovenija
19. oktober 1990, Ljubljana, Slovenija
Češčut, Jožef
28. februar 1920, Sovodnje ob Soči, Furlanija - Julijska krajina, Italija
8. julij 2001, Sovodnje ob Soči, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Čotar, Albin
25. februar 1917, Hoče, Slovenija
3. november 1988, Koper, Slovenija
Damjan, Viktor
3. januar 1915, Ajdovščina, Slovenija
30. oktober 1981, Ljubljana, Slovenija
Del Medico, Dino
6. september 1940, Bardo, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Devetak, Aleksandra
16. marec 1947, Vrh svetega Mihaela, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Devetak, Karlo
1. julij 1957, Vrh svetega Mihaela, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Devetak, Silvo
31. december 1938, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Dolgan, Ervin
13. april 1923, Ilirska Bistrica – Trnovo, Slovenija
2008
Dougan, Danilo
27. marec 1909, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
7. januar 1993, Ljubljana, Slovenija
Dujc, Albin
31. avgust 1911, Škoflje (Divača, obč.), Slovenija
12. junij 1966, Koper, Slovenija
Ferjančič, Edko
14. marec 1898, Vipava, Slovenija
19. september 1957, Kojsko, Slovenija
Ferluga, Kilijan
18. september 1919, Plavje, Slovenija
20. junij 1996, Milje, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Fortič, Dušan
28. julij 1923, Idrija, Slovenija
3. oktober 2016, Koper, Slovenija
Furlan, Branko
22. april 1920, Brje, Slovenija
Godina, Albin
4. avgust 1913, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
11. september 1989, Ljubljana, Slovenija
Hočevar, Pavla
27. junij 1889, Dunaj, Avstrija
17. avgust 1972, Ljubljana, Slovenija
Humar, Ivan
7. avgust 1944, Števerjan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Jogan, Savin
4. julij 1937, Branik, Slovenija
Kimovec, Franc
19. november 1909, Ljubljana, Slovenija
12. september 1983, Ljubljana, Slovenija
Kodrič, Angel
30. avgust 1906, Renče, Slovenija
13. september 1983
Kosmač, Franc
9. november 1909, Mrzli Vrh (Idrija, obč.), Slovenija
19. april 1982, Mrzli Vrh (Idrija, obč.), Slovenija
Košuta, Dušan
1. julij 1919, Prosek, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kovač, Albin
1. marec 1908, Znojile (Tolmin, obč.), Slovenija
12. oktober 1990, Ljubljana, Slovenija
Kraigher, Boris
14. februar 1914, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Slovenija
4. januar 1967, Sremska Mitrovica, Srbija
Kraigher, Sergej
30. maj 1914, Postojna, Slovenija
18. januar 2001, Postojna, Slovenija
Kraigher, Živa
16. junij 1920, Ilirska Bistrica, Slovenija
20. maj 2011, Ljubljana, Slovenija
Kralj, Janko
5. februar 1916, Šentjur, Slovenija
24. januar 1979, Šempeter pri Gorici, Slovenija
Krivic, Vladimir
26. april 1914, Idrijski Log, Slovenija
25. december 1996, Ljubljana, Slovenija
Kruh, Jernej
1. avgust 1912, Selce (Pivka, obč.), Slovenija
23. avgust 1996, Šempeter pri Gorici, Slovenija
Kukanja, Angelo
16. februar 1905, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
1. december 1977, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kumar, Adrijan
21. januar 1924, Kojsko, Slovenija
13. julij 2017, Ljubljana, Slovenija
Kumar, Andrej
15. april 1893, Hum, Slovenija
6. maj 1969, Ljubljana, Slovenija
Ladavac, Vjekoslav
24. april 1912, Vela Traba, Hrvaška
21. december 1979, Pulj, Hrvaška
Lenardič, Peter
25. marec 1897, Hum, Slovenija
1. oktober 1986, Nova Gorica, Slovenija
Majer, Boris
15. februar 1919, Col, Slovenija
14. april 2010, Ljubljana, Slovenija
Šentjurc, Lidija
18. marec 1911, Hrastnik, Slovenija
6. november 2000, Ljubljana, Slovenija
Šlander, Marija
23. avgust 1911, Prebold, Slovenija
1. maj 1973, Ljubljana, Slovenija
Šlander, Vera
19. februar 1921, Kaplja vas (Prebold, obč.), Slovenija
15. junij 1943, Tolsti vrh, (Braslovče, obč.), Slovenija
Titl, Julij
24. november 1914, Vrhole pri Slovenski Bistrici, Slovenija
Trampuž, Boris
26. junij 1912, Pazin, Hrvaška
6. april 1975, Ukanc, Slovenija
Traven, Terezija
1. oktober 1910, Ljubljana – Tacen, Slovenija
30. oktober 2005, Laško, Slovenija
Vengust, Albin
23. februar 1921, Duplica, Slovenija
11. junij 2005, Črni Vrh (Idrija, obč.), Slovenija
Vesel, Gorazd
15. marec 1926, Lonjer, Furlanija - Julijska krajina, Italija
avgust 2013, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Vilfan, Marija
26. april 1912, Ljubljana, Slovenija
30. avgust 1994, Ljubljana, Slovenija
Vižintin, Bogomil
12. september 1905, Renče, Slovenija
17. september 1978, Nova Gorica, Slovenija
Vošnjak, Mitja
3. februar 1923, Ptuj, Slovenija
18. avgust 2003, Ljubljana, Slovenija