Primorski slovenski biografski leksikon

Kraigher Živa, plesni pedagog, koreograf, družbenopolitični delavec, r. 16. jun. 1920 v Ilirski Bistrici, živi v Lj. Oče Anton, notar, mati Marija Jaške. Gimn. dokončala v Lj. (1939), študirala slavistiko na lj. U, od 1935 obiskovala plesno š. Mete Vidmarjeve. Na U se je pridružila levičarskemu štud. gibanju (Slovenski klub, Dom visokošolk), pri tem je na njeno odločitev vplivalo družinsko okolje (brat Sergej, gl. čl.). Že od apr. 1941 se je vključila v boj proti it. in nem. okupatorju, postala je član komiteja KPS za lj. U (jul. 1941) in član okrož. komiteja SKOJ-a za Lj. (okt. 1941). Delovala je nato pri VOS-u, Slov. narodni pomoči in pri tehnikah KPS. Konec sept. 1943 je odšla v partizane, od 15. okt. 1943 do 17. maja 1944 je bila sekretar komiteja KPS za pivško okrožje, nato inštruktor PK KPS za SlovPrim na področju Pivškega, Brkinov in Slov. Istre, od avg. 1944 je bila org. sekretar komiteja KPS za Sev. Prim., od jan. 1945 je delovala v okrož. komiteju KPS za Zahodno Prim. Od apr. 1945 je prišla na polit. delo v Beneško Slov., osvoboditev je dočakala v Čedadu. Po vojni je delovala pri okrož. komiteju KPS za Trst, nato od pomladi 1946 v tedanji coni B. Od avg. 1946 je bila v Lj., najprej pri mestnem komiteju KPS, nato v organih vlade LRS. 1951 se je povrnila k plesu, obiskovala je š. M. Vidmarjeve in se posvetila vzgojnemu delu (najprej v Pionirski knjižnici, od 1963 pa pri Zavodu za baletno in glasbeno izobraževanje), predvsem pa izraznemu plesu. Strokovno se je izpopolnjevala v tujini (Pariz, Berlin, Dresden). S svojimi učenci je večkrat gostovala po Jsl. in drugih državah, pisala je kritike s plesnega področja. Sodeluje pri komisiji, ki zbira gradivo za zgodovino KP na lj. U, ter pri komisiji za zgod. južnoprim. okrožja. Član KPS je od jan. 1941, bila je odlikovana in je tudi dobitnik Žagarjeve nagrade.

Prim.: Osebni podatki; Slov. visokošolci v boju za narodno osvoboditev in socializem, Lj. 1977, 212; Narodni heroj Stanko Žagar, Lj. 1982, 73.

B. Mar.

Marušič, Branko: Kraigher, Živa (1920–2011). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1015800/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine