Slovenski biografski leksikon

Šentjurc Lidija por. Kraigher, družbenopolitična delavka, r. 18. marca 1911 v Hrastniku rudarju Francu in Alojziji r. Pintar, živi v Lj. Obiskovala je osn. šolo v r. kraju, meščansko 1922–6 v Krškem, učiteljišče 1926–31 v Lj., tu študirala 1931–3 na filoz. fak., se pridružila levič. študent. gibanju, 1932 postala član KPJ, bila pred drž. sodiščem za zaščito države obsojena na robijo 1933–5 v kaznilnici v Požarevcu, potem nadaljevala študij v Zgb 1935–6 in v Lj. 1936–8 (dipl. 1938), polit. delo pa med študenti in rudarji v Trbovljah in v pokrajin. vodstvu SKOJ za Sjo. Konec 1937 ji je CK KPS zaupal nalogo urediti razmere v partij. organizaciji na lj. univ., delala je v mladin. komisijah pri CK KPJ in CK KPS. L. 1939 je odšla na partij. delo v Trbovlje kot član OK KPS za Revirje. Po okupaciji so jo Nemci izselili v Srbijo, od koder se je skrivaj vrnila v Lj. na delo pri PK SKOJ; bila je jeseni 1941 med ustanovitelji in sekretar Mladin. OF, v njenem vodstvu zastopala komunist. mladino. Od pomladi 1942 do pomladi 1943 je delovala v Lj., sprva kot sekretar OK KPS za Lj., po odhodu CK KPS in IOOF iz Lj. pa član Poverjeništva CK KPS in IOOF za Lj. Odšla je na osvobojeno ozemlje, postala član CK KPS, na kočev. zboru odposlancev okt. 1943 pa član SNOSa. Delovala je od zač. 1944 v Slov. primorju kot sekretar Poverjeništva CK KPS za Slov. primorje, Gorenj., Kor. in Trst do febr. 1945, ko je postala organizacij. sekretar CK KPS. Bila je republ. poslanka 1945–53, zvezna 1945–63, 1946 minister za prosveto, 1947 za komunalne zadeve v vladi LRS, članica CK KPJ od V. do IX. kongresa (1948–69), organizacij. sekretar CK KPS 1949–52, nato v Bgdu: podpredsed. Ljud. skupščine FLRJ in predsednik odbora za socialno polit. in nar. zdravje Ljud. skupščine FLRJ, članica Izvršn. sveta LS FLRJ in sekretar za socialno polit. in komunalne zadeve, član oz. podpredsednik CO SZDL in predsednik komisije za organizacij. in kadrov. vprašanja, kasneje volilne komisije pri CO SZDLJ. Od 1963 je član Sveta federacije, 1966–9 predsedstva CK KPJ, od 1969 predsednik komisije CK ZKS za proučevanje zgodovine ZKS. Dobila je odlikovanja: red nar. heroja, nar. osvoboditve, zasluge za narod I in II, bratstva in enotnosti, hrabrosti, republike I; red junaka soc. dela. — Psevd. (v ilegali): Joža. — Prim.: osebni podatki; arhiv CK ZKS, IZDG; Zbornik nar. herojev Jsle. Bgd 1957, 763–4; Ko je ko. Bgd 1957, 690; Ljubljana v ilegali. Lj. I (1959), II (1961), III (1967), IV (1970), kazala; Dokumenti ljudske revol. v Sji. Lj. 1 (1962), 2 (1964), 3 (1966), 4 (1968), kazalo; Jesen 1942. Lj.(1962), kazalo; Zbornik sećanja aktivista jsl rev. radn. pokreta Četrdeset godina. Bgd (1960), št. 2, str. 193, 248–252, 279, 283–352. — Slike: Fotogr. dokumenti o boju KPS. Lj. I/1 (1964), 354; I/2 (1965), 135, 156, 232; II/3 (1963), 441. Nedog

Nedog, Alenka: Šentjurc, Lidija (1911–2000). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi645883/#slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine