Kolofon Slovenski biografski leksikon

Slovenski biografski leksikon
1925-1991
Elektronska izdaja
Urednica elektronske izdaje
Petra Vide Ogrin
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka
Ročna redakcija zapisa TEI
Mojca Mlinar Strgar
Simona Frankl
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka
Strojna redakcija strukture in zapisa TEI
Tomaž Erjavec
Institut "Jožef Stefan"
Implementacija strežniškega programja in postavitev na splet
Joh Dokler
Sedem čez devet, d.o.o.
Uredniki prve, tiskane izdaje SBL
Izidor Cankar et al.
Verzija 1.0
2013-12-05
Obseg: 5047 gesel
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Ljubljana
2013
ISBN 978-961-268-001-5
© Vse pravice pridržane SAZU in ZRC SAZU
Elektronska izdaja SBL je za akademske in nekomercialne namene uporabnikom prosto dostopna na svetovnem spletu.
Slovenski biografski leksikon
Izidor Cankar et al. (ur.)
Zadružna gospodarska banka
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
Ljubljana
16 zv.
1925-1991
Elektronska izdaja je narejena neposredno po prvi, tiskani izdaji SBL, ki je izšla v 16 zvezkih v letih od 1925 do 1991. V COBISS je delo zavedeno pod COBISS-ID=859652, listek pa dostopen na naslovu: .
Slovenski bijografski leksikon, 1. zv., Abraham-Erberg. Ur. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925
Slovenski bijografski leksikon, 1. zv. Abraham-Erberg - 2. zv. Erberg-Hinterlechner. Ur. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925-1926
Slovenski bijografski leksikon, 2. zv. Erberg-Hinterlechner. Ur. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926
Slovenski bijografski leksikon, 2. zv. Erberg-Hinterlechner - 3. zv. Hintner-Kocen. Ur. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926-1928
Slovenski bijografski leksikon, 3. zv. Hintner-Kocen. Ur. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928
Slovenski bijografski leksikon, 3. zv. Hintner-Kocen - 4. zv. Kocen-Lužar. Ur. Izidor Cankar, Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928-1932
Slovenski biografski leksikon, 4. zv. Kocen-Lužar. Ur. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932
Slovenski biografski leksikon, 5. zv. Maas-Mrkun. Ur. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933
Slovenski biografski leksikon, 5. zv. Maas-Mrkun - 6. zv. Mrkun-Peterlin. Ur. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933-1935
Slovenski biografski leksikon, 6. zv. Mrkun-Peterlin. Ur. Franc Ksaver Lukman. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935
Slovenski biografski leksikon, 7. zv. Peterlin-Pregelj C. Ur. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949
Slovenski biografski leksikon, 7. zv. Peterlin-Pregelj C. - 8. zv. Pregelj Ivan-Qualle. Ur. France Kidrič, Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949-1952
Slovenski biografski leksikon, 8. zv. Pregelj Ivan-Qualle. Ur. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952
Slovenski biografski leksikon, 9. zv. Raab-Schmid. Ur. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960
Slovenski biografski leksikon, 9. zv. Raab-Schmid - 10. zv. Schmidl-Steklasa. Ur. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960-1967
Slovenski biografski leksikon, 10. zv. Schmidl-Steklasa. Ur. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967
Slovenski biografski leksikon, 11. zv. Stelè-Švikaršič. Ur. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971
Slovenski biografski leksikon, 12. zv. Táborská-Trtnik. Ur. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980
Slovenski biografski leksikon, 13. zv. Trubar-Vodaine. Ur. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982
Slovenski biografski leksikon, 14. zv. Vode-Zdešar. Ur. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986
Slovenski biografski leksikon, 15. zv. Zdolšek-Žvanut. Ur. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991

Avtorji člankov

Opis sprememb

  • 2013-11-26: Petra Vide Ogrin: prva različica na novem strežniku.