Saje, Franček avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Race, Boris
31. oktober 1916, Hrpelje, Slovenija
26. april 1995, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Ravbar, Franc
4. avgust 1913, Vrhovlje (Sežana, obč.), Slovenija
13. januar 1943, Srednja vas - Poljane, Slovenija
Ravnihar, Božena
18. marec 1914, Ljubljana, Slovenija
11. oktober 2002, Ljubljana, Slovenija
Razdrih, Feliks
18. maj 1901, Vrhnika pri Ložu, Slovenija
po 1981
Redelonghi, Marko
24. april 1912, Zapotok (Podbonesec, obč.), Italija
5. maj 1944, Brdca pri Breginju, Slovenija
Regancin, Zorka
21. december 1921, Ljubljana – Polje, Slovenija
januar 1944, Ljubljana, Slovenija
Remih, Dušan
22. februar 1922, Kočevje, Slovenija
28. junij 1944, Pohorje, Slovenija
Remškar, Tine
25. april 1920, Pavlodar, Kazahstan
?, neznano
Repič, Viktor
7. avgust 1914, Ljubljana, Slovenija
2. januar 1985, Ljubljana, Slovenija
Ribič, Alojz
12. junij 1922, Trebelno, Slovenija
2007, neznano
Ribičič, Mitja
19. maj 1919, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
28. november 2013, Ljubljana, Slovenija
Robek, Vinko
1. april 1915, Vinji Vrh (Šmarješke Toplice, obč.), Slovenija
19. maj 1986, Novo mesto, Slovenija
Rojšek, Franc
12. januar 1914, Ljubljana, Slovenija
11. avgust 1975, Celje, Slovenija
Rozman, Franc
27. marec 1912, Spodnje Pirniče, Slovenija
7. november 1944, Črnomelj, Slovenija
Rožanc, Valentin
8. februar 1895, Ljubljana – Trata, Slovenija
13. oktober 1942, Ljubljana, Slovenija
Rudolf, Janko
23. julij 1914, Križ (Komenda, obč.), Slovenija
4. februar 1997, Ljubljana, Slovenija
Runko, Zvonimir
4. januar 1920, Ljubljana, Slovenija
16. junij 1942, Novo mesto – Sveti Rok, Slovenija
Rupena, Mara
1. september 1918, Mirna Peč, Slovenija
30. maj 2003, Ljubljana, Slovenija
Rupena, Zora
22. januar 1920, Mirna Peč, Slovenija
27. februar 1945, Mala vas pri Ormožu, Slovenija
Rus, Josip
16. marec 1893, Bled, Slovenija
15. september 1985, Ljubljana, Slovenija