Slovenski biografski leksikon

Rudolf Janko, narodni heroj in politični delavec, r. 23. julija 1914 v Križu pri Komendi. Osn. šolo je obiskoval v Begunjah pri Cerknici, 1933 se je v Lj. izučil za mehanika, delal pri raznih mojstrih, od 1938 do odhoda v ilegalo pa v Lj. v tovarni Eka. Že pred vojno je aktivno sodeloval v revoluc. delavskem gibanju, 1941 pa je bil sprejet v KPS. Aprila 1942 se je umaknil v ilegalo in postal član rajonskega komiteja KPS Bežigrad, junija pa RK KPS Vič. Jul. 1942 je odšel v partizane. Bil je pom. mitraljezca in četni komisar Dolomitskega odreda, nato je odšel v Šercerjevo brigado, kjer je dec. 1942 postal nam. politkom. bataljona, maja 1943 komisar bataljona, jun. nam. komisarja brigade in 13. jul. 1943 komisar brigade. Ob ital. kapitulaciji sept. 1943 je na Golem nad Igom ustanovil X. SNOB Ljubljansko in bil njen komisar do dec. 1943, ko je bil imenovan za komisarja XVIII. divizije. Od maja do jul. 1944 je bil na partijskem tečaju pri CK KPS na Rogu, nato pa ga je Gl. štab poslal za komisarja XXX. divizije, kjer je ostal do 20. jan. 1945, ko je bil pri napadu na Trnovo hudo ranjen, da se je do okt. 1945 moral zdraviti v raznih voj. bolnišnicah. Od 1946 je bil podpredsednik Enotnih sindikatov za Sjo, 1947 je končal enoletno višjo partijsko šolo pri CK KPJ, nato je bil izvoljen za predsednika Gl. odbora sindikatov Sje. 1948 je bil izbran za člana CK ZKS in za kandidata CK ZKJ, l. 1958 pa za člana Centralne revizijske komisije CK ZKJ. R. je podpredsednik GO Zveze borcev NOV Sje, zvezni in republ. ljud. poslanec, od 1958 sekretar GO SZDL Sje. Je rezervni polkovnik, 1951 odlikovan z redom narodnega heroja, imetnik Partizanske spomenice 1941, partizanske zvezde I. stopnje, reda zaslug za narod I. stopnje, reda bratstva in enotnosti II. in reda za hrabrost. — Prim.: DEn 1951, št. 1–2 in 1952, št. 30; LD 1951, št. 148; LdP 1951, št. 177; Borec 1952, 3–8; PDk 1952, št. 12; Arhiv CK ZKS; Ko je ko, 615; Zbornik narodnih heroja Jugoslavije 1957, 702 (s sliko). Saje

Saje, Franček: Rudolf, Janko (1914–1997). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi525479/#slovenski-biografski-leksikon (17. september 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine