Slovenski biografski leksikon

Rupena Zora-Katja, učiteljica in politična delavka, r. 22. jan. 1920 v Mirni Peči, padla 27. febr. 1945 pri Sv. Antonu (op. ur.: v Mali vasi pri Ormožu). V Novem mestu je dovršila meščansko šolo, v Prokuplju pa maturirala na gospodinjskem učiteljišču. Službovala je pri Mali Nedelji in se apr. 1941 umaknila v Mirno Peč. Tu je takoj začela aktivno sodelovati v osvobodilnem gibanju, postala članica KPS in rajonskega odbora OF. Jun. 1942 je odšla k partizanom, kjer je bila politična delavka v podokrožju Trebelno. Spomladi 1943 je bila poslana na Primorsko, kjer je postala sekretarka Slov. protifašist. ženske zveze (SPŽZ) za Slov. Primorje, članica Pokrajinskega odbora OF in bila prva urednica lista Ska. Na zboru odposlancev slov. naroda v Kočevju okt. 1943 je bila izvoljena za članico SNOS. Spomladi 1944 je postala članica sekretariata PK SKOJ za Slovenijo. Odšla je na II. kongres Udruženega saveza antifašist. omladine (USAOJ) od 2. do 4. maja 1944 v Drvarju, ostala tam v višji partijski šoli, doživela desant na Drvar in se poleti 1944 vrnila v Sjo. Nato je odšla na Štajersko, kjer je bila do svoje smrti sekretarka oblastnega komiteja SKOJ in članica obl. komiteja KPS za Štajersko. — Prim.: Zgod. arhiv CK ZKS. Saje

Saje, Franček: Rupena, Zora (1920–1945). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi527295/#slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Primorski slovenski biografski leksikon

RUPENA Zora, učiteljica in politična delavka, r. 22. jan. 1920 v Mirni Peči na Dolenjskem, u. 27. febr. 1945 pri Sv. Antonu na Štajerskem. Oče Anton, posestnik in gostilničar, mati Marija Rutar, gospodinja in solastnica posestva. Po osn. š. je dokončala meščansko š. v Novem mestu, v Prokuplju pa je maturirala na gospodinj. učiteljišču. Službovala je v Mali Nedelji. Polit. je delala v Društvu kmečkih fantov in deklet v dolenjskem pododb. Apr. 1941 se vrnila v Mirno Peč in se kmalu vključila v osvobodilno gibanje. Postala je članica KPS in RO OF, po aretaciji sestre Mare (por. Osolnik) pa je postala sekr. rajonskega komiteja KPS in rajonskega odb. OF za Mirno Peč. Jun. 1942 je odšla v ilegalo. Postala je članica podokrož. odb. OF Mirna Peč-Žužemberk-Trebelno in članica okrož. odb. SPZŽ Novo mesto. Jul. 1943 je prišla s skupino polit. delavcev v Slov. Prim. Postala je sekr. pokraj. iniciativnega odb. SPZŽ za Slov. Prim., po oblikovanju pokraj. odb. pa njegova sekretarka. Na Prim. je urejala glasilo PO SPZŽ Slovenka in vanj pisala uvodnike in članke. Okt. 1943 je bila poslanka na kočevskem zboru odposlancev in izvoljena v Vrhovni plenum OF in v SNOO. Na prvem kongresu SPZŽ v Dobrniču okt. 1943 je bila izvoljena v glavni odb. SPZŽ. Jan. 1944 je preživela napad na cerkljansko partijsko šolo, febr. 1944 pa je organizirala prvo pokraj. konf. SPZŽ na Štjaku. Spomladi 1944 je kot članica GO ZSM odšla na drugi kongres USAOJ v Drvar. Tam je preživela desant na Vrhovni štab, za tem pa opravila višji partijski tečaj pri CK KPJ in Vrhovnem štabu NOV in POJ. Poleti 1944 se je vrnila v Sjo, avg. 1944 pa je odšla na štajersko in postala sekretarka Obkom SKOJ za Štajersko in članica Obkom KPS za Štajersko. Pogosto je zahajala tudi med koroške partizane. Pri opravljanju nalog jo je febr. 1945 nesrečno zadela spremljevalčeva krogla. Njeno ilegalno ime je bilo Katja.

Prim.: SBL III. 168; Mara Rupena-Osolnik, izjava; arhiv NOB GorMuz, Nova Gor.

Plah.

Plahuta, Slavica: Rupena, Zora (1920–1945). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi527295/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine