Kolofon Primorski slovenski biografski leksikon

Primorski slovenski biografski leksikon
Elektronska izdaja
Urednica elektronske izdaje
Petra Vide Ogrin
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka
Ročna redakcija zapisa TEI
Mojca Mlinar Strgar
Simona Frankl
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka
Strojna redakcija strukture in zapisa TEI
Tomaž Erjavec
Institut "Jožef Stefan"
Implementacija strežniškega programja in postavitev na splet
Joh Dokler
Sedem čez devet, d.o.o.
Uredniki tiskane izdaje PSBL
Martin Jevnikar et al.
Verzija 1.0
Datum: 2013-12-05
Obseg: 1820 oseb in 19 rodbin, črka A-[Jurman]
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Ljubljana
2013-[2018]
ISBN 978-961-268-032-9
© Vse pravice pridržane ZRC SAZU
Elektronska izdaja NSBL je za akademske in nekomercialne namene uporabnikom prosto dostopna na svetovnem spletu.
Primorski slovenski biografski leksikon
Martin Jevnikar et al.
Goriška Mohorjeva družba
Nova Gorica
20 snopičev
1974-1981
Elektronska izdaja je narejena po tiskani izdaji PSBL, ki je izšla v 20 snopičih v letih od 1974 do 1994. V COBISS je delo zavedeno pod COBISS-ID=7175168, listek pa dostopen na naslovu: http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=7175168.
Primorski slovenski biografski leksikon, 1. knjiga, Abram-Juvančič. Uredniški odbor (1. do 6. snopič), Martin Jevnikar (7. snopič). Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1974-1981

Avtorji člankov

Opis sprememb

  • 2013-11-26: Petra Vide Ogrin: prva javna različica s 64 gesli, črko A.