Svoljšak, Drago avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Bizarro, Paolo de
1. februar 1811, Bakar, Hrvaška
13. oktober 1908, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Bizjak, Franc
4. oktober 1942, Podbrdo, Slovenija
Boštjančič, Franc
19. september 1935, Podgrad (Ilirska Bistrica, obč.), Slovenija
Bratož, Rajko
17. februar 1952, Branik, Slovenija
Majonica, Enrico
26. avgust 1853, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
4. december 1916, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Marchesetti, Carlo de
17. januar 1850, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
1. april 1926, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Novšak, Albin
10. februar 1915, Gorenja vas (Kanal, obč.), Slovenija
29. januar 1992, Ljubljana, Slovenija
Orsini, Valentina
12. februar 1914, Idrija, Slovenija
16. februar 2006, Rim, Italija
Pelhan, Sergij
13. oktober 1939, Idrija, Slovenija
Petru, Peter
15. december 1930, Laško, Slovenija
20. april 1983, Ljubljana, Slovenija
Plestenjak, Karel
Prijatelj, Anton
Ravnikar, Tine
Rebec, Slavko
Rutar, Tomaž
10. december 1807, Poljubinj, Slovenija
29. marec 1877, Most na Soči, Slovenija
Sedmak, Filip
21. april 1929, Planina (Ajdovščina, obč.), Slovenija
Turk, Miran
19. december 1932, Brje, Slovenija
2. marec 1995, Koper, Slovenija
Urbančič, Marjan
6. avgust 1919, Ljubljana, Slovenija
?, neznano
Urleb, Mehtilda
27. marec 1931, Maribor, Slovenija
Vidrih, Verena
13. november 1952, Čehovini, Slovenija
Vilhar, Albin
27. februar 1902, Postojna, Slovenija
24. julij 1975, Beograd, Srbija