Primorski slovenski biografski leksikon

Bizjak Franc, ekonomist, r. 4. okt. 1942 v Podbrdu, živi v Solkanu. Oče Leopold, delavec, mati Marija Beguš, delavka. Po osn. š. v Podbrdu se je šolal na Jesenicah, najprej je končal Metalurško industrij. š. (1959), nato pa še Sred. tehn. š. (1963). Ekonomijo je študiral v Mrbu in diplomiral 1975. Na U. v Mrbu je magistriral 1978 (Oblikovanje in vrednotenje projektov proizvodnih sistemov) in doktoriral 1984 (Optimiranje komunalnih sistemov kot prispevek racionalni izgradnji mest). Prvo službo je nastopil v jeseniški železarni, kasneje je služboval v industrijskih in konzultanskih organizacijah v Sji in na tujem (Nemčija, Projekt Nova Gor., Meblo), 1956 se je zaposlil na Biotehniški fak. U. v Lj., kjer je bil 1989 izvoljen za izrednega prof. B. je avtor več učbenikov: Oblikovanje proizvodnih sistemov (1988), Projekti v poslovnem sistemu (1989), Osnove gospodarjenja in razvoja podjetja (1991), Osnove organizacije in vodenja podjetja (1992). Z J. Kovačem je soavtor in redaktor zbornika Prispevki k usmeritvam razvoja lesarstva (1988). Napisal je več člankov za domače (Les, PrimSreč, Naše gospodarstvo, Revija za razvoj, Organizacija in ikadri, Manager, Nova proizvodnja) in tuje revije (European Journal of Wood and Wood Industries) o ekonomskih, razvojnih, organizacijskih in usmeritvenih vidikih ter o problemih tehnologije v slov. gospodarstvu, predvsem lesarstvu in občem razvoju regij (občina Nova Gor.). Več objav s tega področja in ekonomike projektiranja ima v zbornikih posvetovanj (Lj. 1984, 1990; Zgb 1985, 1989; Zvolen 1987; Struga 1989; Portorož 1991). – B. je vodil vrsto raziskovalnih projektov npr. o dolgotrajnem prestrukturiranju gospodar. v občini Nova Gor., o organizaciji linijskega sistema proizvodnje pohištva, o varstvu okolja v lesni industriji, o planiranju razvoja tehnologije v lesni industriji ali o zagotavljanju sredstev za gozdno reprodukcijo. – B. je predstojnik oddelka za lesarstvo na Biotehnični fàk. v Lj. in preds. njenega Poslovnega odb., prav tako pa je član vrste odb. in komisij, ki so povezane z delom in študijem na U in posebej na Biotehnični fak. Na Gospodar. razstavišču v Lj. je 1988 vodil komisijo za oceno tehnološke opreme, v Zgbu (1989) pa sodeloval v delu komisije za oceno lesarskih proizvodov Ambienta. B. je član društva inž. in tehn. gozdar. in lesar. Sje, Društva ekonomistov v Novi Gor. in v Lj. ter združenja Verband für Arbeitsstudien und Betriebsorganisation v Darmstadtu.

Prim.: Osebni podatki; PrimSreč, št. 89–90, 1990, 32–38.

Svd.

Svoljšak, Drago: Bizjak, Franc (1942–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1004240/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 18. snopič Tič-Žvanut in Dodatek A - B, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1992.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine