Poklici in dejavnosti Klasični filolog

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Arnejc, Ivan
7. februar 1876, Zgornje Goriče, Koroška, Avstrija
16. oktober 1936, Ljubljana, Slovenija
Baar, Adolf
1846, Ostrava, Češka
maj 1917, Gradec, Štajerska, Avstrija
Bajuk, Marko
29. marec 1882, Drašiči, Slovenija
20. junij 1961, Mendoza, Argentina
Bedjanič, Martin
8. november 1855, Središče ob Dravi, Slovenija
7. januar 1931, Maribor, Slovenija
Bradač, Fran
15. junij 1885, Jama pri Dvoru, Slovenija
1. maj 1970, Ljubljana, Slovenija
Brežnik, Franc
3. december 1849, Šmartno v Rožni dolini, Slovenija
15. julij 1929, Novo mesto, Slovenija
Butkovič, Drago
10. oktober 1920, Sovodnje, Furlanija - Julijska krajina, Italija
1. marec 1992, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Ceglar, Stanko
28. november 1915, Križevska vas (Metlika, obč.), Slovenija
20. januar 1994, Hamilton, Kanada
Čepon, Anton
8. maj 1895, Horjul, Slovenija
21. marec 1995, Ljubljana, Slovenija
Črnilogar, Otmar
15. november 1931, Šebrelje, Slovenija
27. april 1999, Podraga, Slovenija
Dokler, Anton
11. junij 1871, Višnja vas, Slovenija
22. oktober 1943, Ljubljana, Slovenija
Dolar, Anton
9. maj 1875, Hotinja vas, Slovenija
4. maj 1953, Zagreb, Hrvaška
Fonda, Enij Alojzij Ferdinand
4. januar 1927, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
20. september 2011, São Paulo, Brazilija
Jeršinovic, Anton
5. december 1876, Črnomelj, Slovenija
26. oktober 1925, Celje, Slovenija
Južnič, Rudolf
11. maj 1883, Cegléd, Madžarska
4. julij 1955, Ljubljana, Slovenija
Kermavner, Valentin
13. februar 1835, Vnanje Gorice, Slovenija
7. junij 1908, Gradec, Štajerska, Avstrija
Koritnik, Anton
22. december 1875, Briše pri Polhovem Gradcu, Slovenija
23. januar 1951, Ljubljana, Slovenija
Kragelj, Andrej
4. november 1853, Modrejce, Slovenija
1. december 1901, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Lukman, Franc Ksaver
24. november 1880, Loke (Tabor, obč.), Slovenija
12. junij 1958, Ljubljana, Slovenija
Mazek, Anton
14. junij 1836, Radovljica, Slovenija
8. december 1920, Zagreb, Hrvaška
Mazovec, Ivan
27. avgust 1888, Kamnik – Perovo, Slovenija
14. junij 1930, Ljubljana, Slovenija
Musić, Avgust
3. avgust 1856, Krka, Slovenija
26. julij 1938, Zagreb, Hrvaška
Omerza, Franc
28. marec 1885, Župeča vas, Slovenija
17. december 1940, Ljubljana, Slovenija
Pipenbacher, Josip
14. februar 1869, Marjeta na Dravskem polju, Slovenija
11. april 1949, Maribor, Slovenija
Premerstein, Anton, pl.
6. april 1869, Ljubljana, Slovenija
6. februar 1935, Marburg, Nemčija
Semi, Francesco
24. junij 1910, Koper, Slovenija
7. maj 2000, Benetke, Italija
Sovrè, Anton
4. december 1885, Šavna Peč, Slovenija
1. maj 1963, Ljubljana, Slovenija
Šašel, Ana
31. julij 1921, Ljubljana, Slovenija
13. februar 2001, Ljubljana, Slovenija
Škerlj, Amat
28. april 1878, Črnomelj, Slovenija
10. februar 1927, Novo mesto – Gotna vas, Slovenija
Škerlj, Ivan
8. april 1884, Kranj, Slovenija
3. december 1956, Ljubljana, Slovenija
Šorn, Josip
13. marec 1855, Celje – Ostrožno, Slovenija
15. maj 1912, Maribor, Slovenija
Tertnik, Ivan
27. januar 1859, Ljubljana – Spodnja Šiška, Slovenija
20. september 1941, Ljubljana, Slovenija
Tomažič, Boris
28. november 1913, Kambreško – Srednje (Kanal ob Soči, obč.), Slovenija
18. november 1994, Opčine, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Valjavec, Peter
12. junij 1846, Srednja Bela, Slovenija
23. julij 1909, Gradec, Štajerska, Avstrija
Vamberger, Mihael
18. september 1851, Dragotinci, Slovenija
18. julij 1930, Rečica (Karlovec, obč.), Hrvaška
Vilhar, Albin
27. februar 1902, Postojna, Slovenija
24. julij 1975, Beograd, Srbija
Vodušek, Matej
10. februar 1839, Ptujska Gora, Slovenija
20. avgust 1931, Ljubljana, Slovenija
Voglar, Fran
5. oktober 1877, Nadbišec, Slovenija
17. oktober 1925, Maribor, Slovenija
Wakounig, Jože
4. september 1941, Mlinče, Koroška, Avstrija
Wiesthaler, Fran
23. november 1849, Celje, Slovenija
26. januar 1927, Ljubljana, Slovenija
Zima, Luka
13. oktober 1830, Podlože – Jurovska vas, Slovenija
16. marec 1906, Varaždin, Hrvaška
Žakelj, Miroslav
16. julij 1835, Krašnja, Slovenija
20. november 1916, Ljubljana, Slovenija
Žganjer, Branimir
22. december 1919, Zagreb, Hrvaška
2. januar 1999, Zagreb, Hrvaška