Poklici in dejavnosti Prosvetni delavec

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Abram, Laura
7. februar 1919, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
26. februar 2001, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Albreht, Ivan
6. junij 1945, Dole (Idrija, obč.), Slovenija
Arhar, Justin
17. april 1883, Šentrupert (Šentrupert, obč.), Slovenija
20. april 1916, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Baša, Vladimir
13. julij 1913, Črniče, Slovenija
4. februar 1970, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Bolčina, Ivo
22. november 1932, Gorica – Podgora, Furlanija - Julijska krajina, Italija
23. december 2008, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Brajnik, Rudolf
17. januar 1882, Gorica – Štandrež, Furlanija - Julijska krajina, Italija
14. september 1962, Ajdovščina, Slovenija
Bratina, Virgil
14. september 1906, Stomaž (Ajdovščina, obč.), Slovenija
?, neznano
Brecelj, Bogomil
8. avgust 1925, Žapuže, Slovenija
21. januar 2011, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Bric, Ivo
28. december 1896, Dornberk, Slovenija
2. junij 1943, Dornberk, Slovenija
Budin, Venčeslav
25. januar 1908, Miren, Slovenija
19. oktober 1979, Golnik, Slovenija
Capuder, Karl
13. december 1879, Spodnje Prapreče, Slovenija
3. maj 1960, Izola, Slovenija
Cerut, Silvester
31. december 1889, Rižana, Slovenija
24. februar 1945, Dachau, Nemčija
Cotič, Franc
1. avgust 1904, Renče, Slovenija
?, neznano
Čermelj, Viktor
12. november 1899, Trst – Barkovlje, Furlanija - Julijska krajina, Italija
25. november 1973, Ljubljana, Slovenija
Černeka, Zvonimir
20. maj 1899, Boršt, Furlanija - Julijska krajina, Italija
15. oktober 1967, Murska Sobota, Slovenija
Čok, Amalija
30. junij 1889, Lonjer, Furlanija - Julijska krajina, Italija
?, neznano
Čok, Anica
6. april 1894, Trst – Katinara, Furlanija - Julijska krajina, Italija
7. november 1970, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Čok, Jelica
12. februar 1899, Trst – Katinara, Furlanija - Julijska krajina, Italija
10. oktober 1988, Tržič (Tržič, obč.), Slovenija
Devetak, Remo
6. november 1933, Vrh svetega Mihaela, Furlanija - Julijska krajina, Italija
24. februar 2017, Sovodnje, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Dovšak, Mirko
8. november 1898, Križ, Furlanija - Julijska krajina, Italija
29. oktober 1967, Križ, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Družina, Anton
3. december 1900, Kozjane, Slovenija
7. november 1986, Washington, Kolumbijsko okrožje, Združene države Amerike
Faninger, Ana
14. maj 1860, Kobarid, Slovenija
30. november 1947, Ljubljana, Slovenija
Filej, Mirko
28. oktober 1912, Medana, Slovenija
10. junij 1962, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Frančeškin, Hilarij
23. april 1894, Branik, Slovenija
?, neznano
Gangl, Engelbert
12. november 1873, Metlika, Slovenija
25. februar 1950, Metlika, Slovenija
Gantar, Drago
20. november 1919, Zavratec (Idrija, obč.), Slovenija
12. februar 1989, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Gerdol, Janko
6. junij 1896, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
23. julij 1974, Radenci, Slovenija
Glaser, Vladimir
18. april 1894, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
30. april 1975, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Globočnik, Martin
1. avgust 1919, Poženik, Slovenija
17. januar 2008, Denver, Kolorado, Združene države Amerike
Godina, Benedikt
21. marec 1876, Trst – Škedenj, Furlanija - Julijska krajina, Italija
3. november 1954, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Godina, Silvester
1. januar 1884, Trst – Škedenj, Furlanija - Julijska krajina, Italija
6. april 1976, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Gombač, Franc
10. september 1900, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
26. maj 1974, Ljubljana, Slovenija
Gorjup, Alojz
1. november 1850, Prosek, Furlanija - Julijska krajina, Italija
12. december 1912, Prosek, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Gradnik, Rajko
15. november 1880, Medana, Slovenija
20. junij 1961, Bled, Slovenija
Hreščak, Alojzij
30. april 1886, Sežana, Slovenija
16. januar 1979, Ljubljana, Slovenija
Hrovatin, Ivana Stanka
13. marec 1929, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Hrovatin, Lucija
11. december 1908, Trebče, Furlanija - Julijska krajina, Italija
21. junij 1999, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Humar, Kazimir
28. februar 1915, Vrtojba, Slovenija
3. junij 2001, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Jakomin, Dušan
11. januar 1925, Sv. Anton, Slovenija
12. februar 2015, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Jekše, Andrej
13. oktober 1816, Podmelec, Slovenija
27. september 1894, Kobarid, Slovenija
Jelinčič, Zorko
5. marec 1900, Log pod Mangartom, Slovenija
13. julij 1965, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Jereb, Viktor
20. november 1904, Cerkno, Slovenija
1. november 1984, Cerkno, Slovenija
Jericijo, Stanislav
20. julij 1928, Avče, Slovenija
15. januar 2007, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kacin, Ivan
28. december 1903, Idrijske Krnice, Slovenija
14. februar 1960, San Basilio, Argentina
Kalan, Ludovika
24. avgust 1900, Pivka, Slovenija
17. maj 1983, Koper, Slovenija
Kalc, Anton
10. december 1906, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
20. december 1979, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kapelj, Anton Mirko
2. avgust 1920, Stara Sušica, Slovenija
25. april 1998, Sežana, Slovenija
Kerševan, Silvan
21. februar 1941, Sovodnje, Furlanija - Julijska krajina, Italija
8. maj 2012, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kjuder, Viktor
29. januar 1904, Trst – Sveti Jakob, Furlanija - Julijska krajina, Italija
13. oktober 1946, Buenos Aires, Argentina
Klavora, Franjo
10. januar 1899, Bovec, Slovenija
22. marec 1990, Šempeter pri Gorici, Slovenija
Klavžar, Zora
30. junij 1878, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
27. november 1980, Maribor, Slovenija
Kocjančič, Ksenija
10. april 1918, Novo mesto, Slovenija
4. september 1982, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Komac, Maks
12. november 1907, Bovec, Slovenija
13. julij 2004, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kopitar, Stana
11. april 1907, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
19. februar 1986, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Koršič, Vladimir
19. julij 1885, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
1923, Šempeter pri Gorici, Slovenija
Kosovel, Anton
28. februar 1860, Črniče, Slovenija
4. november 1933, Tomaj, Slovenija
Kosovel, Josip
2. junij 1901, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
13. februar 1963, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kranner, Martin
30. oktober 1918, Žabnice, Furlanija - Julijska krajina, Italija
2. marec 2017, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kravos, Jožef
5. avgust 1909, Dobravlje (Ajdovščina, obč.), Slovenija
13. april 1972, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Križnič, Edko
11. oktober 1908, Opčine, Furlanija - Julijska krajina, Italija
28. avgust 1968, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kumar, Pavla
19. december 1871, Kojsko, Slovenija
21. februar 1967, Kojsko, Slovenija
Kurinčič, Franc
28. november 1900, Idrsko, Slovenija
6. avgust 1995, Ljubljana, Slovenija
Kutin, Anton
19. marec 1878, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
19. december 1959, Ljubljana, Slovenija
Ličan, Josip
31. julij 1874, Ilirska Bistrica, Slovenija
8. junij 1929, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Likar, Hinko
25. avgust 1860, Postojna, Slovenija
10. oktober 1925, Blanca, Slovenija
Majer, Ernest
4. avgust 1894, Buje, Slovenija
1991, neznano
Marc, Miloš
2. september 1886, Boršt, Furlanija - Julijska krajina, Italija
3. junij 1979, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Markežič, Marijan
10. november 1951, Pregara, Slovenija
Martelanc, Anica
30. marec 1890, Trst – Barkovlje, Furlanija - Julijska krajina, Italija
avgust 1986, Ljubljana, Slovenija
Martelanc, Dragotin
3. september 1866, Trst – Barkovlje, Furlanija - Julijska krajina, Italija
3. april 1895, Trst – Barkovlje, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Mašera, Mirko
25. julij 1899, Kobarid, Slovenija
24. marec 1976, Kobarid, Slovenija
Mavrič, Jože
26. oktober 1897, Črniče, Slovenija
20. november 1957, Buenos Aires, Argentina
Mazovec, Ivan
27. avgust 1888, Kamnik – Perovo, Slovenija
14. junij 1930, Ljubljana, Slovenija
Meršek, Jakob
7. julij 1892, Trst – Rocol, Furlanija - Julijska krajina, Italija
11. julij 1915, Koroška, Avstrija
Miklavčič, Janja
3. januar 1863, Ljubljana, Slovenija
11. december 1952, Ljubljana, Slovenija
Miklavec, Anton
25. december 1867, Trst – Spodnja Sveta Marija Magdalena, Furlanija - Julijska krajina, Italija
16. december 1948, Maribor, Slovenija
Miklavec Slokar, Elvi
18. maj 1936, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Miklavič, Milka
21. december 1905, Livek, Slovenija
29. julij 1948, Buenos Aires, Argentina
Mizerit, Martin
11. november 1904, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
7. april 1967, Buenos Aires, Argentina
Mozetič, Albin
26. avgust 1914, Solkan, Slovenija
25. februar 1965, London, Združeno kraljestvo
Možina, Anton
26. maj 1866, Brje – Možini, Slovenija
28. maj 1927, Brje, Slovenija
Mrkun, Anton
4. julij 1876, Ig, Slovenija
31. oktober 1961, Cleveland, Ohio, Združene države Amerike
Murovec, Ivan Nepomuk
12. april 1859, Podmelec, Slovenija
31. januar 1917, Škofja Loka, Slovenija
Nadlišek, Štefan
20. oktober 1824, Trst – Katinara, Furlanija - Julijska krajina, Italija
3. februar 1897, Trst – Sveti Ivan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Nanut, Viljem
6. julij 1899, Gorica – Štandrež, Furlanija - Julijska krajina, Italija
28. marec 1964, Gorica – Štandrež, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Nardin, Anton
8. maj 1902, Povir, Slovenija
11. maj 1958, Trst – Barkovlje, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Novak, Alojz
28. junij 1881, Ilirska Bistrica – Trnovo, Slovenija
30. avgust 1967, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Novak, Ivan
19. december 1904, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
23. julij 1979, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Oman, Alessandro
25. marec 1956, Ukve, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Ota, Ignacij
26. april 1931, Dolina, Furlanija - Julijska krajina, Italija
8. oktober 2001, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Padovan, Lucijan
24. avgust 1926, Trebče, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Paglavec, Andrej
1885, Gorica – Podgora, Furlanija - Julijska krajina, Italija
20. marec 1951, Gorica – Podgora, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Pahor, Evelina
11. september 1916, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
17. marec 1994, Šempeter pri Gorici, Slovenija
Pavletič, Franc Andrej
3. marec 1866, Gorica – Podgora, Furlanija - Julijska krajina, Italija
10. junij 1918, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Pertot, Marjan
15. avgust 1935, Kontovel, Furlanija - Julijska krajina, Italija
8. december 2014, Nabrežina, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Pertot, Riko
11. julij 1885, Trst – Barkovlje, Furlanija - Julijska krajina, Italija
8. avgust 1977, Trst – Barkovlje, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Pertot, Stanko
1. avgust 1910, Trst – Barkovlje, Furlanija - Julijska krajina, Italija
4. februar 1981, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Peruško, Tone
27. februar 1905, Premantura, Hrvaška
27. julij 1967, Pulj, Hrvaška
Peterlin, Jože
2. november 1911, Vinji Vrh (Šmarješke Toplice, obč.), Slovenija
4. marec 1976, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Petrovič, Jožef
17. december 1889, Sela na Krasu, Slovenija
10. marec 1980, Šempeter pri Gorici, Slovenija