Primorski slovenski biografski leksikon

Albreht Ivan, duhovnik in prosvetni delavec, r. 6. jun. 1945 v Doleh nad Idrijo (župnija Zavratec). Oče Franc, kmet, umorjen od partizanov verjetno v Teharjah jun. 1945, mati Rozalija Pišljar, gospodinja. Osn. š. je začel v Doleh in nadaljeval v Žireh. Gimn. je študiral v Srednji verski šoli v Vipavi, kjer je tudi maturiral. 1970 je bil na Sveti Gori posvečen v duhovnika. Teološko fak. je končal 1971. Po novi maši je bil po nekaj mesecev kaplan v Kopru, Lokvi pri Divači, Postojni in Tolminu. 1971–76 je bil prefekt v Malem semenišču v Vipavi. Od 1976–79 župnik v Lokavcu pri Ajdovščini; od 1979 župnik v Ajdovščini. Istočasno je od 1971 študiral v Lj. pedagogiko in sociologijo. Ves čas do 1991 je na Srednji verski šoli v Vipavi predaval psihologijo, sociologijo, telesno kulturo in družbeno ureditev. Od 1991 na škof. gimn. v Vipavi predava sociologijo in verouk. 1975–79 član Sveta za semen. pri Jsl. škof. konferenci. 1974–86 član slov. Medškofij. katehetskega sveta. 1982–91 v odb. Mohorjeve družbe v Celju, nekaj časa tudi v tajništvu MD. Od 1988 član Škofij, pastoralnega sveta v Kopru. – V reviji Cerkev v sedanjem svetu je objavil naslednje važnejše članke: Misijoni in Slovenija 2 (1968); Duhovnikovo delo za poklice 7 (1973); Mala in velika semenišča 7 (1973); Posvetovanje v različnih dobah človekovega življenja 5–6 (1977); »Bogati časi« v življenju župnije 5–6 (1980); Pred začetkom katehetskega leta 7–8 (1982); Priprava na birmo v župniji 3–4 (1983); Delo v skupinah pri veroukij3–4 (1984); Večna mladost vere 3–4 (1987); Pedagoška (ne)upravičenost preverjanja znanja in ocenjevanja 1–2 (1988); Razpotja pastorale v sedanjem času 3–4 (1989); Na mrtvi straži 1–2 (1991). S članki sodeluje v časopisih Božje okolje, Ognjišče, Tretji dan. Eden je od avtorjev katehetskih priročnikov Kateheze za starše A, B, C (izdal: Škofijski ordinariat Koper 1988, 1990, 1992), ki so prvi obširen katehetski poskus izdaje priročnikov za delo s starši veroučencev po drugi svet. vojni v Sji. Skupaj z župnijo Šturje izdaja že dvanajsto leto župnij. glasilo – štirinajstdnevnik Oznanilo, kjer stalno sodeluje s članki. Za pedagoško delo na Srednji verski šoli v Vipavi je napisal interne učbenike Psihologija, Sociologija, Temelji marksizma, ki so v času komunističnega režima zelo odstopali od marksističnih pedagoških principov in so upoštevali le znanstvena dognanja, brez ideoloških dodatkov.

Prim.: Letopis Cerkve na Slovenskem 1978, 1985, 1991; osebni podatki.

Jok

Kragelj, Jožko: Albreht, Ivan (1945–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi917624/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 18. snopič Tič-Žvanut in Dodatek A - B, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1992.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine