Kragelj, Jožko avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Albreht, Ivan
6. junij 1945, Dole (Idrija, obč.), Slovenija
Bajec, Darinka
28. maj 1924, Skrilje, Slovenija
18. januar 2017, Jesenice (Jesenice, obč.), Slovenija
Bajec, Pavla
23. maj 1921, Skrilje, Slovenija
16. december 2017, Brezje (Radovljica, obč.), Slovenija
Berce, Viktor
4. april 1909, Dornberk, Slovenija
14. november 2005, Dornberk, Slovenija
Clodig, Aldo
6. oktober 1945, Grmak, Furlanija - Julijska krajina, Italija
2. februar 2015
Černigoj, Mirko
12. september 1912, Ajdovščina – Šturje, Slovenija
14. januar 1978, Ljubljana, Slovenija
Černigoj, Polde
1. avgust 1922, Ajdovščina – Šturje, Slovenija
Krajnik, Pavel
2. avgust 1924, Poljane nad Škofjo Loko, Slovenija
11. november 2018, Sveta Gora, Slovenija
Mazora, Mirko
15. november 1913, Breginj, Slovenija
29. julij 1983, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Rutar, Anton
29. maj 1886, Drežnica, Slovenija
3. avgust 1983, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Sivec, Franc
28. oktober 1861, Vrsno, Slovenija
13. februar 1944, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Sivec, Franc
18. november 1919, Libušnje, Slovenija
7. oktober 2009, Ukve, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Sluga, Ludvik
24. avgust 1917, Visoko (Šenčur, obč.), Slovenija
3. februar 1944, Cerkno, Slovenija
Sova, Matevž
?, Gorica – Podgora, Furlanija - Julijska krajina, Italija
20. september 1600, Prvačina, Slovenija
Stanič, Viktorin
6. marec 1902, Cesta (Ajdovščina, obč.), Slovenija
22. november 1978, Šempeter pri Gorici, Slovenija
Stergulc, Martin
okoli 1752, Tolminsko, Slovenija
po 1815, neznano
Stibiel, Jožef
5. avgust 1784, Dolenje (Ajdovščina, obč.), Slovenija
15. november 1848, Gorica – Ločnik, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Valenčič, Rafko
12. oktober 1937, Mereče, Slovenija
Valič, Cvetko
11. oktober 1949, Velike Žablje, Slovenija
Verbec, Janez Štefan
1600, Klanec pri Kozini, Slovenija
?, neznano
Vetrih, Alojz
25. februar 1926, Batuje, Slovenija
29. april 1996, Šempeter pri Gorici, Slovenija
Vostner, Otmar
Vrtovec, Stanislav
Vrtovec, Venčeslav Marija
12. september 1894, Velike Žablje, Slovenija
14. junij 1988, Ljubljana, Slovenija
Vuga, Ciril Metod
21. april 1875, Solkan, Slovenija
12. julij 1922, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Wolf, Janez
Zamar, Ciril