Poklici in dejavnosti Glasbenik

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Adamič, Viktor
10. februar 1876, Dobrova (Dobrova - Polhov Gradec, obč.), Slovenija
17. marec 1924, Ljubljana, Slovenija
Antonič, Herman
2. junij 1949, Sesljan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Arh, Mihael
29. september 1676, Kranj, Slovenija
pred 1732, Krško, Slovenija
Avsenik, Slavko
26. november 1929, Begunje na Gorenjskem, Slovenija
2. julij 2015, Begunje na Gorenjskem, Slovenija
Avsenik, Slavko ml.
9. april 1958, Ljubljana, Slovenija
Bajuk, Marko
29. marec 1882, Drašiči, Slovenija
20. junij 1961, Mendoza, Argentina
Ban, Janko
4. december 1944, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Baranja, Miško
10. april 1920, Vanča vas, Slovenija
21. junij 1993, Murska Sobota, Slovenija
Barle, Janko
12. marec 1869, Budanje, Slovenija
18. februar 1941, Zagreb, Hrvaška
Bartl, Ivan
18. april 1860, Ljubljana, Slovenija
16. julij 1900, Šmartno pri Litiji, Slovenija
Belar, Leopold
27. oktober 1828, Idrija, Slovenija
17. junij 1899, Ljubljana, Slovenija
Beran, Emerik
17. oktober 1868, Brno, Češka
11. marec 1940, Ljubljana, Slovenija
Bervar, Karel
4. november 1864, Motnik, Slovenija
24. marec 1956, Celje, Slovenija
Bevilacqua, Aleksander
3. julij 1934, Bazovica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Bevilacqua, Angel
31. maj 1900, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
14. december 1965, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Bevk, Gabrijel
12. februar 1881, Cerkno, Slovenija
17. oktober 1950, Cerkno, Slovenija
Bibič, Bratko
2. februar 1957, Škofja Loka, Slovenija
Bitežnik, Marko
1. maj 1958, Gorica – Ločnik, Furlanija - Julijska krajina, Italija
17. avgust 2010, Dobrova (Dobrova - Polhov Gradec, obč.), Slovenija
Bončina, Janez
18. december 1948, Ljubljana, Slovenija
Bonomi, Giuseppe Clemente
?, neznano
?, neznano
Bratož, Remigij
10. februar 1904, Pulj, Hrvaška
28. oktober 1977, Maribor, Slovenija
Brcko, Anton
5. april 1911, Osek (Nova Gorica, obč.), Slovenija
21. februar 1939, Maribor, Slovenija
Brezovšek, Ivan
3. julij 1888, Studence (Hrastnik, obč.), Slovenija
13. junij 1942, Beograd, Srbija
Burgarell, Robert
10. december 1849, Lipnica, Štajerska, Avstrija
23. februar 1887, Ljubljana, Slovenija
Černivan, Jernej
11. julij 1704, Koper, Slovenija
14. julij 1767, Koper, Slovenija
Černivan, Peter
10. avgust 1736, Koper, Slovenija
11. junij 1808, Koper, Slovenija
Danev, Danilo
29. april 1915, Kontovel, Furlanija - Julijska krajina, Italija
3. november 1988, Zagreb, Hrvaška
Danieli, Aldo
24. maj 1933, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Delak, Franjo Ivan
18. avgust 1896, Trst – Rojan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
30. november 1972, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Dev, Oskar
2. december 1868, Planina (Postojna, obč.), Slovenija
3. avgust 1932, Maribor, Slovenija
Devetak, Gabrijel
6. november 1924, Šmaver, Furlanija - Julijska krajina, Italija
25. maj 2006, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Doktorič, David Fortunat
24. oktober 1887, Našice, Hrvaška
12. april 1962, Montevideo, Urugvaj
Dolinar, Luka
14. oktober 1794, Škofja Loka, Slovenija
27. avgust 1863, Šmartno v Tuhinju, Slovenija
Fajgelj, Franc Danijel
2. april 1873, Tolmin, Slovenija
7. april 1895, Srpenica, Slovenija
Ferjančič, Fran
1. december 1867, Goče, Slovenija
10. junij 1943, Ljubljana, Slovenija
Filej, Mirko
28. oktober 1912, Medana, Slovenija
10. junij 1962, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Fišer, Blaž
28. januar 1860, Plat (Rogaška Slatina, obč.), Slovenija
27. julij 1889, Dunaj, Avstrija
Flajšman, Jurij
18. april 1818, Beričevo, Slovenija
23. maj 1874, Ljubljana, Slovenija
Foerster, Anton
20. december 1837, Osenice, Češka
17. april 1926, Novo mesto, Slovenija
Gabrijelčič, Marijan
18. januar 1940, Gorenje Polje (Kanal ob Soči, obč.), Slovenija
23. junij 1998, Gorenje Polje (Kanal ob Soči, obč.), Slovenija
Gallus, Jakob
31. julij 1550, Kranjska, Slovenija
18. julij 1591, Praga, Češka
Gerbic, Fran
5. oktober 1840, Cerknica, Slovenija
29. marec 1917, Ljubljana, Slovenija
Geržinič, Alojzij
11. junij 1915, Ljubljana, Slovenija
26. marec 2008, Buenos Aires, Argentina
Grbec, Anton
14. januar 1878, Trst – Barkovlje, Furlanija - Julijska krajina, Italija
28. avgust 1906, Trst – Barkovlje, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Grgič, Svetko
9. maj 1931, Trst – Sveti Ivan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Gröbming, Adolf
6. januar 1891, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
26. november 1969, Ljubljana, Slovenija
Gross, Fran
25. julij 1851, Nazarje, Slovenija
8. februar 1892, Idrija, Slovenija
Gržinčič, Jerko
29. avgust 1905, Klana, Hrvaška
4. marec 1985, Ljubljana, Slovenija
Hafner, Lovro
10. avgust 1883, Stara Loka, Slovenija
10. junij 1963, Medvode – Preska, Slovenija
Hajdrih, Anton
9. januar 1842, Ljubljana, Slovenija
3. junij 1878, Ljubljana, Slovenija
Harej, Zorko
22. december 1921, Dornberk, Slovenija
30. januar 2010, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Hladnik, Ignacij
25. september 1865, Križe (Tržič, obč.), Slovenija
19. marec 1932, Novo mesto, Slovenija
Hlede, Lojze
30. junij 1946, Števerjan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Höffern, Janez Bertold
24. julij 1667, Ljubljana, Slovenija
15. junij 1718, Ljubljana, Slovenija
Hoffmeister, Karel
26. september 1868, Liblice, Češka
23. september 1952, Hluboká, Češka
Holmar, Matej L.
14. september 1869, Vodice nad Kamnikom, Slovenija
9. december 1945, Višnja Gora, Slovenija
Hribar, Angelik
3. marec 1843, Zgornji Tuhinj, Slovenija
6. april 1907, Ljubljana, Slovenija
Hrvatič, Žarko
20. junij 1946, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Hubad, Matej
28. avgust 1866, Povodje, Slovenija
2. maj 1937, Ljubljana, Slovenija
Hudovernik, Josipina
25. marec 1863, Radovljica, Slovenija
1. marec 1945, Ljubljana, Slovenija
Hudovernik, Ludovik
15. avgust 1859, Stična, Slovenija
16. maj 1901, Maribor, Slovenija
Ipavec, Alojz
20. maj 1815, Šentjur, Slovenija
1849, Győr, Madžarska
Ipavec, Avgust
2. junij 1940, Ročinj, Slovenija
oktober 2023, Dunaj, Avstrija
Ipavec, Benjamin
24. december 1829, Šentjur, Slovenija
20. december 1908, Gradec, Štajerska, Avstrija
Ipavec, Gustav
15. avgust 1831, Šentjur, Slovenija
20. avgust 1908, Šentjur, Slovenija
Ipavec, Josip
21. december 1873, Šentjur, Slovenija
8. februar 1921, Šentjur, Slovenija
Ivančič, Avgust
25. julij 1898, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
15. april 1944, Ljubljana, Slovenija
Jakl, Anton
24. julij 1873, Uhliřské Janovice, Češka
20. december 1948, Ljubljana, Slovenija
Jelerčič, Ivo
12. oktober 1937, Podnanos – Podbreg, Slovenija
Jenko, Davorin
10. november 1835, Dvorje (Cerklje na Gorenjskem, obč.), Slovenija
25. november 1914, Ljubljana, Slovenija
Jereb, Peter
1. julij 1867, Cerkno, Slovenija
3. oktober 1951, Litija, Slovenija
Jericijo, Stanislav
20. julij 1928, Avče, Slovenija
15. januar 2007, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Jobst, Anton
12. september 1894, Brdo pri Šmohorju, Koroška, Avstrija
11. julij 1981, Žiri, Slovenija
Juvanec, Ferdo
3. april 1872, Sveti Vid, Slovenija
25. junij 1941, Ljubljana, Slovenija
Kacin, Ivan
26. avgust 1884, Otalež, Slovenija
13. november 1953, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kalin di Marienberg, Franc Dominik
4. avgust 1624, Vipavski Križ, Slovenija
1. september 1683, Dunaj, Avstrija
Kiferle, Ivan
15. maj 1856, Borovnica, Slovenija
25. junij 1943, Ljubljana, Slovenija
Kimovec, Franc
21. september 1878, Glinje (Cerklje na Gorenjskem, obč.), Slovenija
12. januar 1964, Ljubljana, Slovenija
Kjuder, Jagoda
22. junij 1958, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Klemenčič, Josip
18. september 1892, Dol pri Ljubljani, Slovenija
22. december 1969, Ljubljana – Bokalce, Slovenija
Kobal, Cveto
1. januar 1960, Ljubljana, Slovenija
Kobal, Lojze
7. december 1946, Vrhpolje (Vipava, obč.), Slovenija
Kodrič, Iztok
3. april 1956, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kodrič, Ravel
7. marec 1951, Sofija, Bolgarija
Kokošar, Ivan
13. april 1860, Hudajužna, Slovenija
16. maj 1923, Grahovo ob Bači, Slovenija
Komel, Emil
14. februar 1875, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
14. avgust 1960, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Koporc, Srečko
17. november 1900, Dobrnič, Slovenija
19. marec 1965, Ljubljana, Slovenija
Korun, Fran
26. december 1868, Velenje, Slovenija
1. december 1935, Celje, Slovenija
Kosi, Anton
16. januar 1864, Godemarci, Slovenija
20. april 1945, Badličan, Hrvaška
Košuta, Miran
6. november 1960, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kozina, Pavel
6. januar 1878, Ljubljana, Slovenija
16. februar 1945, Ljubljana, Slovenija
Kožlin, Ignac
10. julij 1878, Biljana, Slovenija
17. april 1955, Ljubljana, Slovenija
Kračman, Matevž
12. september 1773, Šmarje - Sap, Slovenija
20. december 1853, Šmarje - Sap, Slovenija
Kralj, Bogdan
26. december 1958, Križ, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kramar, Franc
27. september 1890, Matena, Slovenija
9. november 1959, Strahomer, Slovenija
Krek, Gregor
27. junij 1875, Gradec, Štajerska, Avstrija
1. september 1942, Ljubljana, Slovenija
Krek, Vinko
20. januar 1874, Smlednik, Slovenija
26. avgust 1914, Gorodok, Ukrajina
Križman, Josip
24. februar 1880, Sv. Anton, Slovenija
5. marec 1966, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Križman, Nazarij
18. februar 1890, Sv. Anton, Slovenija
31. januar 1952, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kumar, Ciril
27. november 1864, Kojsko, Slovenija
20. februar 1929, Ljubljana, Slovenija