Novi Slovenski biografski leksikon

BONOMI, Giuseppe Clemente (Giuseppe Clemente de Bonomi/Bonomo), duhovnik, glasbenik, skladatelj, kapelnik (r. ?; u. ?).

O njegovem življenju so na voljo zgolj skromni podatki. Verjetno izhaja iz stare kranjske družine, ki je v 17. stoletju zapustila deželo. Prav tako ne poznamo podatkov o njegovi glasbeni izobrazbi. Iz virov je razvidno le to, da je bil 1727–32 nastavljen za vodjo glasbene kapele koprske stolnice. V viru je označen kot »abbatte«, kar pomeni, da je bil duhovnik. 1732 je za svojega novega delodajalca, kranjskega vicedoma grofa Franca Sigfrida Thurn-Valsassina, pripravil italijansko resno opero Il Tamerlano na priljubljeno besedilo Agostina Pioveneja, ki ga je za predstavo v Benetkah 1711 prvi uglasbil Francesco Gasperini. V Semeniški knjižnici v Ljubljani se je ohranil v Benetkah tiskani libreto, ki je edini znani vir za predstavo v Ljubljani. Grof Thurn, ki mu je bila Bonomijeva opera, kot beremo v libretu, posvečena, je bil tudi sam glasbenik in član Akademije ljubljanskih fiharmonikov. V besedilu za ljubljansko predstavo so, kot je bilo običajno za ponovitve v manjših mestih, izvirne arije večinoma zamenjane in nadomeščene z drugimi, ki so jih pevci bolje poznali.Tamerlano je bil torej lepljenka in Bonomi je morda uglasbil le vse recitative in instrumentalne dele. V predpustnem ali pa v jesenskem času so opero izvedli beneški operisti skupaj s člani Thurnove glasbene kapele. Med gostujočimi pevci je bil tudi precej slaven beneški falzetist ali morda kastrat po rodu iz Kopra Paolo Vida.Il Tamerlano iz 1732 je prva bolje dokumentirana operna predstava v Ljubljani oz. na ozemlju današnje Slovenije. Sklepamo lahko, da je bil Bonomi dober poznobaročni glasbenik, vešč tako liturgičnega kot tudi posvetnega standardnega glasbenega sloga svojega časa. Njegova glasba se ni ohranila.

Viri in literatura

Il Tamerlano, Benetke, 1732 (Ljubljana, Semeniška knjižnica, Z IV 1/3).
Škofijski arhiv Koper, Računske knjige koprske stolnice (Libri delle spese) G (1680–1760).
Dragotin Cvetko: Il Tamerlano de Giuseppe Clemente Bonomi, Essays Presented to Egon Wellesz, Oxford, 1966, 108–113.
Janez Höfler: Glasbeniki koprske stolnice v 17. in 18. stoletju, Kronika, 17, 1968, 143.
Giuseppe Radole: La Musica a Capodistria, Trst, 1990, 59–60.
Metoda Kokole: Najzgodnejše opere na Slovenskem: od Euridice (?) do začetka delovanja stanovskega gledališča, Stoletja glasbe na Slovenskem, Ljubljana, 2006, 235–239.
Kokole, Metoda: Bonomi, Giuseppe Clemente (?–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1019840/#novi-slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv.: Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine