Kolofon Novi Slovenski biografski leksikon

Novi Slovenski biografski leksikon
Elektronska izdaja
Urednica elektronske izdaje
Petra Vide Ogrin
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka
Ročna redakcija zapisa TEI
Mojca Mlinar Strgar
Lucija Peršin Arifović
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Biblioteka
Vnos podatkov v obrazec
Ahac Meden
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Strojna redakcija strukture in zapisa TEI
Tomaž Erjavec
Institut "Jožef Stefan"
Implementacija strežniškega programja in postavitev na splet
Joh Dokler
Sedem čez devet, d.o.o.
Glavna urednica tiskane izdaje NSBL
Barbara Šterbenc Svetina
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Verzija 1.0
2014-05-27
Obseg: 808 gesel
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Ljubljana
2013-[2018]
ISSN 2350-5761
© Vse pravice pridržane SAZU in ZRC SAZU
Elektronska izdaja NSBL je za akademske in nekomercialne namene uporabnikom prosto dostopna na svetovnem spletu.
Novi Slovenski biografski leksikon
Zv. 1, A-[3, B]
Vodja projekta: Oto Luthar
Glavna urednica: Barbara Šterbenc Svetina
Tehnični urednik: Martin Grum
Uredniški odbor: Martin Grum, Rok Kraigher, Oto Luthar, Ahac Meden, Aleš Pogačnik, Mateja Ratej, Barbara Štrbenc
Področni uredniki pri prvem zvezku: Pavlina Bobič, Franc Cimerman, Igor Grdina, Eva Holz, Andrej Kranjc, Ana Lavrič, Ahac Meden, Blaž Resman, Jurij Snoj, Petra Testen, Luka Vidmar
Področni uredniki pri drugem zvezku: Matej Ažman, Marjetka Balkovec Debevec, Dragan Božič, Vojteh Cestnik, Franc Cimerman, Martin Grum, Eva Holz, Aleksander Horvat, Drago Kladnik, Andrej Kranjc, Vojo Likar, Ahac Meden, Peter Mikša, Jasna Milinković, Jožica Narat, Mateja Ratej, Blaž Resman, Ingrid Slavec Gradišnik, Jurij Snoj, Petra Testen, Kristina Toplak, Tatjana Veljanovski, Luka Vidmar, Branko Vreš
Področni uredniki pri tretjem zvezku: Franc Cimerman, Eva Holz, Andrej Kranjc, Ahac Meden, Blaž Resman, Jurij Snoj, Petra Testen, Luka Vidmar, Mateja Ratej, Peter Mikša, Jasna Milinković, Marjetka Balkovec Debevec, Martin Grum, Kristina Toplak, Jožica Narat, Matej Ažman, Vojo Likar, Ingrid Slavec Gradišnik, Dragan Božič, Drago Kladnik, Branko Vreš, Aleksander Horvat, Vojteh Cestnik, Tatjana Veljanovski
Jezikovna urednica: Helena Dobrovoljc
Založba ZRC
Ljubljana
Zv. 1-[3, B]
2013-[2018]
Elektronska izdaja je narejena po digitalni predlogi za tiskano izdajo, ki jo sproti dopolnjujemo z novimi gesli. V COBISS je delo zavedeno pod COBISS-ID=269493248, listek pa dostopen na naslovu: http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=269493248.
Novi Slovenski biografski leksikon, 1. zv. A. Uredila Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013
Novi Slovenski biografski leksikon, 2. zv. B-Bla. Uredila Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017
Novi Slovenski biografski leksikon, 3. zv. Ble-But. Uredila Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018

Avtorji člankov

Opis sprememb

  • 2015-2018: Mojca Mlinar Strgar: kontinuirano dodajanje novih gesel NSBL in gesel digitaliziranega PSBL.
  • 2014-05-27: Mojca Mlinar Strgar, Ahac Meden: dopolnjena verzija s preostalimi gesli.
  • 2013-11-26: Petra Vide Ogrin: prva javna različica z 31 gesli.