Uredništvo avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Ankerst, Hubert
24. februar 1915, Liberec, Češka
14. avgust 2005, Celje, Slovenija
Auersperg, Marija
14. julij 1937, Ljubljana, Slovenija
Avbelj, Viktor
26. februar 1914, Prevoje (Lukovica, obč.), Slovenija
6. april 1993, Ljubljana, Slovenija
Babuder, Maks
12. februar 1940, Materija, Slovenija
Balant, Boris
3. marec 1963, Spodnja Idrija, Slovenija
Balatka, Antonín
27. oktober 1895, Praga, Češka
25. junij 1958, Brno, Češka
Belle, Ivan
14. maj 1867, Dobe, Slovenija
30. maj 1924, Gradec, Štajerska, Avstrija
Berlič, Tončka
15. maj 1925, Volarje, Slovenija
4. januar 2017, Brezovica pri Ljubljani, Slovenija
Bizjak, Pavel
6. januar 1891, Čahorče, Koroška, Avstrija
20. avgust 1988, Borovlje, Koroška, Avstrija
Blinc, Robert
31. oktober 1933, Ljubljana, Slovenija
26. september 2011, Ljubljana, Slovenija
Bogataj, Leopold
11. november 1730, Škofja Loka, Slovenija
?, neznano
Borštnik, Branko
16. julij 1944, Prkos (Rasinja, obč.), Hrvaška
Božič, Silvo
3. oktober 1947, Ljubljana, Slovenija
Brate, Tadej
31. marec 1947, Ljubljana, Slovenija
Breskvar, Silvo
31. december 1902, Ljubljana, Slovenija
3. januar 1969, Ljubljana, Slovenija
Čadež, Vladimir
11. junij 1911, Ljubljana, Slovenija
18. oktober 1994, Ljubljana, Slovenija
Čermelj, Lavo
10. oktober 1889, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
26. januar 1980, Ljubljana, Slovenija
Čertov, Jožica
30. november 1960, Celovec, Koroška, Avstrija
Čremošnik, Gregor
24. februar 1890, Ločica ob Savinji, Slovenija
12. november 1958, Ljubljana, Slovenija
Dekleva, Jože
8. februar 1899, Bač pri Materiji, Slovenija
27. december 1969, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Demšar, Jernej
19. avgust 1875, Železniki (Železniki, obč.), Slovenija
2. april 1961, Lesce, Slovenija
Dobeic, Edvin
10. julij 1919, Ljubljana, Slovenija
23. februar 2013, Ljubljana, Slovenija
Doberšek, Karel
18. oktober 1889, Leše (Prevalje, obč.), Slovenija
14. september 1964, Prevalje, Slovenija
Drekonja, Ciril
2. julij 1896, Temljine, Slovenija
31. januar 1944, Ljubljana – Šentvid, Slovenija
Engelman, Mira
26. november 1881, Ljubljana, Slovenija
15. december 1970, Ljubljana, Slovenija
Engelman, Vinko
3. januar 1881, Stari trg ob Kolpi, Slovenija
10. februar 1918, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Eyperr, Ernest
23. september 1914, Ljubljana, Slovenija
1. maj 1942, Ljubljana, Slovenija
Ferlinc, Anton
10. december 1909, Maribor, Slovenija
22. marec 1979, Maribor, Slovenija
Flis, Drago
14. avgust 1921, Blanca, Slovenija
23. februar 2019, Ljubljana, Slovenija