Novi Slovenski biografski leksikon

BELLE, Ivan (Ivan Bele), sadjar, vinogradnik (r. 14. 5. 1867, Dobe, Kostanjevica na Krki; u. 30. 5. 1924, Gradec, Avstrija, pokopan v Žalcu). Oče Franc, upravnik posestev, mati Alojzija, r. Čelešnik.

Nižjo gimnazijo je obiskoval 1878–83 v Novem mestu, nato enoletno kmetijsko šolo na Slapu pri Vipavi ter 1885–86 višjo sadjarsko, vinarsko in vrtnarsko šolo v Klosterneuburgu pri Dunaju. Prvi dve leti je služboval kot potujoči učitelj za obnovo vinogradov in upravitelj posestva Della Veaux v Vidinu (Bolgarija), 1889 se je zaradi vojaščine vrnil. 1891–1909 je bil potujoči učitelj in predavatelj na Sadjarski in vinarski šoli v Mariboru, hkrati je bil tudi vinarski nadzornik za Spodnje Štajersko, 1909–24 pa v Šentjurju pri Celju ravnatelj prve slovenske kmetijske šole na Štajerskem. Vodil je gradnjo šolskih stavb in ureditev učnega posestva ter predaval kmetijstvo. 1912 je ustanovil in vodil Zvezo selekcijskih društev za rjavo pomursko govedo, 1919 je bil med ustanovitelji Sadjarskega in vrtnarskega društva za Slovenijo ter do 1921 njegov prvi predsednik. Ustanovil je podružnici kmetijske družbe ter sadjarskega in vrtnarskega društva za Šentjur z okolico.

Usmerjal je prvo obnovo vinogradov na Slovenskem po opustošenju zaradi trtne uši, si prizadeval za razvoj sadjarstva, za trženje in izvoz ter racionalno porabo sadja in vina. Poleg knjig je pisal članke o različnih temah s področja kmetijstva za časopisje in strokovna glasila: Domovina, Gospodar, Kmetijski list, Kmetovalec, Slovenski čebelar, Slovenski gospodar, Sadjar in vrtnar, Slovenski sadjar, Zadruga, Glasnik Ministarstva poljoprivrede i voda (Beograd), Weinlaube in Weinzeitung (oba Dunaj). Sodeloval je pri poglavju v knjigah Franza Zweiflerja Die Erziehungs- und Unterstützungsarten in Die Kulturarbeiten im Weingarten ter v obsežnem priročniku Augusta W. Baba in Edmunda Macha Handbuch des Weinbaues und der Kellerwirtschaft (Berlin, 31909). Knjiga Sadjarstvo (1923) je bila do druge svetovne vojne temeljni učbenik kmečkega tržnega sadjarstva. V rokopisu je ostalo gradivo za knjigi Vinarstvo in Predelava sadja, ki so ga pozneje uporabili drugi avtorji (Andrej Žmavc, Bohuslav Skalicky).

Odlikovan je bil z redom sv. Save (1922), 1967 je bil odkrit spominski kamen v grajskem parku v Kostanjevici.

Dela

Trtna uš in trtoreja, Celje, 1893.
Ringen und Erfolge des Landwirtes, namentlich des Weinbauers, Maribor, 1900.
Viničarjev kažipot, Celje, 1900.
Weinbauers Berater, Pettau/Ptuj, 1901, 21903 (prevod dela Viničarjev kažipot).
Temelj za blagostanje kmeta, Maribor, 1903.
Maischen und Pressen der Trauben, Krems, 1904.
Gnojimo sadnemu drevju, Gospodarski nauki, I., Celovec, 1905.
Sadjarstvo, Ljubljana, 1923.

Prevodi

Anton Stiegler: Rez trsa in najvažniši načini trsove izgoje, posebno z ozirom na cepljeni trs, Maribor, 1898.
Franz Zweifler: Vrste ameriških in domačih trt, ki so priporočljive za vinograde na Štajerskem, Gradec, 1905.

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
SBL.
ES.
EJ.
Janko Šlebinger, Janez Marentič: Bibliografija slovenske kmetijske literature v letih 1919–1938, Ljubljana, 1939.
Martin Humek: Ivan Belle, Sadjar in vrtnar, 11, 1924, 97–98 (podpis: M. H.).
Josip Priol: Spomin na Ivana Belleta, Socialistično kmetijstvo in gozdarstvo, 18, 1967, 181.
France Adamič: Ivan Belle (1867–1924) : beseda ob slovesnem odkritju spominskega kamna ..., Socialistično kmetijstvo in gozdarstvo, 18, 1967, 182.
France Adamič: Ob 100-letnici rojstva Ivana Beleta, Naš vrt, 1967, 118–120.
225 let novomeške gimnazije, Novo mesto, 1971.
France Adamič: Delež Posavja v razvoju naravoslovja, kmetijstva in tehnike, Krško skozi čas, Krško, 1977, 547-568 (portret).
Adamič, F., Uredništvo: Belle, Ivan (1867–1924). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi137729/#novi-slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Slovenski biografski leksikon

Belle Ivan, kmetovavec, r. 11. maja 1867 v Kostanjevici na Dol., u. 30. maja 1924 v Gradcu, pokopan v Žalcu. Nižjo gimn. je dovršil 1883 v Nov. m., obiskoval 1 leto kmet. šolo na Slapu pri Vipavi, 2 leti višji ojnološki in pomološki zavod v Klosterneuburgu, služboval kot potovalni učitelj v Bolgariji od 1887, v Mariboru od 1891, bil tam nekaj časa kletarski nadzornik, postal 1909 ravnatelj kmet. šole v Št. Jurju ob j. ž. in jo vodil do smrti. Objavil je številne članke o vinogradništvu, sadjarstvu in splošnem kmetijstvu v SGp, Kmetovalcu, Domovini, Gosp. glasniku za Štajersko, Gospodarskih naukih Rohrmanna in Dularja, Weinlaube in Weinzeitung, poslovenil Ant. Stieglerja »Rez trsa in najvažniši načini trsove izgoje posebno z ozirom na cepljeni trs« (Maribor 1898) in izdal samostojne publikacije: Trtna uš in trtoreja (Celje 1893); Viničarjev kažipot (Celje 1900, nem. izdaja Weinbauers Berather, Pettau 1901); Ringen u. Erfolge des Landwirtes, namentlich des Weinbauers (Marburg 1900); Temelj kmetij. blagostanja (ponatis iz SGp 1903); Maischen u. Pressen ter Sadjarstvo (Lj. 1924). Za 3. in 4. izd. dela Babo & Mach, Handbuch d. Weinbaues u. d. Kellerwirtschaft, je napisal nekatera poglavja, za 5. izdajo nekatera popolnoma predelal. V rokopisu je ostavil knjigi o vinarstvu in o uporabi sadja. Njegovo književno delo je pospeševalo kmetijstvo, posebno sadjarstvo in vinogradništvo, pripomogel je k obnovi od filoksere uničenih vinogradov, uplival na organizacijo vinske trgovine in eksporta, ustanovil Sadjarsko društvo, ki se je pozneje preselilo v Lj., sadj. podr. za Št. Jurij in okolico, vodil tam kmet. podr., dvignil živinorejo, ustvaril na slabem zemljišču šol. posestva bogate nasade. — Prim.: Kmet. list 1924, št. 23; SČ 1924, 97 (s sliko); Kmetovalec 1924, 81 (s sliko); Meja 1924, br. 19 (A. Žmavc); Sadjar in vrtnar 1924, 97. *

Uredništvo: Belle, Ivan (1867–1924). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi137729/#slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine