Novi Slovenski biografski leksikon

BOGATAJ, Leopold (Leopold Wogathay), trgovec, manufakturist (r. 11. 11. 1730, Škofja Loka; u. ?). Oče Jožef Bogataj/Wogathay, veletrgovec, mati Anna Marija Bogataj/Wogathay.

Trgovske stroke se je verjetno izučil pri očetu. V Ljubljano je prišel 1757 kot trgovec in kupil trgovsko pravico Ljubljančana Sebastijana pl. Reya, 1758 pa mu je magistrat proti plačilu 53 goldinarjev podelil meščansko pravico. Nakup trgovske pravice in višina predpisane pristojbine za pridobitev meščanstva kažeta, da je prišel v Ljubljano že s primernim kapitalom, ki je brez dvoma izviral iz očetove trgovine. Ni podatkov o tem, kako se je uveljavljal kot ljubljanski trgovec; poznamo ga le kot podjetnika, ki je imel pletilnico nogavic, katerih pletenje je organiziral med kmečkim prebivalstvom. To je ustrezalo terezijanski gospodarski politiki, ki je pospeševala industrializacijo dežele s pomočjo kapitalističnih podjetij.

Pletilnico nogavic je Bogataj postavil v Višnji Gori, imela je štiri statve; hkrati je organiziral prejo volne in pletenje po kmečkih domovih. Predice in pletilje je zalagal z volno, sam pa skrbel za prodajo izdelkov. Da bi dosegel kakovostnejše izdelke, je 1764 v Višnji Gori odprl pletilsko šolo. V začetku je letna proizvodnja njegovega podjetja znašala 6.000 parov nogavic. 1768 so podjetje prevzeli ljubljanski trgovci Matija Bartolotti, Jožef Desselbrunner in Leopold Petz, ki so nogavičarstvo na kmečkih domovih še razširili in odprli pletilne šole v številnih krajih Dolenjske. Določen je bil poseben okoliš, v katerem so smele predice in pletilje delati le za njihovo podjetje. Tudi novi lastniki podjetja niso uspeli obdržati pri življenju; njegovo poslovanje se po 1772 ne omenja več.

Bogatajeva manufaktura sodi v začetno dobo industrializacije na Slovenskem, njegova pletilska šola pa med prve, ki so nastajale na pobudo države.

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
NŠAL, rojstne matice župnije Škofja Loka.
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Zapisniki mestnega sveta.
Poskusna gesla za novi Slovenski biografski leksikon, Ljubljana, 2000.
Jože Žontar: Platnarstvo in sitarstvo v loškem gospostvu, Loški razgledi, 1956, 97.
Jože Šorn: Začetki industrije na Slovenskem, Ljubljana, 1984, 60, 91, 111.
Vlado Schmidt: Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem, I, 1963, 156–159.
Valenčič, V., Uredništvo: Bogataj, Leopold (1730–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1018720/#novi-slovenski-biografski-leksikon (11. april 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv.: Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine