Dobeic, Edvin (1919–2013)
Vir: Arhiv SBL

Novi Slovenski biografski leksikon

DOBEIC, Edvin, strokovnjak za računovodstvo in knjigovodstvo, pedagog (r. 10. 7. 1919, Ljubljana; u. 23. 2. 2013, Ljubljana). Oče Osvald Dobeic, trgovec, mati Jerica Dobeic, r. Hudovernik. Brat Janez Dobeic, elektrotehnik, skladatelj, lutkar, žena Majda Baloh Dobeic, strokovnjakinja za računovodstvo in knjigovodstvo.

Osnovno šolo (1926–34) in Državno trgovsko akademijo (1934–38, matura 1938) je obiskoval v Ljubljani, Visoko ekonomsko-komercialno šolo (1939–43, diploma 1943) in enoletni doktorski tečaj (1943–44) pa v Zagrebu. Prvo zaposlitev si je našel v Kranjskih deželnih elektrarnah kot knjigovodja (poletje 1938– jesen 1939), od maja do oktobra 1945 je bil zaposlen pri Rdečem križu Slovenije pri prevzemu pomoči tujih dobrodelnih organizacij. Poučeval je na današnji Srednji ekonomski šoli v Ljubljani (1945–60), na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je predaval knjigovodstvo in poslovno administracijo (1960–88, od 1983 kot docent) ter bil 1962–89 vodja in organizator izrednega študija. Njegovo delovanje je bilo usmerjeno predvsem v organizacijo in izvajanje reforme izobraževanja poslovnih kadrov. Bil je predavatelj administracije na Višji šoli za medicinske sestre (1959–61) in računovodstva na Pravni fakulteti v Ljubljani (1962–65). Upokojil se je 1988.

Na strokovnem področju se je ukvarjal predvsem z metodiko poučevanja knjigovodstva. Napisal je številne učbenike s področja računovodstva, knjigovodstva in komercialnega poslovanja. Proučeval je metodološko-pedagoške vidike podajanja računovodske in knjigovodske snovi. Napisal je prvo slovensko knjigo o komercialnem poslovanju in prve učbenike po dopisni metodi za poslovne predmete. Bil je strokovni sodelavec Ljudske univerze v Ljubljani in pedagoški svetovalec Zavoda za šolstvo SRS za ekonomsko stroko, kjer je pokrival področje svetovanja pri pouku poslovnih predmetov na slovenskih srednjih šolah.

Za organizacijo in vodenje izrednega študija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je 1977 prejel red dela z zlatim vencem.

Dela

Gospodarska tehnika za učence v trgovini, Ljubljana, 1949.
Tehnika komercialnega poslovanja, Ljubljana, 1955.
Temelji knjigovodstva, Ljubljana, 1961.
Knjigovodstvo : temelji dvojnega knjigovodstva, 1, Ljubljana, 1964.
Tečaj finančnega knjigovodstva, Ljubljana, 1965.
Knjigovodstvo : analitična evidenca, 2, Ljubljana, 1967.
Trgovinsko knjigovodstvo, Ljubljana, 1971.
Oblikovanje osebnih dohodkov in produktivnost dela, Gospodarski vestnik, 1976, 2–23.
Temelji knjigovodstva, 2 zv., Ljubljana, 1978–79 (soavtorica Majda Baloh Dobeic).
Knjigovodstvo, 1, Ljubljana, 1990 (učbenik, soavtorica Majda Baloh Dobeic).
Knjigovodstvo, 2, Ljubljana, 1991 (učbenik, soavtorica Majda Baloh Dobeic).

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
ULBB.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Hojan, T., Uredništvo: Dobeic, Edvin (1919–2013). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1024870/#novi-slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine