Novi Slovenski biografski leksikon

FERLINC, ANTON (Tone Ferlinc, A. Ferlinz), učitelj (r. 10. 12. 1909, Maribor; u. 22. 3. 1979, Maribor). Oče Anton Ferlinc, posestnik, mati Marija Ferlinc, r. Praprotnik.

Osnovno šolo, gimnazijo (1921–25) in učiteljišče (1925–29) je obiskoval v Mariboru. Služboval je na osnovnih šolah Sv. Trojica v Slovenskih goricah (1930–34), Lokavec, Sv. Ana (1934–40) in Kamnica (1945–47). Strokovni izpit je opravil 1932 na državnem učiteljišču v Mariboru. Med drugo svetovno vojno je bil zaprt v Mariboru, izseljen v Vrginmost na Hrvaškem. Pridružil se je partizanom v udarni brigadi Joža Vlahović, v začetku maja 1945 je prišel z brigado na Koroško in bil demobiliziran. Po drugi svetovni vojni je organiziral dijaške domove v Mariboru, bil upravnik dijaškega doma učiteljiščnikov in vodja dveh pedagoških tečajev Ministrstva za prosveto za učitelje. 1955 je prevzel vodstvo šolske inšpekcijske službe, 1961 pa je postal direktor mariborskega Zavoda za prosvetno-pedagoško službo. Upokojil se je 1966.

Pisal je predvsem za revijo Popotnik in njegovo naslednico Sodobno pedagogiko. V prvi je pisal o jezikovnem pouku, pouku zgodovine in računstva, odnosu med učiteljem in učencem, razrednem razgovoru in ocenjevanju. V povojni Sodobni pedagogiki je pisal o vzgoji v dijaških domovih, učnih načrtih za osnovno šolo, proizvodnem delu učencev in napredovanju učencev z negativno oceno. Z Milošem Ledinekom je 1949 pripravil računico za 3. razred osnovnih šol, ki je doživela številne izdaje.

Prejel je več odlikovanj: 1949 red dela II. stopnje, 1955 nagrado Združenja učiteljev Slovenije, 1958 naziv pedagoški svetnik, 1966 priznanje občine Maribor za izredne zasluge za občino, 1969 Žagarjevo nagrado.

Dela

O prostem razrednem razgovoru, Popotnik, 59, 1937/38, 155–158.
Računica za III. razred osnovnih šol, Ljubljana, 1949 (soavtor Miloš Ledinek).
O vzgoji v naših internatih, Sodobna pedagogika, 1, 1950, 232–237.
O načelu vzgojnega pouka, Sodobna pedagogika, 8, 1957, 209–219.
Problematika napredovanja učencev z negativnimi ocenami, Sodobna pedagogika, 13, 1962, 82–92.
Aktivnost učencev in prosti učni razgovor, Didaktični prispevki za plodnejši pouk, Maribor, 1963, 9–16.
Od aktivnosti k samostojnosti učencev, Učenci, aktivni soudeleženci pri lastnem oblikovanju, Maribor, 1964, 1–25 (soavtor Gustav Šilih).

Viri in literatura

Arhiv Republike Slovenije, AS 231, Ministrstvo za prosveto, personalne zadeve učiteljev, škatla 10.
ES.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Nagrajenci Združenja učiteljev Slovenije, Prosvetni delavec, 9. 12. 1955.
Nagrade za življenjsko delo, Prosvetni delavec, 3. 7. 1969.
Tone Ferlinc, Prosvetni delavec, 7. 9. 1979.
Hojan, T., Uredništvo: Ferlinc, Anton (1909–1979). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1024940/#novi-slovenski-biografski-leksikon (22. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine