Slovenski biografski leksikon

Engelman Vinko, učitelj in organizator, r. 3. jan. 1881 v Starem trgu, u. 10. febr. 1918 v Trstu. Po dovršeni nižji gimn. in učiteljišču v Lj. 1902 je služboval na raznih šolah na Kranjskem, nazadnje kot nadučitelj v Trnju pri Sv. Petru na Krasu, postal 1906 učitelj na deški šoli CD pri Sv. Jakobu v Trstu (od 1908 v drž. službi). Poleg stanovskih dolžnosti se je udejstvoval na narodno-prosvetnem in gospodarskem polju v Trstu, skrbel je za notranji razvoj šol CD, ustanavljal nove CD podružnice, bil tajnik slov. nar. del. organizacije, predsednik Čitalnice pri Sv. Jakobu, starosta tržaškega Sokola, deloval pri Trg. obrtni zadrugi, v polit. društvu Edinost, bil dopisnik E. — Prim.: Iv. Vrščaj, Letno poročilo šol CM družbe v Trstu 1918, 7 (s sliko); C. Petrovec, Kol. šol. dr. CM 1918, 36 (s sliko); UT 1918, št. 4; 1921, št. 48. Šr.

Šlebinger, Janko: Engelman, Vinko (1881–1918). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi181394/#slovenski-biografski-leksikon (1. oktober 2023). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Primorski slovenski biografski leksikon

Engelman(n) Vinko, pedagoški delavec, narodnoobrambni, prosvetni in zadružni organizator, rojen 3. januarja 1881 v Starem trgu ob Kolpi, umrl 10. februarja 1918 v Trstu. Oče Kristjan, nadučitelj, mati Marija Celar. Učiteljsko maturo opravil 1902, nakar je krajšo dobo služboval v Velikih Laščah, nato pa v Trnju pri Šempetru na Krasu (danes Pivka), a že 1905 je prišel za učitelja in vzgojitelja na š. Družbe sv. Cirila in Metoda v Trst. Poleg tega, da je nadvse vzorno opravljal poklicno pedagoško delo, se je posvetil tudi delu v številnih slovenskih organizacijah. Tako je bil v vodstvu šentjakobske čitalnice, kmalu ji je postal preds.; udejstvoval se je pri Sokolu in po odhodu staroste Egona Jezerška v vojsko, je prevzel njegovo mesto; močno se je potegoval in zavzemal za širjenje in utrjevanje Ciril-Metodovih podružnic; več let je bil odbornik političnega društva E, nato tajnik osrednjega odbora Narodne delavske organizacije; deloval je na zadružniškem polju: pospeševal in utrjeval je to panogo dejavnosti; postal podpreds. obrtne zadruge, posebej pa se je še ukvarjal s čevljarsko in gostilničarsko zadrugo. Ta njegova izredna in plodovita delavnost je trajala nekaj več kot deset let, ko je zaradi naporov zdravstveno ošibel in po skoro enoletni bolezni podlegel.

Prim.: Iv. Vršaj, Letno poročilo šol CM družbe v Trstu 1918, 7 s sl.; SBL I, 159–160; E 1918, 12. febr.; KolGM 1923, 79 slika (z literaturo); Natančno pred 50 leti je umrl V. E., PDk 1968, 36, 3 s sl.; Pavla Hočevar, Pot se vije, Trst 1969, 84 (prej še kot podlistek); UT 1918, št. 46; 1921, št. 48; C. Petrovec, Kol. šol. dr. CM 1918, 36 s sl.; krstne matice Stari trg ob Kolpi.

Brj.

Brecelj, Marijan: Engelman, Vinko (1881–1918). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi181394/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (1. oktober 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine