Novi Slovenski biografski leksikon

ENGELMAN, Vinko (Vincenc Engelman, Vinko Engelmann), učitelj, narodnoobrambni, prosvetni in zadružni organizator (r. 3. 1. 1881, Stari trg ob Kolpi; u. 10. 2. 1918, Trst, Italija). Oče Kristijan Engelman, nadučitelj, mati Marija Engelman, r. Celar. Žena Mira Engelman, r. Kovač, učiteljica, društvena delavka, stric Leon Engelman, pesnik, pisatelj, zet Branko Vrčon, publicist, prevajalec.

Osnovno šolo je obiskoval v rojstnem kraju, nižjo gimnazijo v Ljubljani (1894–98), učiteljišče v Ljubljani (1898–1902), maturiral je 1902, strokovni izpit je opravil 1904. Služboval je v Velikih Laščah (1903–04), Trnju, v občini Pivka (1904–06) in Svetem Jakobu v Trstu (1907–18).

Po prihodu v Trst je deloval v številnih slovenskih organizacijah. V šentjakobski čitalnici je bil v odboru, nato njen predsednik, vodil je društvo Sokol, skrbel je za notranji razvoj šol in se zavzemal za širjenje podružnic Družbe sv. Cirila in Metoda, bil je tajnik moške podružnice v Trstu (1906–13), odbornik političnega društva Edinost in tajnik osrednjega odbora Narodne delavske organizacije. Redno je objavljal tudi v časopisu Edinost. Aktiven je bil na področju zadružništva in bil podpredsednik obrtne zadruge. Posebno skrb je namenjal čevljarski in gostilničarski zadrugi.

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
SBL.
PSBL.
Vinko Engelman, Učiteljski tovariš, 58, 1918, št. 4, 4–5.
Minka Lavrenčič Pahor: Primorski učitelji : 1914–1941, Trst, 1994, 130.
Hojan, T., Uredništvo: Engelman, Vinko (1881–1918). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi181394/#novi-slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Slovenski biografski leksikon

Engelman Vinko, učitelj in organizator, r. 3. jan. 1881 v Starem trgu, u. 10. febr. 1918 v Trstu. Po dovršeni nižji gimn. in učiteljišču v Lj. 1902 je služboval na raznih šolah na Kranjskem, nazadnje kot nadučitelj v Trnju pri Sv. Petru na Krasu, postal 1906 učitelj na deški šoli CD pri Sv. Jakobu v Trstu (od 1908 v drž. službi). Poleg stanovskih dolžnosti se je udejstvoval na narodno-prosvetnem in gospodarskem polju v Trstu, skrbel je za notranji razvoj šol CD, ustanavljal nove CD podružnice, bil tajnik slov. nar. del. organizacije, predsednik Čitalnice pri Sv. Jakobu, starosta tržaškega Sokola, deloval pri Trg. obrtni zadrugi, v polit. društvu Edinost, bil dopisnik E. — Prim.: Iv. Vrščaj, Letno poročilo šol CM družbe v Trstu 1918, 7 (s sliko); C. Petrovec, Kol. šol. dr. CM 1918, 36 (s sliko); UT 1918, št. 4; 1921, št. 48. Šr.

Šlebinger, Janko: Engelman, Vinko (1881–1918). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi181394/#slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Primorski slovenski biografski leksikon

Engelman(n) Vinko, pedagoški delavec, narodnoobrambni, prosvetni in zadružni organizator, rojen 3. januarja 1881 v Starem trgu ob Kolpi, umrl 10. februarja 1918 v Trstu. Oče Kristjan, nadučitelj, mati Marija Celar. Učiteljsko maturo opravil 1902, nakar je krajšo dobo služboval v Velikih Laščah, nato pa v Trnju pri Šempetru na Krasu (danes Pivka), a že 1905 je prišel za učitelja in vzgojitelja na š. Družbe sv. Cirila in Metoda v Trst. Poleg tega, da je nadvse vzorno opravljal poklicno pedagoško delo, se je posvetil tudi delu v številnih slovenskih organizacijah. Tako je bil v vodstvu šentjakobske čitalnice, kmalu ji je postal preds.; udejstvoval se je pri Sokolu in po odhodu staroste Egona Jezerška v vojsko, je prevzel njegovo mesto; močno se je potegoval in zavzemal za širjenje in utrjevanje Ciril-Metodovih podružnic; več let je bil odbornik političnega društva E, nato tajnik osrednjega odbora Narodne delavske organizacije; deloval je na zadružniškem polju: pospeševal in utrjeval je to panogo dejavnosti; postal podpreds. obrtne zadruge, posebej pa se je še ukvarjal s čevljarsko in gostilničarsko zadrugo. Ta njegova izredna in plodovita delavnost je trajala nekaj več kot deset let, ko je zaradi naporov zdravstveno ošibel in po skoro enoletni bolezni podlegel.

Prim.: Iv. Vršaj, Letno poročilo šol CM družbe v Trstu 1918, 7 s sl.; SBL I, 159–160; E 1918, 12. febr.; KolGM 1923, 79 slika (z literaturo); Natančno pred 50 leti je umrl V. E., PDk 1968, 36, 3 s sl.; Pavla Hočevar, Pot se vije, Trst 1969, 84 (prej še kot podlistek); UT 1918, št. 46; 1921, št. 48; C. Petrovec, Kol. šol. dr. CM 1918, 36 s sl.; krstne matice Stari trg ob Kolpi.

Brj.

Brecelj, Marijan: Engelman, Vinko (1881–1918). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi181394/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine