Novi Slovenski biografski leksikon

ENGELMAN, Mira (rojstno ime Marija Kovač, Marija Engelman, Mira Marija Engelman), učiteljica, društvena delavka (r. 26. 11. 1881, Ljubljana; u. 15. 12. 1970, Ljubljana). Oče Franc Kovač, čevljar, mati Marija Kovač, r. Holzmann. Mož Vinko Engelman, učitelj, narodnoobrambni, prosvetni in zadružni organizator.

V Ljubljani je obiskovala vadnico (1889–93), uršulinsko šolo (1893–96), mestno dekliško šolo pri Sv. Jakobu (1896/97) in učiteljišče (1897–1901), ki ga je zaključila z maturo. Strokovni izpit je opravila 1903. V Trstu je poučevala na deški osnovni šoli pri Sv. Jakobu (1901–09), bila ravnateljica dekliške šole na ulici Acquedotto (1909–13) in dekliške šole pri Sv. Jakobu (1913–20).

Po smrti moža se je 1920 preselila v Ljubljano, saj se je stopnjevala fašistična represija nad Slovenci v Italiji, še zlasti nad učitelji, oblasti so zapirale slovenske šole. V Ljubljani je poučevala na meščanski šoli v Šiški (1920–23), nato je bila ravnateljica dekliške šole Mladika (1923–37). Obiskovala je učiteljski počitniški tečaj na višji pedagoški šoli v Zagrebu (1921) in pedagoški tečaj v Ljubljani (1931). Upokojila se je 1937.

Med službovanjem v Trstu je 1902–19 sodelovala v odboru ženske podružnice Družbe sv. Cirila in Metoda. Posvečala se je kulturnemu in humanitarnemu delu med Slovenci. Delovala je v več slovenskih tržaških društvih, mdr. v Tržaškem Sokolu, Dramatičnem društvu ter Učiteljskem društvu za Trst in okolico. V Ljubljani je bila tajnica v Kolu jugoslovanskih sester (1921–30), kjer je lahko pomagala zlasti beguncem s Primorske, ter delovala v sekciji za zaščito otrok in mladine. Organizirala je otroške počitniške kolonije na morju v Omišlju in Kraljevici. Vodila je kolonijo v Ribčah ob Savi 1923. Bila je predsednica prosvetnega oddelka Sokolskega društva v Šiški (1919–24), od 1921 odbornica Narodne ženske zveze Kraljevine SHS in predsednica slovenske sekcije Jugoslovanske ženske zveze (1938–41). Bila je članica Društva slovenskih učiteljic, delovala je v Sreskem učiteljskem društvu za mesto Ljubljana (1926–31), bila podpredsednica jugoslovanskega učiteljskega združenja (Jugoslovensko učiteljsko udruženje – JUU), tajnica sekcije Školski radio (1931–41), članica Šolske upravne sekcije, Krajevnega šolskega odbora v Ljubljani in Banovinskega šolskega odbora v Ljubljani. Na ljubljanskem radiu je vodila šolske oddaje.

Za svoje delo je bila nagrajena z redom sv. Save V. razreda (1932).

Dela

Bilanca našega šolskega radia po prvem letu obstoja, Prosveta : priloga Učiteljskega tovariša, 1932, 97–100.
Ob žalostnem kulturnem dogodku, Učiteljski tovariš, 26. 1. 1938/39.
Šolski radio, Učiteljski tovariš, 6. 7. 1939/40.

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
PSBL.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Aleksandra Serše: Mira Marija Engelman, r. Kovač, Pozabljena polovica, 2007, 180–183.
Hojan, T., Uredništvo: Engelman, Mira (1881–1970). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008380/#novi-slovenski-biografski-leksikon (22. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Primorski slovenski biografski leksikon

Engelman Mira (Marija) roj. Kovač, narodno-obrambna in prosvetna delavka, r. 26. nov. 1881 v Lj., u. 15. dec. 1970 tam. Oče Franc je bil obrtnik, mati Marija Holzmann. Osn. š. in učiteljišče je dovršila v Lj. (matura 1901, učit. izpit 1903). Po maturi jo je CMD nastavila za učit. na 5-razr. deški ljudski š. pri Sv. Jakobu v Trstu, kjer je učil tudi Vinko Engelman (gl. čl.), s katerim se je 1905 poročila. 1909 je postala voditeljica 3-razr. dekliške ljudske š. v ul. Acquedotto 22, 1913 6-razr. dekliške š. pri Sv. Jakobu, ki je 1915 postala 8-razr. Ko so po vojni It. zaprli šole CMD in ji je že 10. febr. 1918 umrl mož, se je 1920 z družino preselila v Lj. Tu je bila učit. na meščanski š. v Šiški, od 1923 do upokojitve 1938 upraviteljica osn. š. na Mladiki v Lj. V Trstu je E. aktivno delovala v odb. ženske podružnice CMD (1904–14), pri trž. Sokolu, ker je bil mož starosta šentjakobskega Sokola, pri dramskem društvu in v učit. organizaciji. V Lj. je bila več let tajnica domoljubno-človečanske organizacije Kolo jugoslovanskih sester (ust. 20. mar. 1921), ki je pomagala zlasti prim. rojakom. Prepotovala je Slov. in predavala materam ob materinskem dnevu in podobnih praznikih žen in mladine. Predavala je tudi kot odb. ženskega društva. Zaradi strokovne razgledanosti so jo imenovali za voditeljico š. programa lj. radia. Za delo je bila odlikovana z redom sv. Save.

Prim.: Podatki hčere Milene por. Vrčon; KCMD 1906–21; M. Govekar, Slov. žena, Lj. 1926, 177; P. Hočevar, Pot se vije, Trst 1969, 84, 145.

Jem.

Jevnikar, Martin: Engelman, Mira (1881–1970). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008380/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine