Poklici in dejavnosti Skladatelj

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Ačko, France
23. julij 1904, Maribor, Slovenija
30. december 1974, Ljubljana, Slovenija
Adamič, Bojan
9. avgust 1912, Ribnica (Ribnica, obč.), Slovenija
3. november 1995, Ljubljana, Slovenija
Adamič, Emil
25. december 1877, Dobrova (Dobrova - Polhov Gradec, obč.), Slovenija
6. december 1936, Ljubljana, Slovenija
Adamič, Fran Serafin
4. september 1829, Ljubljana, Slovenija
22. december 1877, Šmartno pri Litiji, Slovenija
Adamič, Karlo
2. november 1887, Sodražica, Slovenija
8. marec 1945, Split, Hrvaška
Ajdič, Alojz
6. september 1939, Fojnica, Bosna in Hercegovina
Aljaž, Jakob
6. julij 1845, Zavrh pod Šmarno goro, Slovenija
4. maj 1927, Dovje, Slovenija
Arnič, Blaž
31. januar 1901, Strmec (Luče, obč.), Slovenija
1. februar 1970, Ljubljana, Slovenija
Arnič Lemež, Blaženka
22. januar 1947, Ljubljana, Slovenija
Arnol, Andy
31. maj 1947, Železniki (Železniki, obč.), Slovenija
22. julij 2002, Jesenice (Jesenice, obč.), Slovenija
Avsenik, Slavko ml.
9. april 1958, Ljubljana, Slovenija
Babnik, Matej
19. september 1787, Dunaj, Avstrija
1868, Budimpešta, Madžarska
Balatka, Antonín
27. oktober 1895, Praga, Češka
25. junij 1958, Brno, Češka
Bartl, Ivan
18. april 1860, Ljubljana, Slovenija
16. julij 1900, Šmartno pri Litiji, Slovenija
Bavdek, Dušan
17. julij 1971, Kranj, Slovenija
Belar, Leopold
27. oktober 1828, Idrija, Slovenija
17. junij 1899, Ljubljana, Slovenija
Beran, Emerik
17. oktober 1868, Brno, Češka
11. marec 1940, Ljubljana, Slovenija
Bevilacqua, Aleksander
3. julij 1934, Bazovica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Birtič, Anton
26. maj 1924, Mečana, Furlanija - Julijska krajina, Italija
4. april 2009, Mečana, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Bitenc, Janez
25. oktober 1925, Ljubljana, Slovenija
4. februar 2005, Ljubljana, Slovenija
Bonomi, Giuseppe Clemente
?, neznano
?, neznano
Boštjančič, Karel
8. maj 1915, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
2003
Božič, Darijan
29. april 1933, Slavonski Brod, Hrvaška
24. oktober 2018, Ljubljana, Slovenija
Bratuž, Andrej
27. november 1936, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
19. november 2011, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Bratuž, Lojze
17. februar 1902, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
16. februar 1937, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Bravničar, Matija
24. februar 1897, Tolmin, Slovenija
25. november 1977, Ljubljana, Slovenija
Bučar, Danilo
8. junij 1896, Črnomelj, Slovenija
8. avgust 1971, Ljubljana, Slovenija
Carli, Ivan
24. april 1851, Šebrelje, Slovenija
3. september 1911, Studeno (Postojna, obč.), Slovenija
Carli, Srečko
17. november 1852, Tolmin, Slovenija
5. marec 1878
6. marec 1878
Tolmin, Slovenija
Chládek Bohinjski, Josip
4. februar 1879, Jesenice, grad Mokrice (Brežice, obč.), Slovenija
7. februar 1940, Maribor, Slovenija
Ciglič, Zvonimir
20. februar 1921, Ljubljana, Slovenija
21. januar 2006, Golnik, Slovenija
Cimerman, Josip
30. avgust 1861, Laze pri Dolskem, Slovenija
27. oktober 1912, Ljubljana, Slovenija
Cipci, Kruno
16. februar 1930, Split, Hrvaška
15. april 2002, Ljubljana, Slovenija
Cvek, Leopold
9. november 1814, Idrija, Slovenija
2. september 1896, Ljubljana, Slovenija
Cvetko, Ciril
8. januar 1920, Vučja vas, Slovenija
18. januar 1999, Ljubljana, Slovenija
Čerin, Josip
29. marec 1867, Komenda, Slovenija
1. november 1951, Ljubljana, Slovenija
Čopi, Ambrož
11. januar 1973, Šempeter pri Gorici, Slovenija
Danon, Oskar
7. februar 1913, Sarajevo, Bosna in Hercegovina
18. december 2009, Beograd, Srbija
Dev, Oskar
2. december 1868, Planina (Postojna, obč.), Slovenija
3. avgust 1932, Maribor, Slovenija
Dolar, Nikolaj
?, Kranjska, Slovenija
?, neznano
Dolinar, Anton
13. januar 1894, Trata (Škofja Loka, obč.), Slovenija
1. avgust 1953, Yates Center, Kansas, Združene države Amerike
Dolinar, Luka
14. oktober 1794, Škofja Loka, Slovenija
27. avgust 1863, Šmartno v Tuhinju, Slovenija
Dolžan, Angel
2. maj 1839, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
17. februar 1906, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Druzovič, Hinko
10. julij 1873, Jurski Vrh, Slovenija
26. december 1959, Maribor, Slovenija
Dusík, František Josef Benedikt
22. marec 1765, Čáslav, Češka
po 1817, neznano
Fajgelj, Danilo
19. november 1840, Idrija, Slovenija
8. oktober 1908, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Fajgelj, Franc Danijel
2. april 1873, Tolmin, Slovenija
7. april 1895, Srpenica, Slovenija
Ferjančič, Fran
1. december 1867, Goče, Slovenija
10. junij 1943, Ljubljana, Slovenija
Ferluga, Štefan
12. december 1859, Trst – Greta, Furlanija - Julijska krajina, Italija
20. januar 1923, Opčine, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Filli, Vinko
19. januar 1879, Tolmin, Slovenija
30. avgust 1948, Tolmin, Slovenija
Flajšman, Jurij
18. april 1818, Beričevo, Slovenija
23. maj 1874, Ljubljana, Slovenija
Foerster, Anton
20. december 1837, Osenice, Češka
17. april 1926, Novo mesto, Slovenija
Fric, Ivan
3. februar 1898, Prepolje, Slovenija
26. december 1920, Prepolje, Slovenija
Gabrijelčič, Marijan
18. januar 1940, Gorenje Polje (Kanal ob Soči, obč.), Slovenija
23. junij 1998, Gorenje Polje (Kanal ob Soči, obč.), Slovenija
Gallus, Jakob
31. julij 1550, Kranjska, Slovenija
18. julij 1591, Praga, Češka
Gerbic, Fran
5. oktober 1840, Cerknica, Slovenija
29. marec 1917, Ljubljana, Slovenija
Gnjezda, Jožef
6. marec 1838, Idrija, Slovenija
3. februar 1875, Idrija, Slovenija
Gobec, Radovan
1. junij 1909, Podgrad (Ilirska Bistrica, obč.), Slovenija
14. april 1995, Ljubljana, Slovenija
Gottscheer, Janez Jurij
2. oktober 1656, Novo mesto, Slovenija
22. avgust 1714, Ljubljana, Slovenija
Grbec, Ivan
23. junij 1889, Trst – Škedenj, Furlanija - Julijska krajina, Italija
24. september 1966, Trst – Škedenj, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Grilanec, Josip
6. marec 1866, Salež, Furlanija - Julijska krajina, Italija
27. december 1935, Fojana, Slovenija
Grum, Anton
8. april 1877, Mali Lipoglav, Slovenija
8. april 1975, Dubrovnik, Hrvaška
Gržinčič, Jerko
29. avgust 1905, Klana, Hrvaška
4. marec 1985, Ljubljana, Slovenija
Hajdrih, Anton
9. januar 1842, Ljubljana, Slovenija
3. junij 1878, Ljubljana, Slovenija
Hladnik, Ignacij
25. september 1865, Križe (Tržič, obč.), Slovenija
19. marec 1932, Novo mesto, Slovenija
Hochreiter, Emil
27. december 1871, Debrecen, Madžarska
3. avgust 1938, Dunaj, Avstrija
Höffern, Janez Bertold
24. julij 1667, Ljubljana, Slovenija
15. junij 1718, Ljubljana, Slovenija
Hoffmeister, Karel
26. september 1868, Liblice, Češka
23. september 1952, Hluboká, Češka
Hribar, Angelik
3. marec 1843, Zgornji Tuhinj, Slovenija
6. april 1907, Ljubljana, Slovenija
Hribar, Anton
4. junij 1839, Zgornji Tuhinj, Slovenija
8. maj 1887, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Hudovernik, Ludovik
15. avgust 1859, Stična, Slovenija
16. maj 1901, Maribor, Slovenija
Ipavec, Alojz
20. maj 1815, Šentjur, Slovenija
1849, Győr, Madžarska
Ipavec, Benjamin
24. december 1829, Šentjur, Slovenija
20. december 1908, Gradec, Štajerska, Avstrija
Ipavec, Gustav
15. avgust 1831, Šentjur, Slovenija
20. avgust 1908, Šentjur, Slovenija
Ipavec, Josip
21. december 1873, Šentjur, Slovenija
8. februar 1921, Šentjur, Slovenija
Jakl, Anton
24. julij 1873, Uhliřské Janovice, Češka
20. december 1948, Ljubljana, Slovenija
Jakončič, Jožko
19. marec 1903, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
5. april 1954, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Jenko, Davorin
10. november 1835, Dvorje (Cerklje na Gorenjskem, obč.), Slovenija
25. november 1914, Ljubljana, Slovenija
Jereb, Peter
1. julij 1867, Cerkno, Slovenija
3. oktober 1951, Litija, Slovenija
Jobst, Anton
12. september 1894, Brdo pri Šmohorju, Koroška, Avstrija
11. julij 1981, Žiri, Slovenija
Kenda, Josip
5. marec 1880, Ajdovščina, Slovenija
26. februar 1941, Brdo pri Lukovici, Slovenija
Kimovec, Franc
21. september 1878, Glinje (Cerklje na Gorenjskem, obč.), Slovenija
12. januar 1964, Ljubljana, Slovenija
Kjuder, Oskar
5. avgust 1925, Lonjer, Furlanija - Julijska krajina, Italija
14. november 2012, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Klemenčič, Josip
18. september 1892, Dol pri Ljubljani, Slovenija
22. december 1969, Ljubljana – Bokalce, Slovenija
Knobl, Pavel
24. januar 1765, Orehek (Postojna, obč.), Slovenija
22. oktober 1830, Tomaj, Slovenija
Kocijančič, Josip
16. marec 1849, Kanal, Slovenija
10. april 1878, Kanal, Slovenija
Kogoj, Marij
20. september 1892, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
27. februar 1956, Ljubljana, Slovenija
Kokošar, Ivan
13. april 1860, Hudajužna, Slovenija
16. maj 1923, Grahovo ob Bači, Slovenija
Komel, Emil
14. februar 1875, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
14. avgust 1960, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Komel, Mihael
september 1823, Solkan, Slovenija
1910, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Korun, Fran
26. december 1868, Velenje, Slovenija
1. december 1935, Celje, Slovenija
Kosovel, Valentin
17. marec 1856, Črniče, Slovenija
18. marec 1925, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Krek, Vinko
20. januar 1874, Smlednik, Slovenija
26. avgust 1914, Gorodok, Ukrajina
Kren, Ciril
29. september 1921, Medana, Slovenija
4. september 2007, Buenos Aires, Argentina
Kubik, Rudolf
24. januar 1901, Pulj, Hrvaška
10. april 1985, Buenos Aires, Argentina
Kumar, Aldo
20. oktober 1954, Otalež, Slovenija
Kunšič, Anton
11. januar 1839, Zgornje Gorje, Slovenija
6. januar 1878, Litija, Slovenija
Laharnar, Ivan
7. maj 1866, Šentviška Gora, Slovenija
27. december 1944, Šentviška Gora, Slovenija
Lajovic, Anton
19. december 1878, Vače, Slovenija
28. avgust 1960, Ljubljana, Slovenija
Lovec, Vladimir
6. april 1922, Maribor, Slovenija
25. avgust 1992, Ljubljana, Slovenija