Poklici in dejavnosti Pevovodja

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Debenjak, Maks
13. april 1909, Kozana, Slovenija
24. december 1985, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Doljak, Leopold
25. junij 1904, Grgar, Slovenija
29. junij 1952, Chiavara, Italija
Fabris, Franc
6. april 1885, Trst – Sv. Ana, Furlanija - Julijska krajina, Italija
16. februar 1962, Trst – Sv. Ana, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Grbec, Anton
14. januar 1878, Trst – Barkovlje, Furlanija - Julijska krajina, Italija
28. avgust 1906, Trst – Barkovlje, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Holmar, Tomaž
15. december 1862, Vodice nad Kamnikom, Slovenija
21. julij 1937, Žabnice, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Jekše, Ciril
5. julij 1891, Selo (Ajdovščina, obč.), Slovenija
17. december 1969, Selo (Ajdovščina, obč.), Slovenija
Kenda, Josip
5. marec 1880, Ajdovščina, Slovenija
26. februar 1941, Brdo pri Lukovici, Slovenija
Klakočer, Ludvik
17. avgust 1906, Vetrnik, Slovenija
13. november 1986, Sydney, Avstralija
Klanjšček, Zdravko
27. oktober 1939, Gornje Cerovo, Slovenija
Lavrenčič, Just
25. oktober 1908, Trst – Katinara, Furlanija - Julijska krajina, Italija
23. maj 1998, Trst – Katinara, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Mahkota, Karel
4. november 1883, Ljubljana, Slovenija
28. avgust 1951, Ljubljana, Slovenija
Majnik, Andrej
10. november 1893, Volče (Tolmin, obč.), Slovenija
15. november 1975, Volče (Tolmin, obč.), Slovenija
Pavlin, Alojz
3. april 1902, Loke (Nova Gorica, obč.), Slovenija
4. februar 1976, Loke (Nova Gorica, obč.), Slovenija
Pertot, Adolf
12. februar 1903, Nabrežina, Furlanija - Julijska krajina, Italija
28. september 1982, Nabrežina, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Peternelj, Metod
10. september 1888, Cerkno, Slovenija
22. julij 1956, Cerkno, Slovenija
Ražem, Hrabroslav
27. november 1863, Bazovica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
5. december 1908, Bazovica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Rijavec, Ivan
20. april 1905, Vojsko (Idrija, obč.), Slovenija
11. julij 1980, Ljubljana, Slovenija
Samec, Jožef
6. julij 1909, Dolina, Furlanija - Julijska krajina, Italija
?, neznano
Sever, Anton
17. januar 1896, Branik – Cvetrož, Slovenija
14. januar 1980, Koper, Slovenija
Silič, Ciril
28. junij 1925, Bilje, Slovenija
18. oktober 1973, Vrtojba, Slovenija
Silič, Roman
28. november 1883, Bilje, Slovenija
12. januar 1975, Bilje, Slovenija
Simoniti, Anton
1. april 1868, Fojana, Slovenija
12. april 1954, Fojana, Slovenija
Sivec, Franc
18. november 1919, Libušnje, Slovenija
7. oktober 2009, Ukve, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Spazzapan, Bogomir
16. januar 1922, Miren, Slovenija
30. marec 1997, Brestovica pri Komnu, Slovenija
Šonc, Viktor
29. oktober 1877, Tomaj, Slovenija
1. september 1964, Ljubljana, Slovenija
Šorli, Peter
11. oktober 1872, Koritnica (Tolmin, obč.), Slovenija
14. junij 1923, Koritnica (Tolmin, obč.), Slovenija
Tavčar, Ivan
26. marec 1940, Ivanji Grad, Slovenija
Trebše, Franc
27. januar 1901, Srpenica, Slovenija
30. oktober 1946, Buenos Aires, Argentina
Trobina, Justina
19. junij 1906, Bovec, Slovenija
29. november 1980, Topolšica, Slovenija
Vavpotič, Aleksander
20. april 1873, Ormož, Slovenija
avgust 1916, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija