Slovenski biografski leksikon

Mahkota Karel, pevovodja in narodni delavec, r. 4. nov. 1883 v Lj., je študiral na drž. učiteljišču v Lj., mat. 1903, služboval kot učitelj v Lj. 1903–4, v Velesovem pri Kranju 1904–6, v Tržiču na Gor. 1906–8, v Trstu 1908–19, v Borovljah 1919–20; od 1923 je administrator Narodnega gledališča v Lj. Vodil je železničarsko pevsko dr. Krilato kolo v Šiški 1900–1, pevski zbor poštnih uslužbencev v Lj. 1901–3, pevski zbor Moste 1901 do 1903, pevsko dr. Ljubljana 1903, pevski zbor Bralnega dr. v Tržiču 1906–8, Sokolski pevski zbor v Trstu 1908–9, pevsko dr. Kolo v Trstu 1909–19. V Trstu je 1909 ustanovil podružnico GM, zbor in glasbeno šolo, bil zborovodja in administrativni vodja šole ter poučeval teorijo in mladinsko petje (1909 do 1919), prirejal letne koncerte in produkcije šole. Šola in zbor sta delovala tudi med vojno, zlasti mladinski zbor, ki je obračal čisti dobiček svojih prireditev v korist revnih slov. otrok. V Borovljah je bil predsednik propagand. odseka Nar. sveta za Rož. L. 1921 do 1928 je bil glavni tajnik Jugosl. Matice v Lj. Kot tajnik GM v Lj. (od 1922) je organiziral in vodil njene koncertne turneje po Jugoslaviji (1922), na Češkoslovaško in Dunaj (1923), na Poljsko (1928) in v Francijo (1929). Bil je iniciator in organizator I. slov. glasb. festivala v Lj. 1932. — Prim.: Poročila o koncertih GM v Trstu v E in NA; DP 1932 (s sliko).*

Uredništvo: Mahkota, Karel (1883–1951). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi339240/#slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Primorski slovenski biografski leksikon

Mahkota Karel, učitelj, pevovodja, organizator, narodni delavec, r. 4. nov. 1883 v Lj., u. 28. avg. 1951 tam. Oče Anton, delavec, mati Ivana Vrhovnik, po moževi smrti hišna pomočnica. Učiteljišče je obiskoval v Lj. in maturiral 1903. Učil je v Lj. 1903–04, v Velesovem pri Kranju 1904–06 in v Tržiču na Gorenjskem 1906–08. Od 1908 do 1919 je učil na deški ljud. in mešč. šoli CMD v Trstu. V šol. letu 1911/12 je bil sprejet v drž. šolo v ul. Fontana, a je še naprej učil na CMD šoli. Medtem je poučeval tudi na privatni dvoletni trg. šoli. Kot pevovodja je začel M. delovati že 1900 v Lj., ko je vodil zbor železničarskega pev. društva Krilato kolo; od 1901–03 pev. društvo Ljubljana; 1906–08 zbor Bralnega društva v Tržiču. V Trstu je v letih 1908–09 vodil Sokolski pev. zbor, ki ga je prevzel od V. Mirka. M. je bil glavni pobudnik za ustanovitev Pevskega in glasbenega društva v Trstu, podružnice lj. GM. Bil je odličen organizator in je bistveno pripomogel k razvoju slov. koncertnega življenja v Trstu. Od 24. okt. 1909 do poletja 1919 je vodil trž. ustanovo, ki so jo običajno imenovali GlasbM. Učil je teorijo in mladinsko petje, prirejal koncerte in produkcije glasbene šole. Vodil je zbor Pevskega društva, h kateremu je pristopil tudi Sokolski zbor. Po nekaterih virih (NA X/2, str. 24) je v ta zbor pristopil v sezoni 1912/13 tudi zbor Kolo, medtem ko se je Sokolski zbor istočasno osamosvojil (Zbori 1929/2, str. 12). Prvič je zbor Pevskega društva nastopil 12. mar. 1910 v trž. Narodnem domu. 1911 je imel zbor uspel koncert ob 50-letnici Slovanske čitalnice v Trstu. Zbor je sodeloval tudi z Dramatičnim društvom. Med vojno je zbor začasno utihnil, a je proti koncu vojne spet nastopil, med drugim ob veličastni proslavi Majniške deklaracije v nabito polnem gledališču Politeama Rossetti 30. maja 1918. Med vojno je M. večkrat nastopil z mladinskim zborom GlasbM, ki je obračal čisti dobiček svojih prireditev v korist revnih slov. otrok. Jeseni 1919 je M. odšel iz Trsta in učil v Borovljah na Koroškem (1919–20), kjer je bil preds. propagandnega odseka Narodnega sveta za Rož. Od 1921–22 je bil glavni tajn. Jugoslovanske matice v Lj. in vodil pisarno za zasedeno ozemlje. 1922 je postal tajn. GM in vodil njene koncertne turneje po Jsli 1922, na Češko in na Dunaj 1923, na Poljsko 1928 in v Francijo 1929. Bil je iniciator in organizator I. slov. glasb. festivala v Lj. 1932. Od 1923 je vodil pisarno uprave SNG v Lj. in 1938 organiziral gostovanje lj. O v Trstu. Po osvoboditvi je vodil lj. koncertno poslovalnico in priredil nešteto koncertov.

Prim.: Podatki hčere Angele Vadnal; Sv. Jakob 111, 112; Jelerčić, 102 pass.; Luč V, 61; Prosvetni zbornik 54 pass.; SBL II, 7; Šolska kronika CMD šole pri Sv. Jakobu, Odsek za zgod. pri NŠKT; DP 1932 s sl.; Dr. F. Mikuletič, 50 let GlasbM v Trstu, JKol 1959; Smrt glasbenika K. M., PDk 31. avg. 1951 s sl.; K. M., SPor 30. avg. 1951 s sl.

ldt

Debelli Turk, Lida: Mahkota, Karel (1883–1951). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi339240/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine