Slovenski biografski leksikon

Vadnal Angela, agronomka in statističarka, r. 26. nov. 1917 v Kranju učitelju Karlu Mahkoti in učiteljici Angeli r. Miklavčič, živi v Ljubljani; žena Alojzija, gl. čl. Osn. šolo 1924–8 in gimn. 1928–36 je obiskovala v Lj., agronomijo 1936–41 študirala v Zgbu. Na poskusnem posestvu fak. je začela s stažem, a ga je morala zaradi svoje napredne orientiranosti in aktivnosti ter nasilja univerzitet. ustaškega stožera prekiniti in kot »tujka« v dveh dneh zapustiti Zgb. V Lj. leto in pol ni dobila zaposlitve, jan. 1943 je postala kmetij. referentka na mestnem poglavarstvu v Lj., po osvoboditvi pa je do sept. 1945 pripravljala mlekarsko šolo v Čirčičah (Kranj). Sept. 1945 je bila imenovana za sodelavko fitopatološkega laboratorija Kmet. poskusne postaje v Lj.; 1950 je opravila strok. izpit iz fitopatologije in varstva rastlin. Zaradi zmanjšanja števila delovnih mest je jul. 1953 ostala brez zaposlitve. Jan.–jul. 1954 je delala kot fitopatolog v kmetijski apoteki kemične industrije Zorka (Šabac) v Lj. Od jul. 1954 do upok. 1972 je bila zaposlena na Zavodu SR Sje za statistiko, najprej kot analitik, kasneje kot samostojna svetovalka za področje kmetijske statistike. Tu je bila nekaj časa član delovne skupine za metodologijo rastlinske in živalske proizvodnje, melioracij in splošnih popisov kmetijstva pri zveznem zavodu za statistiko.

Prispevke s področja statistike posevkov in sadežev, indekse in fizični obseg kmetijstva v posameznih letih in obdobjih je obj. v glavnem v publikacijah Zavoda SR Sje za statistiko, mdr.: Razvoj splošnih kmetijskih zadrug po osvoboditvi (Prikazi in študije 1955, št. 2), Važnejši posevki po občinah (ib. št. 5), Hektarski donosi važnejših posevkov 1954 (ib. 1956, št. 4), Krmna baza LR Sje 1947–55 (ib. št. 9), Prehranitvena bilanca 1950–7 (ib. 1959, št. 2), Razvoj kmetijstva v LR Sji 1949–58 (ib. št. 11; skupaj z V. Mahorčičem, M. Kastelic in V. Goršičem), Statistični pregled desetletnega razvoja LR Sje-Kmetijstvo (1959), Volumen kmetijske proizvodnje 1947–60 (Prikazi in študije 1961, št. 5), Poraba umetnih gnojil (ib. 1966, št. 11–2), Popis kmetijstva 1969 (ib. 1970, št. 1), Kmetijska proizvodnja v SR Sji 1958–68 (ib. 1970, št. 7–8; skupaj z M. Andoljšek), Mineralna gnojila v SR Sji (ib. 1971, št. 8), Krmska baza pri zasebnih kmečkih gospodarstvih SR Sje 1960–70 (ib. 1972, št. 6). Članke je prispevala tudi v Gospodinjski kol (npr. Zaščitna sredstva za naše vrtove, 1957, 146–9) idr. – Prim.: osebni podatki; arhiv Zavoda SR Sje za statistiko (Lj.); Katalog publikacij 1944–1974 (Zavod SR Sje za statistiko), 1974. Adč.

Adamič, France: Vadnal, Angela (1917–1994). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi752975/#slovenski-biografski-leksikon (21. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine