Poklici in dejavnosti Glasbeni pedagog

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Ačkun, Ernest
27. marec 1930, Hrastnik, Slovenija
28. september 2001, Beograd, Srbija
Adamič, Emil
25. december 1877, Dobrova (Dobrova - Polhov Gradec, obč.), Slovenija
6. december 1936, Ljubljana, Slovenija
Adlešič, Vera
29. maj 1905, Cerknica, Slovenija
20. januar 1975, Ljubljana, Slovenija
Ambrozet, Erminij
24. avgust 1933, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
8. maj 1976, avtocesta Ljubljana - Zagreb, Slovenija
Arnič, Blaž
31. januar 1901, Strmec (Luče, obč.), Slovenija
1. februar 1970, Ljubljana, Slovenija
Arnič Lemež, Blaženka
22. januar 1947, Ljubljana, Slovenija
Babnik, Matej
19. september 1787, Dunaj, Avstrija
1868, Budimpešta, Madžarska
Bajde, Oton
20. januar 1906, Zadar, Hrvaška
22. april 1993, Ljubljana, Slovenija
Beran, Emerik
17. oktober 1868, Brno, Češka
11. marec 1940, Ljubljana, Slovenija
Bergant, Hubert
13. november 1934, Kamnik, Slovenija
19. januar 1999, Šempeter pri Gorici, Slovenija
Bitenc, Janez
25. oktober 1925, Ljubljana, Slovenija
4. februar 2005, Ljubljana, Slovenija
Bitežnik, Marko
1. maj 1958, Gorica – Ločnik, Furlanija - Julijska krajina, Italija
17. avgust 2010, Dobrova (Dobrova - Polhov Gradec, obč.), Slovenija
Bizjak, Milko
1. november 1959, Jesenice (Jesenice, obč.), Slovenija
Bole, Janez
7. marec 1919, Brezje (Radovljica, obč.), Slovenija
21. februar 2007, Ljubljana, Slovenija
Bratuž, Damjana
31. julij 1927, Bilje, Slovenija
Budkovič, Cvetko
14. maj 1920, Ljubljana, Slovenija
25. oktober 2000, Ivančna Gorica, Slovenija
Carli, Ivan
24. april 1851, Šebrelje, Slovenija
3. september 1911, Studeno (Postojna, obč.), Slovenija
Ciglič, Zvonimir
20. februar 1921, Ljubljana, Slovenija
21. januar 2006, Golnik, Slovenija
Cipci, Jakov
22. oktober 1901, Split, Hrvaška
23. junij 1975, Maribor, Slovenija
Cvetrežnik, Bojan
11. junij 1971, Maribor, Slovenija
Čampa, Boris
24. oktober 1926, Ljubljana, Slovenija
1. januar 2000, Ljubljana, Slovenija
Čotar, Boža
9. november 1946, Tabor (Nova Gorica, obč.), Slovenija
Demšar, Gojmir
21. oktober 1915, Mokronog, Slovenija
28. junij 2012, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Dermelj, Albert
21. junij 1912, Ljubljana, Slovenija
20. oktober 1986, Golnik, Slovenija
Devetak, Gabrijel
6. november 1924, Šmaver, Furlanija - Julijska krajina, Italija
25. maj 2006, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Druzovič, Hinko
10. julij 1873, Jurski Vrh, Slovenija
26. december 1959, Maribor, Slovenija
Filipčič, Peter
19. januar 1961, Latina, Italija
Fon, Zorko
12. februar 1913, Tolmin, Slovenija
?, neznano
Gerbic, Fran
5. oktober 1840, Cerknica, Slovenija
29. marec 1917, Ljubljana, Slovenija
Gröbming, Adolf
6. januar 1891, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
26. november 1969, Ljubljana, Slovenija
Hubad, Matej
28. avgust 1866, Povodje, Slovenija
2. maj 1937, Ljubljana, Slovenija
Hybášek, Vojteh
27. marec 1873, Ruženo, Češka
28. november 1947, Ljubljana – Šentvid, Slovenija
Jankovič, Avgust
28. februar 1878, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
7. februar 1937, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kernel, Leon
11. marec 1956, Postojna, Slovenija
Kjuder, Jagoda
22. junij 1958, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Koporc, Srečko
17. november 1900, Dobrnič, Slovenija
19. marec 1965, Ljubljana, Slovenija
Kralj - Jerman, Lučka
4. junij 1934, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kumar, Srečko
9. april 1888, Kojsko, Slovenija
9. februar 1954, Koper, Slovenija
Mašek, Gašpar
6. januar 1794, Praga, Češka
13. maj 1873, Ljubljana, Slovenija
Mašek, Kamilo
11. julij 1831, Ljubljana, Slovenija
29. junij 1859, Ščavnica, Štajerska, Avstrija
Merlak, Neva
17. junij 1946, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Michl, Josip
25. februar 1879, Slaný, Češka
10. februar 1959, Praga, Češka
Mirk, Vasilij
4. junij 1884
14. junij 1884
Trst – Sveti Ivan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
6. junij 1962, Ljubljana, Slovenija
Mizerit, Klaro
18. avgust 1914, Tržič, Furlanija - Julijska krajina, Italija
3. januar 2007, Halifax, Kanada
Nedved, Anton
19. avgust 1829, Hořovice, Češka
16. junij 1896, Ljubljana, Slovenija
Negode, Miljutin
22. januar 1889, Trst – Sveti Ivan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
1989, neznano
Nieder, Fabio
27. oktober 1957, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Osterc, Slavko
17. junij 1895, Veržej, Slovenija
23. maj 1941, Ljubljana, Slovenija
Pertot, Aleksandra
15. februar 1960, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Pirnik, Makso
28. avgust 1902, Preloge pri Konjicah, Slovenija
12. avgust 1993, Šempeter pri Gorici, Slovenija
Pregelj, Ciril
24. februar 1887, Olševek, Slovenija
1. junij 1966, Ljubljana, Slovenija
Prinčič, Evgen
5. marec 1936, Medana, Slovenija
2020, Sežana, Slovenija
Radovič, Sergij
25. december 1937, Nabrežina, Furlanija - Julijska krajina, Italija
6. avgust 1980, Nabrežina, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Remec, Avgust
2. avgust 1876, Bizeljsko, Slovenija
21. februar 1920, Zagreb, Hrvaška
Repovš, Ivan
7. maj 1895, Stranski Vrh – Koprivnik, Slovenija
1. september 1973, Ljubljana, Slovenija
Rijavec, Ivan
20. april 1905, Vojsko (Idrija, obč.), Slovenija
11. julij 1980, Ljubljana, Slovenija
Rijavec, Josip
10. februar 1890, Gradišče ob Soči, Furlanija - Julijska krajina, Italija
30. december 1959, Beograd, Srbija
Ropas, Ervina
25. julij 1890, Novo mesto, Slovenija
16. februar 1962, Novo mesto, Slovenija
Ropas, Zora
20. september 1893, Novo mesto, Slovenija
21. oktober 1976, Ljubljana, Slovenija
Rupnik, Ivan
29. avgust 1911, Logatec, Slovenija
1993, neznano
Sancin, Ivan Karlo
30. oktober 1893, Trst – Škedenj, Furlanija - Julijska krajina, Italija
28. december 1974, Ljubljana, Slovenija
Sancin, Mirca
3. marec 1901, Ljubljana, Slovenija
24. julij 1970, Celje, Slovenija
Semič, Karmen
14. december 1956, Koper, Slovenija
Sever, Anton
17. januar 1896, Branik – Cvetrož, Slovenija
14. januar 1980, Koper, Slovenija
Silič, Ciril
28. junij 1925, Bilje, Slovenija
18. oktober 1973, Vrtojba, Slovenija
Silič, Ingrid
8. april 1959, Bilje, Slovenija
Slavík, Jan
2. julij 1787, Neustupov, Češka
1. september 1842, Postojna, Slovenija
Slosar, Mirko
17. oktober 1942, Reka, Hrvaška
11. februar 2019, Jelšane, Slovenija
Svetel, Heri
19. februar 1895, Ljubljana, Slovenija
9. december 1962, Maribor, Slovenija
Šegula, Josip
12. februar 1903, Ptujska Gora, Slovenija
17. avgust 1980, Ljubljana, Slovenija
Šonc, Viktor
29. oktober 1877, Tomaj, Slovenija
1. september 1964, Ljubljana, Slovenija
Švara, Danilo
2. april 1902, Ricmanje, Furlanija - Julijska krajina, Italija
25. april 1981, Ljubljana, Slovenija
Tarsia, Antonio
28. julij 1643, Koper, Slovenija
20. oktober 1722, Koper, Slovenija
Trobina, Justina
19. junij 1906, Bovec, Slovenija
29. november 1980, Topolšica, Slovenija
Trobina, Stanko
16. november 1907, Volče (Tolmin, obč.), Slovenija
8. januar 1986, Šoštanj – Metleče, Slovenija
Trojer, Angel
7. maj 1907, Ajdovščina, Slovenija
17. april 1977, Šempeter pri Gorici, Slovenija
Trost, Angela
27. februar 1883, Vodice (Vodice, obč.), Slovenija
5. marec 1962, Ljubljana, Slovenija
Trost, Anton
13. junij 1889, Vodice (Vodice, obč.), Slovenija
24. februar 1973, Dunaj, Avstrija
Turel, Mirjana
24. december 1928, Ljubljana, Slovenija
2003, neznano
Udl, Ivan Anton
27. december 1814, Jareninski Dol, Slovenija
27. november 1869, Varaždin, Hrvaška
Valjalo - Osterc, Marta
6. februar 1909, Przemyśl, Poljska
4. november 1943, Gabrje pri Ilovi Gori, Slovenija
Vedral, Josip
15. avgust 1872, Stavropol, Rusija
20. april 1929, Ljubljana, Slovenija
Veronek, Ciril
5. julij 1923, Maribor, Slovenija
2. november 2000, Ljubljana, Slovenija
Vidali, Ksenija
29. april 1913, Trst – Škedenj, Furlanija - Julijska krajina, Italija
18. julij 2004, Maribor, Slovenija
Vogelnik, Marica
11. december 1904, Idrija, Slovenija
23. december 1976, Ljubljana, Slovenija
Voglar, Mira
1. maj 1935, Ravne na Koroškem, Slovenija
Wistinghausen - Chuławska, Vanda
1. december 1877, Lvov, Ukrajina
8. maj 1946, Ljubljana, Slovenija
Železnik, Martin
18. november 1891, Velike Brusnice, Slovenija
2. avgust 1962, Kranj, Slovenija