Slovenski biografski leksikon

Osterc Slavko, glasbenik in skladatelj, r. 17. jun. 1895 v Veržeju pri Ljutomeru, je naredil 1914 maturo na učiteljišču v Mariboru in služboval v Sevnici, Košakih, Studencih pri Mariboru in Celju, tu kot učitelj glasbe na mešč. šoli. L. 1925–7 je študiral na drž. konservatoriju v Pragi (pri Jiraku kompozicijo in instrumentacijo, pri Krički glasb. oblike, pri Doležilu in Ostrčilu dirigiranje, pri Štepanu estetiko, pri Pujmanu operno režijo in dramaturgijo, pri Habi četrt-tonsko glasbo). S konserv. diplomo je prišel za prof. na drž. konservatorij v Lj., kjer poučuje harmonijo, kontrapunkt, kompozicijo, glasbene oblike itd. — Natisnjene so doslej tele skladbe: Štiri belokranjske za glas in klav. (»Razgled«, Praga); Solnce v zavesah in Pesem o devici Peregrini za glas in klav.; 2 Miniaturi za klav.; mešana zbora Familija in Pamet se prelehko izgubi; Tri pesmi bednega sentimentalnega poeta za glas in klav. (vse te v Novi muziki); moški zbor, Pesem revolucionarjev in meš. zbori Konja jezdi aga in Tri belokranjske (Zbori); Ančka, bančka (Zk 1931); meš. zbor Oče naš (GM v Lj.). — V rokopisu ima vrsto skladb v najrazličnejših prireditvah; pomembna so zlasti tale dela: Osem Chaplinovih anekdot za glas in 12 instr.; 4 karikature za pikolo, klarinet in fagot; Koncertino za gosli in 7 drugih instr.; Iz komične opere (muzikalni skeč v 1 dej.); Requiem za zbor in 15 instr.; Dvogl. suita za klav.; Suita za 8 instr.; Krog s kredo (opera v 5 dej.); Silhuete za godalni kvartet; 4 šaljivke za sopr. in 2 klar.; 4 Gradnikove pesmi za kontraalt in god. kvartet; Koncert za gosli, violo, čelo in klav.; Suita za orkester; Sonatina za 2 klar.; Partita za Čelo in klav.; Vstajenje za sopr. in violo; Mala suita za orkester; Rapsodova velikonočna poslanica za zbor in 7 instr.; Salome (miniaturna opera); Koncert za oboo, klar., rog in violo; Mali preludiji za klav.; Sonata za violo in klav.; Fantazija za gosli in klav.; Ave Maria za sopr., alt in troje pihal; Javor in Majda za sopr., godala in tolkala; Maska Rdeče smrti (baletna pantomima); Medea (opera v 1 dej.); Daudin v vicah (operna groteska v 1 dej.); Preludij za klav. v četrt-tonskem sestavu; 8 belokranjskih za triglasni deški zbor; Celjska romanca, kantata za zbor, soli in orkester; 4 Heinejeve pesmi v četrttonskem sestavu za višji glas in god. kvartet; Klasična ouvertura za orkester; Koncert za orkester; Magnificat za meš. zbor in klav. 4-ročno; Suita za gosli in klav.; moški zbor Aleluja; meš. zbor Pesem o suhi muhi in več samospevov s klav. Vse naštete O. eve skladbe pripadajo modernemu, oz. najmodernejšemu slogu. Mnoge so bile že ponovno izvajane, nekatere tudi v inozemstvu. O. se uspešno udejstvuje tudi kot glasb. pisatelj in kritik. Pl.

Premrl, Stanko: Osterc, Slavko (1895–1941). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi398266/#slovenski-biografski-leksikon (22. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine