Slovenski biografski leksikon

Mirk Vasilij, glasbenik, r. 14. jun. 1884 v Trstu, je študiral istotam gimnazijo, filozofijo (zemljepisje in zgodovino) pa na Dunaju in v Gradcu. Hkrati je študiral glasbo, predvsem kompozicijo. Služboval je kot profesor na slov. trg. šoli v Trstu, po nje ukinitvi 1920 je postal bančni uradnik. Od febr. 1928 živi v Mariboru, kjer je od dec. 1928 dalje profesor na trg. akademiji. Za službovanja v Trstu je poučeval tudi klavir in glasbeno teorijo (elementarno teorijo po Battkejevem sistemu, harmonijo, kontrapunkt in glasb. zgodovino) na šoli GM in na slovitem Vramovem glasbenem liceju in tudi zasebno. Kot zborovodja je ob raznih prilikah dokazal svoje odlične zmožnosti. V tisku so izšle doslej kot samostojne zbirke Klavirske skladbe (1921), Mladinski album za klavir (1924), Deset povesti za slov. klavirsko mladino (1927) in Samospevi (1929), razen tega pa so bile razne zborovske skladbe objavljene v NA, Zborih, Pevcu, v izdajah tržaške GM in v Prvih plamenih. Spomladi 1929 je komponiral Golgoto (bes. J. Samca) za zbor in orkester in Mornarsko za moški zbor, s katerima je GM v Mariboru proslavila svojo desetletnico. Mnogo kompozicij, posebno samospevov, kakor tudi komornih in orkestralnih skladb pa ima še v rokopisu. Med njegovimi cerkvenimi kompozicijami je omeniti 8 gl. Staroslovensko mašo, prvič proizvedeno v Trstu 1925, in Liturgijo sv. Ivana Zlatoustega (1927), ki se poje v pravoslavni cerkvi v Trstu. — Prim.: Vodnik po Mariboru 150. *

Uredništvo: Mirk, Vasilij (1884–1962). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi369379/#slovenski-biografski-leksikon (27. november 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine