Poklici in dejavnosti Zborovodja

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Adamič, Karlo
2. november 1887, Sodražica, Slovenija
8. marec 1945, Split, Hrvaška
Antonič, Herman
2. junij 1949, Sesljan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Ban, Janko
4. december 1944, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Baretto, Maks
17. februar 1879, Trst – Sveti Ivan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
17. maj 1947, Trst – Sveti Ivan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Bartl, Ivan
18. april 1860, Ljubljana, Slovenija
16. julij 1900, Šmartno pri Litiji, Slovenija
Bevk, Gabrijel
12. februar 1881, Cerkno, Slovenija
17. oktober 1950, Cerkno, Slovenija
Bolčina, Ivo
22. november 1932, Gorica – Podgora, Furlanija - Julijska krajina, Italija
23. december 2008, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Bole, Janez
7. marec 1919, Brezje (Radovljica, obč.), Slovenija
21. februar 2007, Ljubljana, Slovenija
Boštjančič, Karel
8. maj 1915, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
2003
Bratuž, Lojze
17. februar 1902, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
16. februar 1937, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Brezovšek, Ivan
3. julij 1888, Studence (Hrastnik, obč.), Slovenija
13. junij 1942, Beograd, Srbija
Budin, Venčeslav
25. januar 1908, Miren, Slovenija
19. oktober 1979, Golnik, Slovenija
Burgarell, Robert
10. december 1849, Lipnica, Štajerska, Avstrija
23. februar 1887, Ljubljana, Slovenija
Carli, Ivan
24. april 1851, Šebrelje, Slovenija
3. september 1911, Studeno (Postojna, obč.), Slovenija
Carli, Srečko
17. november 1852, Tolmin, Slovenija
5. marec 1878
6. marec 1878
Tolmin, Slovenija
Cibic, Karel Just
28. oktober 1890, Prosek, Furlanija - Julijska krajina, Italija
6. oktober 1969, Maribor, Slovenija
Cibic, Milko
11. september 1909, Prosek, Furlanija - Julijska krajina, Italija
28. november 1999, Prosek, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Cigan, France
18. september 1908, Žižki, Slovenija
23. februar 1971, Ljubljana, Slovenija
Cimerman, Josip
30. avgust 1861, Laze pri Dolskem, Slovenija
27. oktober 1912, Ljubljana, Slovenija
Colnarič, Stanko
20. januar 1922, Starše, Slovenija
27. oktober 2001, Starše, Slovenija
Cuderman, Mirko
18. julij 1930, Tupaliče, Slovenija
Čenčur, Jakob
15. april 1837, Planina (Postojna, obč.), Slovenija
28. oktober 1888, Trst – Škedenj, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Černic, Vinko
4. januar 1845, Šempeter pri Gorici, Slovenija
22. februar 1886, Šempeter pri Gorici, Slovenija
Druzovič, Hinko
10. julij 1873, Jurski Vrh, Slovenija
26. december 1959, Maribor, Slovenija
Ferluga, Štefan
12. december 1859, Trst – Greta, Furlanija - Julijska krajina, Italija
20. januar 1923, Opčine, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Filli, Vinko
19. januar 1879, Tolmin, Slovenija
30. avgust 1948, Tolmin, Slovenija
Grbec, Ivan
23. junij 1889, Trst – Škedenj, Furlanija - Julijska krajina, Italija
24. september 1966, Trst – Škedenj, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Gröbming, Adolf
6. januar 1891, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
26. november 1969, Ljubljana, Slovenija
Grum, Anton
8. april 1877, Mali Lipoglav, Slovenija
8. april 1975, Dubrovnik, Hrvaška
Hajdrih, Anton
9. januar 1842, Ljubljana, Slovenija
3. junij 1878, Ljubljana, Slovenija
Harej, Jožko
7. marec 1943, Dornberk, Slovenija
Harmel, Adolf
28. april 1847, Idrija, Slovenija
2. september 1893, Komen, Slovenija
Holmar, Matej L.
14. september 1869, Vodice nad Kamnikom, Slovenija
9. december 1945, Višnja Gora, Slovenija
Hribar, Angelik
3. marec 1843, Zgornji Tuhinj, Slovenija
6. april 1907, Ljubljana, Slovenija
Hribar, Anton
4. junij 1839, Zgornji Tuhinj, Slovenija
8. maj 1887, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Hudovernik, Ludovik
15. avgust 1859, Stična, Slovenija
16. maj 1901, Maribor, Slovenija
Jelerčič, Ivo
12. oktober 1937, Podnanos – Podbreg, Slovenija
Jereb, Peter
1. julij 1867, Cerkno, Slovenija
3. oktober 1951, Litija, Slovenija
Kernel, Leon
11. marec 1956, Postojna, Slovenija
Kocijančič, Josip
16. marec 1849, Kanal, Slovenija
10. april 1878, Kanal, Slovenija
Koloini, Klavdij
19. junij 1939, Vipavski Križ, Slovenija
25. julij 2019, Vipavski Križ, Slovenija
Kosovel, Valentin
17. marec 1856, Črniče, Slovenija
18. marec 1925, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kožlin, Ignac
10. julij 1878, Biljana, Slovenija
17. april 1955, Ljubljana, Slovenija
Kožlin, Izidor
30. april 1881, Biljana, Slovenija
10. februar 1922, Biljana, Slovenija
Kralj, Ivo
14. julij 1928, Slivno, Slovenija
Krebelj, Jakob
23. februar 1901, Senožeče, Slovenija
28. november 1977, Buenos Aires, Argentina
Kren, Ciril
29. september 1921, Medana, Slovenija
4. september 2007, Buenos Aires, Argentina
Kubik, Rudolf
24. januar 1901, Pulj, Hrvaška
10. april 1985, Buenos Aires, Argentina
Kumar, Srečko
9. april 1888, Kojsko, Slovenija
9. februar 1954, Koper, Slovenija
Lasič, Jožica
9. marec 1951, Sovodnje, Furlanija - Julijska krajina, Italija
8. maj 1976, avtocesta Ljubljana - Zagreb, Slovenija
Lavrenčič, Hilarij
26. januar 1962, Doberdob, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Leban, Ignacij
25. oktober 1865, Prvačina, Slovenija
23. september 1938, Batuje, Slovenija
Manich, Peregrin
29. oktober 1812, Úpice, Češka
15. april 1897, Maribor, Slovenija
Marolt, Franc
21. junij 1891, Brdo pri Lukovici, Slovenija
7. april 1951, Ljubljana, Slovenija
Mauri, Štefan
29. september 1931, Avče, Slovenija
29. december 2014, Šempeter pri Gorici, Slovenija
Mav, Alojzij
21. junij 1898, Rodica – Groblje, Slovenija
23. julij 1977, Ljubljana, Slovenija
Mešiček, Josip
18. marec 1865, Sevnica, Slovenija
10. september 1923, Brežice, Slovenija
Michl, Josip
25. februar 1879, Slaný, Češka
10. februar 1959, Praga, Češka
Mihelčič, Alojzij
3. marec 1880, Harije, Slovenija
10. februar 1975, Ljubljana, Slovenija
Mirk, Vasilij
14. junij 1884, Trst – Sveti Ivan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
6. junij 1962, Ljubljana, Slovenija
Ota, Ignacij
26. april 1931, Dolina, Furlanija - Julijska krajina, Italija
8. oktober 2001, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Pahor, Leopold
7. avgust 1863, Nabrežina, Furlanija - Julijska krajina, Italija
7. april 1928, Ljubljana, Slovenija
Pertot, Milan
25. julij 1900, Trst – Barkovlje, Furlanija - Julijska krajina, Italija
31. januar 1967, Kranj, Slovenija
Petaros, Drago
31. december 1913, Zabrežec, Furlanija - Julijska krajina, Italija
?, neznano
Piano, Ivan
2. maj 1831, Senožeče, Slovenija
22. april 1880, Gradišče ob Soči, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Pirnik, Makso
28. avgust 1902, Preloge pri Konjicah, Slovenija
12. avgust 1993, Šempeter pri Gorici, Slovenija
Pižon, Valentin
12. februar 1867, Trst – Škedenj, Furlanija - Julijska krajina, Italija
7. februar 1945, Trst – Škedenj, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Pogačnik, Ivan
26. junij 1855, Posavec, Slovenija
23. oktober 1934, Ljubljana, Slovenija
Pohajač, Franc
4. februar 1941, Celje, Slovenija
Poniž, Ambrož
3. december 1845
3. december 1843
Ajdovščina, Slovenija
1. januar 1917, Leoben, Štajerska, Avstrija
Pregelj, Ciril
24. februar 1887, Olševek, Slovenija
1. junij 1966, Ljubljana, Slovenija
Prelovec, Zorko
11. februar 1887, Idrija, Slovenija
25. februar 1939, Ljubljana, Slovenija
Premrl, Franc
12. junij 1884, Vrhpolje (Vipava, obč.), Slovenija
10. februar 1948
8. februar 1948
Vrhpolje (Vipava, obč.), Slovenija
Race, Edvard
12. april 1947, Rodik, Slovenija
Radovič, Sergij
25. december 1937, Nabrežina, Furlanija - Julijska krajina, Italija
6. avgust 1980, Nabrežina, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Rapotec, Josip
16. februar 1898, Kozina, Slovenija
11. oktober 1968, Koper, Slovenija
Ravnik, Anton
28. maj 1895, Bohinjska Bistrica, Slovenija
18. december 1989, Ljubljana, Slovenija
Remec, Avgust
2. avgust 1876, Bizeljsko, Slovenija
21. februar 1920, Zagreb, Hrvaška
Rupnik, Ivan
29. avgust 1911, Logatec, Slovenija
1993, neznano
Slosar, Mirko
17. oktober 1942, Reka, Hrvaška
11. februar 2019, Jelšane, Slovenija
Srebrnič, Herman
2. maj 1923, Medana, Slovenija
2013
Stelè, Francè
5. december 1855, Kamnik, Slovenija
5. junij 1924, Kamnik, Slovenija
Šonc, Alojzij
25. november 1872, Tomaj, Slovenija
20. junij 1957, Kopriva (Sežana, obč.), Slovenija
Šuligoj, Avgust
19. november 1900, Dolnji Zemon, Slovenija
21. junij 1984, Trbovlje, Slovenija
Tomažovic, Jožef ml.
16. september 1823, Tržič (Tržič, obč.), Slovenija
29. november 1851, Celovec, Koroška, Avstrija
Trobina, Stanko
16. november 1907, Volče (Tolmin, obč.), Slovenija
8. januar 1986, Šoštanj – Metleče, Slovenija
Vahen, Mihael
21. junij 1910, Ljubljana, Slovenija
4. december 1984, Ljubljana, Slovenija
Venturini, Fran Edvard
30. maj 1882, Boljunec, Furlanija - Julijska krajina, Italija
7. oktober 1952, Ljubljana, Slovenija
Volarič, Hrabroslav
14. november 1863, Kobarid, Slovenija
30. september 1895, Devin, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Vrabec, Ubald
11. december 1905, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
27. januar 1992, Izola, Slovenija
Vremšak, Ciril
14. junij 1900, Kamnik, Slovenija
27. december 1968, Kamnik, Slovenija
Vreže, Jurče
16. april 1906, Šmarje pri Jelšah, Slovenija
18. december 1987, Celje, Slovenija
Wagner, Rudolf
31. avgust 1851, Dunaj, Avstrija
26. december 1915, Maribor, Slovenija
Weingerl, Albin
25. februar 1923, Šentjernej, Slovenija
10. januar 2010, Ljubljana, Slovenija