Primorski slovenski biografski leksikon

Budin Venčeslav, prosvetni delavec, pevovodja, 25. jan. 1908 v Mirnu, živi pt. Oče Karel, kamnosek, mati Marija Klančič. Osn. š. v Mirnu in na Rečici (1914–22), obrtno-nadaljevalna š. v Mirnu (1922–24); glasbeni pouk pri E. Komelu v Gor. (1924–27). Služboval je kot trg. pomočnik v Gor. in bil hkrati tajnik Hranilnice in posojilnice v Mirnu (1931–43). Odpeljan v »specialni bataljon« je bil med voditelji slov. pevskega zbora (Coro dei militari sloveni). Med vojno tajnik KNOO Miren (1944–47), zatem upravnik Naproze (Nabavno-prodajne zadruge) v Biljah in v Mirnu ter direktor Trgovskega podjetja Miren (1947–61), kasneje pa komercialni direktor podjetja Goriška (1961–65). Od 1926 se udejstvuje kot organist in pevovodja v Mirnu; pod fašizmom ust. mladinski moški zbor za narodno petje. Z mirenskim zborom stalno poživljal glasbeno, prosvetno in narodno dejavnost in z njim nastopal tudi v Gor. v gledališču Verdi in v Ljudskem domu. Glavni nastopi zbora ob cerkvenih slavjih v domači cerkvi, na kvaternico na Gradu, pri zaključni slovesnosti 1200-letnice pokristjanjenja Slovencev na Sv. gori (17. sept. 1967). B. je občasno objavil krajše članke v Družini in PrimN.

Prim.: Vpraš. pola; intervju v Družini 1973, 25. nov.

Špac.

Špacapan, Bernard: Budin, Venčeslav (1908–1979). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1003490/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine