Poklici in dejavnosti Vzgojitelj

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Batič, Angel
1. september 1929, Ajdovščina – Šturje, Slovenija
10. avgust 1986, Ljubljana, Slovenija
Bedenčič, Anton
21. januar 1946, Ljubljana, Slovenija
Berce, Ivan
21. december 1915, Mala Bukovica, Slovenija
18. november 1979, Ljubljana, Slovenija
Blasutig, Marko
18. april 1914, Polje, Puoie (Gorenj Barnas, obč.), Italija
3. julij 1990, Phuket, Tajska
Bratuž, Jožko
13. januar 1896, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
29. december 1944, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Cigan, France
18. september 1908, Žižki, Slovenija
23. februar 1971, Ljubljana, Slovenija
Cigoj, Leopold
21. marec 1886, Malovše, Slovenija
7. avgust 1934, Malovše, Slovenija
Divinar, Filip
1597, Kanal, Slovenija
3. oktober 1636, Ljubljana, Slovenija
Dolničar, Jožef
26. februar 1801, Ljubljana – Šmartno ob Savi, Slovenija
16. junij 1883, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Dorbolò, Lin Mihael
17. december 1888, Bjarč, Furlanija - Julijska krajina, Italija
20. julij 1943, Videm, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Erbicchio, Gregor
?
Podturn - Sv. Ana, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Šempeter pri Gorici, Slovenija
?, neznano
Fabijan, Jožef
28. april 1860, Branik, Slovenija
11. februar 1916, Podmelec, Slovenija
Gorkič, Janez
24. avgust 1907, Vrtojba, Slovenija
22. december 1990, Lanuvio, Italija
Hrast, Janez Nepomuk
23. marec 1830, Livek, Slovenija
18. september 1874, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Huth, Irma
26. januar 1835, Vrhnika, Slovenija
14. julij 1900, Ljubljana, Slovenija
Janežič, Josephine
11. marec 1936, Postojna – Zalog, Slovenija
Jereb, Karel
22. oktober 1907, Idrija, Slovenija
26. junij 1991, Chosica, Peru
Kersnik, Janez Krstnik
26. marec 1783, Moste (Žirovnica, obč.), Slovenija
24. junij 1850, Ljubljana, Slovenija
Kravos, Marijan
8. februar 1956, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Makuc, Pavla
26. junij 1886, Gorica – Podgora, Furlanija - Julijska krajina, Italija
15. oktober 1972, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Mantuani, Eleonora
9. junij 1863, Ljubljana, Slovenija
21. januar 1929, Ljubljana, Slovenija
Mazora, Mirko
15. november 1913, Breginj, Slovenija
29. julij 1983, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Nadlišek, Antonija
26. maj 1873, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
4. junij 1940, Ljubljana, Slovenija
Pertot, Vera
17. januar 1934, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Pregarc, Rade
5. januar 1894, Trst – Rojan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
29. julij 1952, Reka, Hrvaška
Reven, Alojzija
21. junij 1910, Idrija, Slovenija
4. januar 1989, San Lorenzo, Argentina
Saksida, Ernest
15. oktober 1919, Dornberk, Slovenija
13. marec 2013, Corumbà, Brazilija
Skrbinšek, Milan
19. februar 1886, Maribor, Slovenija
25. julij 1963, Ljubljana, Slovenija
Stanič, Valentin
12. februar 1774, Bodrež (Kanal ob Soči, obč.), Slovenija
29. april 1847, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Suhač, Bonaventura
9. avgust 1853, Jamna, Slovenija
10. junij 1891, Maribor, Slovenija
Tabaj, Andrej
16. november 1862, Gorica – Štandrež, Furlanija - Julijska krajina, Italija
30. december 1928, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Tabaj, Ivan
24. marec 1879, Gorica – Štandrež, Furlanija - Julijska krajina, Italija
30. november 1939, Gorica – Štandrež, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Theuerschuh, Ivan
15. september 1904, Ljubljana, Slovenija
15. julij 1982, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Tiffernus, Mihael
1488, Slovenija
11. april 1555, Stuttgart, Nemčija
Tomec, Jurij
20. april 1682, Kamnik, Slovenija
11. januar 1733, Ljubljana, Slovenija
Tomšič, Bernard
26. april 1811, Videm (Dobrepolje, obč.), Slovenija
24. maj 1856, Vinica, Slovenija
Tomšič, Ivan
4. december 1838, Vinica, Slovenija
17. april 1894, Ljubljana, Slovenija
Tomšič, Ljudevit
24. oktober 1843, Vinica, Slovenija
24. april 1902, Zagreb, Hrvaška
Turner, Pavel
21. januar 1842, Planica (Rače - Fram, obč.), Slovenija
25. september 1924, Maribor, Slovenija
Wessner, Marija
6. avgust 1856, Ljubljana, Slovenija
24. december 1951, Ljubljana, Slovenija