Primorski slovenski biografski leksikon

Janežič Josephine, roj. Vehar Josipina Marija (Josephine so napisali v Trstu v šolske dokumente in je ostalo), pisateljica, vzgojiteljica, modna ustvarjalka, r. 11. mar. 1936 v Zalogu pri Postojni, živi v Milwaukeeju, Visc., ZDA. Oče Matija Vehar, invalid iz prve svet. vojne iz Goric pod Nanosom, mati Antonija Vehar, gospodinja iz Koč pri Slavini. Osn. š. in niž. gimn. v Postojni, gospodinjstvo na Andrea College v Trstu, ki ga je organiziral Amer. Rdeči križ, 1954. Izselila se je v Avstralijo, se poročila (31. avg. 1957) in študirala trgovske vede na Footscray Technical College v Melbournu (1958–60), dva meseca pred zaključkom šole sta se z možem izselila v ZDA in se udomila v Milwaukeeju, Visc. Tu je 1981 dokončala gimn. in se vpisala na psihologijo na University of Winsconsin – Milwaukee (1981–83). Bila je samostojna modna ustvarjalka in koordinatorka, vodja kontrole kvalitete v tovarni oblačil (1968–73), šolska pomočnica v osn. šoli (1973–77), otroška vrtnarica (1977–80), vedno pa deluje v raznih tečajih, poučuje duševno prizadete in goji statistično lingvistiko. – Napisala je knjigo Pepca's Struggle (Pepcin boj), Vantage Press, New York 1989, 280 str. velike oblike. V njej je v lahkem in prijetnem slogu opisala svojo težko mladost v predvojni, medvojni in povojni It. in Jsli, dobo smrti in krvi, preganjanja in nepopisnega trpljenja, slovo od doma in pričetek novega življenja v svetu. Knjiga je doživela velik odmev: Midwest Library Service (Srednje-zah. univ. knjižnica) jo toplo priporoča, naj jo berejo na univerzah in akademijah. Knjigo je poslala preds. ZDA Bushu, ki se ji je zanjo zahvalil in zapisal, da jo bo z veseljem obdržal v svoji zasebni knjižnici.

Prim: Osebni podatki 12. febr. 1993; žup. urad Postojna 16. jan. 1993; M. N. K., Slov. avtorica iz ZDA v Bushovi zasebni knjižnici (faksimile Bushovega pisma in poročilo o knjigi), Delo 3. avg. 1990; J. Velikonja and R. Lencek, Who's Who of slovene descent in the United States, Seattle-New York 1992, 29.

Jem.

Jevnikar, Martin: Janežič, Josephine (1936–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1013090/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine