Novi Slovenski biografski leksikon

BERCE, Ivan (Ivan Brce – priimek uradno spremenjen 1954 v Berce), šolnik, vzgojitelj (r. 21. 12. 1915, Mala Bukovica; u. 18. 11. 1979, Ljubljana). Oče Dominik Brce, mati Marija, r. Hribar. Brat Leopold Berce, organizator študentskega gibanja.

1920 se je družina preselila najprej v Macinec na Hrvaškem, nato v Središče ob Dravi. Obiskoval je meščansko šolo v Ormožu, nato učiteljišče v Mariboru, kjer je 1936 maturiral. 1939 je dobil prvo službeno mesto pri Sv. Joštu na Paškem Kozjaku, leto za tem pa v Galiciji pri Celju. Med drugo svetovno vojno se je pridružil partizanom. 1947 je opravil praktični učiteljski izpit in postal upravnik Doma dece padlih vojakov v Dobrni. Poleg tega je v Rogaški Slatini vodil zadružne tečaje in predaval politično ekonomijo. 1950 je postal ravnatelj Srednje veterinarske šole v Ljubljani, hkrati je bil tudi upravnik internata Srednje veterinarske šole, 1953–60 je bil ravnatelj Dijaškega doma Tehniške srednje šole Ljubljana. 1960–75 je bil ravnatelj Osnovne šole Toneta Čufarja v Ljubljani. Prizadeval si je za izboljšanje razmer v dijaških domovih in osveščanje javnosti o pomenu domov za učence srednjih šol. Objavil je več strokovnih člankov v revijah Sodobna pedagogika, Naši razgledi, Prosvetni delavec, Otrok in družina in časnikih Delo ter Večer. Pisal je tudi oddaje z vzgojno tematiko za RTV ter predavanja za starše. Njegovo najbolj znano delo je Priročnik za vzgojitelje, ki je temeljno teoretsko delo na področju domske vzgoje.

Dela

  • Priročnik za vzgojitelje, zv. 1, Ljubljana, 1958 (soavtor Franc Pediček).
  • Domska skupnost, Sodobna pedagogika, 1959, št. 3–4.
  • Šola s celodnevnim delom, Naši razgledi, 9. 10. 1965.
  • Osebna bibliografija (COBISS).

Viri in literatura

  • ARS, Ministrstvo za prosveto Ljudske republike Slovenije, fond AS 231.
  • Arhiv UE Ilirska Bistrica.
  • ES.
  • Osebnosti, Ljubljana, 2008.
  • Milan Simič: Ivan Berce, Prosvetni delavec, 11. 1. 1980.
  • Dijaški dom na Taboru : zbornik ob 50-letnici dijaškega doma Tabor, Ljubljana, 1999.
Trdin, Neža: Berce, Ivan (1915–1979). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1017810/#novi-slovenski-biografski-leksikon (16. oktober 2021). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv. B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine