Novi Slovenski biografski leksikon

BERCE, Ivan (Ivan Brce – priimek uradno spremenjen 1954 v Berce), šolnik, vzgojitelj (r. 21. 12. 1915, Mala Bukovica; u. 18. 11. 1979, Ljubljana). Oče Dominik Brce, mati Marija, r. Hribar. Brat Leopold Berce, organizator študentskega gibanja.

1920 se je družina preselila najprej v Macinec na Hrvaškem, nato v Središče ob Dravi. Obiskoval je meščansko šolo v Ormožu, nato učiteljišče v Mariboru, kjer je 1936 maturiral. 1939 je dobil prvo službeno mesto pri Sv. Joštu na Paškem Kozjaku, leto za tem pa v Galiciji pri Celju. Med drugo svetovno vojno se je pridružil partizanom. 1947 je opravil praktični učiteljski izpit in postal upravnik Doma dece padlih vojakov v Dobrni. Poleg tega je v Rogaški Slatini vodil zadružne tečaje in predaval politično ekonomijo. 1950 je postal ravnatelj Srednje veterinarske šole v Ljubljani, hkrati je bil tudi upravnik internata Srednje veterinarske šole, 1953–60 je bil ravnatelj Dijaškega doma Tehniške srednje šole Ljubljana. 1960–75 je bil ravnatelj Osnovne šole Toneta Čufarja v Ljubljani. Prizadeval si je za izboljšanje razmer v dijaških domovih in osveščanje javnosti o pomenu domov za učence srednjih šol. Objavil je več strokovnih člankov v revijah Sodobna pedagogika, Naši razgledi, Prosvetni delavec, Otrok in družina in časnikih Delo ter Večer. Pisal je tudi oddaje z vzgojno tematiko za RTV ter predavanja za starše. Njegovo najbolj znano delo je Priročnik za vzgojitelje, ki je temeljno teoretsko delo na področju domske vzgoje.

Dela

Priročnik za vzgojitelje, zv. 1, Ljubljana, 1958 (soavtor Franc Pediček).
Domska skupnost, Sodobna pedagogika, 1959, št. 3–4.
Šola s celodnevnim delom, Naši razgledi, 9. 10. 1965.

Viri in literatura

ARS, Ministrstvo za prosveto Ljudske republike Slovenije, fond AS 231.
Arhiv UE Ilirska Bistrica.
ES.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Milan Simič: Ivan Berce, Prosvetni delavec, 11. 1. 1980.
Dijaški dom na Taboru : zbornik ob 50-letnici dijaškega doma Tabor, Ljubljana, 1999.
Trdin, Neža: Berce, Ivan (1915–1979). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1017810/#novi-slovenski-biografski-leksikon (22. junij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine