Slovenski biografski leksikon

Wessner Marija, vzgojiteljica, v Ljubljani r. 6. avg. 1856 železniškemu strojevodju Matiji in Mariji r. Povše (op. ur.: Uršuli r. Povše) ter u. 24. dec. 1951. Po šestih razr. ljudske šole in učiteljišču (1871–5) v Lj. je 1877 opravila usposobljenostni izpit za ljudske in 1894 za meščan. šole. Učila je od 1875 v Kostanjevici, od 1881 v Krškem in od 1888 na osemrazr. dekl. šoli v Lj. 1896 je bila imenovana za stalno učiteljico na novi Mestni višji dekl. šoli v Lj. (od 1907 postopoma preoblikovana v dekliški licej), kateri je bil 1901 priključen pedag. tečaj, ki ga je vodila sprva brezplačno, 1907 pa bila uradno potrjena voditeljica (do ukinitve 1912). 1908 jo je min. oprostilo usposobljenostnega izpita za dekl. liceje; lj. magistrat pa imenoval za licej. učiteljico. 1920 je bila upokojena. – Odlikovana je bila z zlatim križcem (1917).

1905 je obiskala na Avstr., Nem. in Češkem dekliške šole in internate. 1906 je pobudila ustanovitev društva Mladika, ki je imelo v programu slov. internat, dekl. osn. šolo kot pripravljalnico za licej in gospodinjsko šolo s potrebnimi tečaji. Zasebna dekl. osn. šola je začela delovati 1907 (1910 jo je prevzela lj. mestna uprava) pod vodstvom W-jeve. Apr. 1909 so bila odobrena temeljna določila in učni načrt za kuhar. in gospodinjsko šolo (odprta 1911). Sept. 1912 so v novem poslopju odprli še internat Mladika, W-jeva pa je prevzela vodstvo. Pedag. članke je obj. v Izv. mest. dekl. liceja (1909: Skrbite za vzgojo svojih hčera!; 1910: Šolski zdravnik; 1912: Šola in higiena). – V novih šolah W-jeva ni bila le učiteljica za realne predmete, marveč tudi »nadzorovalna dama«, kateri je bila poverjena predvsem vzgoja mladih deklet, kar je izpolnjevala z največjo požrtvovalnostjo. Odlikovali so jo velika skromnost, izredna vestnost pri izpolnjevanju dolžnosti, tenek čut za olikanost v občevanju in vneta ljubezen do slov. naroda. Da je višja dekl. šola dosegla svoj namen kljub začetnemu nasprotovanju, je predvsem njena zasluga. Delovala je v raznih dobrodelnih ustanovah (tudi še v visoki starosti), zlasti v Jozefišču. Svojo hišo in vrt v Kolodvorski ul. (danes ul. M. Pijade) je zapustila mestu v socialne namene.

Prim.: arhiv učiteljišča (Lj); zapiski kuratorija Mestne višje dekl. šole in drugih odd. (MALj); izv. Mest. dekl. liceja v Lj. 1911, 4; 1912, 52–4; izv. Mestne žen. realne gimn. 1930, 11; I. Lah, ŽS 1926, 321–3; R. Molè, J 1936, št. 180 (s sliko). Molè

Molè, Rudolf: Wessner, Marija (1856–1951). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi837877/#slovenski-biografski-leksikon (17. avgust 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine