Primorski slovenski biografski leksikon

Erbicchio (Herbicchius, Herbichius, Herbitsc, Herbigh, Herbez, Gerbec) Gregor, vzgojni pisatelj in prvaški župnik, r. v gor. okolici, verjetno v Šempetru ali pri Sv. Roku. Študiral je humaniora pri jezuitih v Gor. in bogosl. v Gradcu, kjer je bil tudi ord. Na Dunaju je dosegel doktorat iz filoz. in teolog. Tu je bil družinski vzgojitelj pri grofu Ferdinandu Guidu Porcia, ministru ces. Leopolda. Za sinove plemičev je spisal vzgojno knjigo Promotorium humanae felicitatis, autore Gregorio Herbicchio, Goritiensi sacerdote, AA. LL. et Phil. doctore nec non SS. Theol, Venettiis 1661. Knjiga je bila posvečena ces. Leopoldu in se je močno razširila med dunajskim plemstvom. Cesarjeva naklonjenost in vpliv rodbine Porcia sta mu pridobili župnijo v Prvačini, ki jo je E. upravljal od 3. febr. 1665 do 26. nov. 1682. Ni znan dan smrti. Zanimiv primer tujih izpeljav slov. priimkov. St. Kociančič navaja v zgodovini župnije Šempeter priimke starih šempetrskih družin: Trebuh, Herbez (Gerbec), Zhernec (FoliumGor 1878, 133); v zgodovini župnije Prvačina navaja v duhovniškem seznamu Mateja Noctuae (Sova) nekega »p. Georgius Herbitsch de S. Petro« (FoliumGor 1879, 131) in malo prej pravi, da je bil Gregor Herbichius rojak iz Šempetra (str. 122). V rkp. »Gradivo za cerkveno zgodovino gor. nadškofije«, govoreč o duhovnikih v Komnu, navaja: »1. V. 1644: M. Gregorius Herbigh, cooperator... 4. 5.1651: M. Gregorius Herbigh, vicarius Comini«. Codellijev »Erbicchio« bo najbrž šempetrski Gerbec.

Prim.: Codelli, Scrittori3, 109; Manzano, Cenni, 81; Morelli, III, 344; Kociančič, Hist. Archid., 161; Kociančič, Parochia S. Petri prope Goritiam v FoliumGor 1878, 133; Kociančič, Pervačina v FoliumGor 1879, 122 in 131; Simoniti 61.

R. K.

Klinec, Rudolf: Erbicchio, Gregor (?–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008390/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine