Poklici in dejavnosti Režiser

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Abršček, Emil
27. september 1950, Mislinjska Dobrava, Slovenija
28. marec 2017, Šempeter pri Gorici, Slovenija
Balatka, Antonín
27. oktober 1895, Praga, Češka
25. junij 1958, Brno, Češka
Barišić, Zdravko
28. september 1938, Zenica, Bosna in Hercegovina
Berger, Matjaž
31. januar 1964, Novo mesto, Slovenija
Bevc, Jože
22. maj 1925, Ljubljana, Slovenija
27. september 1987, Ljubljana, Slovenija
Bole Vrabec, Alenka
14. januar 1937, Kranj, Slovenija
27. marec 2020, Golnik, Slovenija
Borštnik, Ignacij
1. julij 1858, Cerklje na Gorenjskem, Slovenija
23. september 1919, Ljubljana, Slovenija
Bourek, Zlatko
4. september 1929, Požega, Hrvaška
11. maj 2018, Zagreb, Hrvaška
Bratina, Valo
6. februar 1887, Idrija, Slovenija
6. julij 1954, Ljubljana, Slovenija
Breznik, Marjan
18. januar 1937, Ljubljana, Slovenija
18. januar 2020, Ljubljana, Slovenija
Cavazza, Boris
2. februar 1939, Milano, Italija
Cerar, Anton
15. julij 1858, Ljubljana, Slovenija
23. april 1947, Ljubljana, Slovenija
Cijak, Alojz
20. junij 1903, Kontovel, Furlanija - Julijska krajina, Italija
21. november 1988, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Crnobori, Ljudevit
13. januar 1912, Banjole, Hrvaška
28. julij 2002, Pulj, Hrvaška
Čadež, Špela
28. november 1977, Ljubljana, Slovenija
Čap, František
7. december 1913, Čachovice, Češka
12. januar 1972, Ankaran, Slovenija
Čušin, Gregor
11. januar 1970, Kranj, Slovenija
Danilova, Avgusta
24. avgust 1869, Ljubljana, Slovenija
3. januar 1958, Ljubljana, Slovenija
Danilova, Silva
28. november 1903, Ljubljana, Slovenija
25. april 1991, Ljubljana, Slovenija
Debevec, Ciril
2. april 1903, Ljubljana, Slovenija
11. december 1973, Ljubljana, Slovenija
Delak, Ferdo
29. junij 1905, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
16. januar 1968, Ljubljana, Slovenija
Dragan, Ana Nuša
10. julij 1943, Jesenice (Jesenice, obč.), Slovenija
17. november 2011, Ljubljana, Slovenija
Druzovič, Erika
1. junij 1911, Maribor, Slovenija
25. december 2001, Maribor, Slovenija
Ekart, Primož
11. marec 1963, Maribor, Slovenija
Fischer, Josip
12. december 1902, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
21. november 1963, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Furijan, Maks
19. september 1904, Goričak, Slovenija
25. julij 1993, Ljubljana, Slovenija
Gabrijelčič, Nada
8. september 1903, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
22. julij 1986, Domžale, Slovenija
Gorup, Drago
7. november 1931, Sežana, Slovenija
15. avgust 2009, Opčine, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Ipavec, Vojeslav
10. februar 1890, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
31. maj 1972, Maribor, Slovenija
Jelačin, Andrej
22. oktober 1932, Senožeče, Slovenija
Klavora, Ado
18. december 1903, Bovec, Slovenija
17. maj 1980, Kranj, Slovenija
Klemenčič, Savo
19. november 1902, Solkan, Slovenija
1988, Ljubljana, Slovenija
Kobal, Boris
16. november 1955, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kopitar, Stana
11. april 1907, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
19. februar 1986, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Košič, Milan
5. julij 1900, Celje, Slovenija
10. november 1950, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Košuta, Just
28. oktober 1898, Križ, Furlanija - Julijska krajina, Italija
28. september 1962, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kralj, Vladislav
4. september 1908, Trst – Sveti Ivan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
5. januar 2000, Milwaukee, Wisconsin, Združene države Amerike
Lapajne, Vinko
19. julij 1862, Idrija, Slovenija
18. september 1894, Idrija, Slovenija
Leban, Stane
29. december 1934, Stanovišče, Slovenija
12. junij 2013, Nova Gorica, Slovenija
Lombar, Lojzka
15. junij 1914, Bohinjska Bela, Slovenija
21. maj 1988, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Lukeš, Jožko
27. oktober 1920, Maribor, Slovenija
25. januar 1993, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Macedonio, Francesco
19. februar 1927, Idrija, Slovenija
1. april 2014
Pelan, Igor
25. januar 1924, Maribor, Slovenija
18. februar 1985, Koper, Slovenija
Peterlin, Jože
2. november 1911, Vinji Vrh (Šmarješke Toplice, obč.), Slovenija
4. marec 1976, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Peterlin, Lučka
28. januar 1945, Ljubljana, Slovenija
15. september 2023
Povše, Janez
15. oktober 1941, Ljubljana, Slovenija
Pregarc, Rade
5. januar 1894, Trst – Rojan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
29. julij 1952, Reka, Hrvaška
Primožič, Robert
20. februar 1893, Trst – Rojan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
16. december 1943, Ljubljana, Slovenija
Rebolj, Edvard
5. december 1917, Ljubljana, Slovenija
13. april 1960, Golnik, Slovenija
Rukavina, Friderik
28. oktober 1883, Pulj, Hrvaška
26. oktober 1940, Novi Marof, Hrvaška
Rumpel, Emil
14. april 1890, Ljubljana, Slovenija
27. maj 1960, Ljubljana, Slovenija
Sancin, Modest
15. junij 1902, Trst – Škedenj, Furlanija - Julijska krajina, Italija
8. november 1964, Vipava, Slovenija
Sila, Marij
7. september 1889, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
28. oktober 1957, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Skrbinšek, Milan
19. februar 1886, Maribor, Slovenija
25. julij 1963, Ljubljana, Slovenija
Smasek, Emil
20. december 1910, Maribor, Slovenija
8. januar 1980, Ljubljana, Slovenija
Stranić, Vesna
11. junij 1910, Pazin, Hrvaška
?, neznano
Šav, Vladimir
20. julij 1945, Križ, Furlanija - Julijska krajina, Italija
3. november 2008, Izola, Slovenija
Škerl, Silvester
10. junij 1903, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
27. marec 1974, Ljubljana, Slovenija
Škodlar, Črt
4. januar 1934, Ljubljana, Slovenija
Špicar, Jakob
27. oktober 1884, Skočidol, Koroška, Avstrija
17. februar 1970, Ljubljana, Slovenija
Štandeker, Alojzij
8. julij 1911, Gačnik, Slovenija
11. december 1983, Virovitica, Hrvaška
Tič, Srečko
16. januar 1914, otok Iž, Veli Iž, Hrvaška
11. avgust 2004, Izola, Slovenija
Trekman, Borut
4. december 1942, Ljubljana, Slovenija
januar 2023, neznano
Turk, France
3. april 1885, Gaberje (Ajdovščina, obč.), Slovenija
15. november 1926, Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Tuta, Igor
14. marec 1945, Tolmin, Slovenija
Uršič, Anton Nino
1. julij 1905, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
20. september 1964, Maribor, Slovenija
Uršič, Mario
24. december 1939, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
1. april 2021, neznano
Verč, Sergej
27. marec 1948, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
23. april 2015, Gabrovica pri Komnu, Slovenija
Vrhunc, Janez
26. februar 1921, Ljubljana, Slovenija
26. marec 1992, Ljubljana, Slovenija
Žižek, Fran
20. december 1914, Maribor, Slovenija
28. maj 2008, Medvode, Slovenija