Slovenski biografski leksikon

Špicar Jakob, ljudski dramatik in prosvetni delavec, r. 27. okt. 1884 v Skočidolu v Zgornjem Rožu kmetu Janezu in Marjeti r. Trunk, u. 17. febr. 1970 v Lj. Obiskoval je osn. šolo v r. kraju 1890–7, gimn. pa v Clcu in Beljaku 1898–902. Bil je v občin. in sodnij. službi na Kor., 1905 v odvetn. pisarni v Lj., 15. maja 1906 do zač. apr. 1941 v posojilnici v Radovljici, od 1914 kot ravnatelj, potem se umaknil v Lj. L. 1905 je v Podravljah ustanovil društvo Sloga ter obnovil tradicijo slov. ljud. iger na Kor. V Lj. je bil podpredsed. Zveze kult. društev in referent za gled. predstave, nekaj let tudi član nadzorn. odbora Zveze slov. zadrug. Na njegovo pobudo se je 1910 na Jesenicah ustanovilo gled. društvo, ki mu je bil predsednik, od 1912 častni član. Nastopal je kot režiser in igralec.

Š. je dramatiziral Jakoba Sketa (SBL III, 330 sl.) Miklovo Zalo (1909), jo večkrat predelal; prvič upriz. febr. 1909 na Jesenicah, potem po mnogih slov. odrih tudi na Kor.; v Lj. (28. marca 1910, 1924–5); v Clcu (21. maja 1911, Slov. kršč. soc. delav. druš.). Spisal je ok. 70 iger in prizorov, od teh so izšli v knjigi: K luči, simbolična igra v 4 dej. (Kranj 1922); Spominska plošča (Cleveland 1925); Martin Napuhek, pravlj. igra v 5 dej. (Lj. 1931); Drabosnjak, nar. igra v 5 dej. (Lj. 1937); nekaj v listih (Sokolič, Sokolska volja 1924, 1935, 1936, 1938); uprizorjeni: Kralj Matjaž (12. nov. 1911, Lj., Dež. gled.); Pogumni Tonček (1918, 1930, SNG v Lj.). – Prim.: osebni podatki; Repertoar 84, 89, 98, 119, 505; SDL II, 160–1 (s sliko); izv. clške gimn. 1898–900; J. Wester, LZ 1910, 251–2; Sn 1912, 31; spor Špicar-Danilo gl. S 1912, št. 181, Dan 1912, št. 222; Špicar, Dan 1913, št. 625–6; Iv. Lah, Sokol. gled. v Radovljici, SN 1921, št. 217; Gradišnik F., GL Celje 1951–2, 39–43; 1954–5, 193–4; GLLjD 1954–5, št. 2; Slov. vestnik 1959, št. 43 (s sliko); 1969, št. 47; 1970, št. 8; LDk 1969, št. 319 (s sliko); R. Vospernik, Letno por. drž. real. gimn. za Slovence, Clc 1969/70, 52–4 (s sliko); isti, Dialogi 1970, 672; Delo 1970, št. 48 (s sliko); LDk 1970, št. 48 (s sliko); VMb 1970, št. 43. Kr.

Koblar, France: Špicar, Jakob (1884–1970). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi663366/#slovenski-biografski-leksikon (12. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine