Primorski slovenski biografski leksikon

PELAN Igor, režiser, kulturni delavec, r. 25. jan. 1924 v Mariboru, u. 18. febr. 1985 v Kopru. Oče Oton, trgovski poslovodja, mati Marta Ažman, uradnica. Po petletnem bivanju v Mariboru se je družina vrnila v Lj., kjer je odraščal in se šolal. Po osn. š. je obiskoval I. drž. real. gimn. v Lj. in 1943 maturiral. Po vojaškem roku v JA (1945/47) je študiral (1947/52) na Akademiji za igralsko umetnost v Lj. – oddelek dramaturgija-režija. Jul. 1952 je bil poslan v Koper na delovno mesto režiserja v slov. redakciji Radia jsl. cone Trsta (kasneje Radio Koper). Medtem je sodeloval kot režiser tudi v Gledališču za Slov. primorje v Postojni in v polpoklicnem Ljudskem gledališču v Kopru. V letih 1954/57 je deloval kot režiser in organizacijski tajnik Gledališča Slov. primorja v Kopru. 1957 se je poročil z Mijo Hvala, hčerko pok. bančnika Zorana Hvala, Tržačana, direktorja Istrske banke v Kopru v nekdanji coni B. Od 1958/60 je bil vodja Turističnega biroja v Portorožu, nato do 1964 poklicni tajnik Okraj. sveta Svobod in prosvetnih društev v Kopru, ter od 1964/67 strok. sodelavec za prireditve pri Obalni turistični zvezi Koper. Nazadnje pa je delal do smrti kot poslovodja v koprski knjigarni »Lipa«. – Že kot gimnazijec-višješolec je več let obiskoval v Lj. dramsko šolo GlasbM pri znanem prof. Osipu Šestu. Kot študent Akademije je sodeloval v kulturno-umetniških programih v mladinskih delovnih brigadah v Sji in Bosni. Od mladih let je bil aktiven v skavtski (kasneje taborniški) organizaciji. Od ustanovitve taborniške organizacije na obalnem območju (1954) je aktivno deloval kot funkcionar v raznih forumih od enote v Kopru do republ. Zveze tabornikov. Več let je deloval tudi v okraj. odb. Zveze prijateljev mladine v Kopru. Kot tajnik Okraj. sveta Svobod in prosv. društev in kot strok. sodelavec pri Turistični zvezi je veliko delal pri organizaciji kult. življenja, zlasti prireditev. Dve leti je bil tudi delegat Primor. v republ. skupščini. Objavljal je v Gledališkem listu GSP in bil njegov urednik. Za zasluge je prejel naslednje pohvale in nagrade: Pohvala in Častni zlati znak Zveze tabornikov Sje; Diploma Zveze tabornikov Jsle; dve diplomi Okraj. ljud. odb. Koper za delo na kult. področju; Častni srebrni znak Turistične zveze Sje; odlikovanje Medalja dela 1966.

Prim.: Podatki pokojnikove soproge.

ViK

Krapež, Vilma: Pelan, Igor (1924–1985). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi943150/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (9. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine