Primorski slovenski biografski leksikon

Kralj Vladislav, uradnik in kulturni delavec, r. 4. sept. 1908 pri Sv. Ivanu v Trstu, živi v ZDA. Oče Ivan, policijski nadzornik, mati tudi roj. Kralj, gospodinja. Otrok številne družine (6 bratov in 6 sester, med slednjimi igralka Elvira Kralj in društ. delavec Dimitrij, gl. čl.). Osn. š. najprej v Trstu, končal v Mrbu, kamor se je družina preselila 1919. Maturiral 1928 na mrb. drž. realki. Po dveh letih študijah na Ekon.-komerc. vis. šoli v Zgbu je bil sprejet v službo pri Mestnih podjetjih v Mrbu. Nadarjen za igro in režijo se je vneto razdajal v dramat. odsekih Sokola in prim, emigr. društva Nanos. Po nem. zasedbi Mrba so bili starši izgnani v Lj., njega pa so že 16. apr. 1941 z mnogimi drugimi zavednimi Mariborčani odpeljali v taborišče Ostengrabow v Nemčiji, od tam pa v Gardelegen (Šlezija), kjer je moral delati v tovarni motornih vozil. – Po vojni je K. uspelo priti v rojstni Trst in dobiti službo napovedovalca na takratni slov. radijski postaji Trst II. Tu je zaživel v vsem svojem elementu. Uveljavil se je kot režiser in igralec številnih radij. iger in tudi javnih gledaliških nastopov na Repentabru in v Avditoriju. V tej, takrat edini Slov. dostopni gledal. dvorani v mestnem središču, je za Slov. dobrodelno društvo organiziral in režiral predstave: 19. nov. 1950 Anton P. Čehov Snubač; 1. apr. 1951 Josip Štolba Stari grehi; 9. maja 1951 Somerset Maugham, Sveti plamen. – Z ženo Izabello (Izo), ki je tudi nastopala v Trstu kot igralka, sta se 1951 preselila v ZDA. V New Yorku sta v fari sv. Cirila zbrala igralsko skupino, ki je priredila vrsto nastopov tudi v drugih mestih. S svojim delom je nadaljevala tudi po odhodu zakoncev K. avg. 1952 v Milwaukee, kjer se je K. zaposlil v industriji, ves prosti čas, tudi po upokojitvi, pa je posvetil tamkajšnji slov. skupnosti. Dolga leta je bil načelnik dramat. odseka Slov. društva Triglav, za katero je poleg številnih drugih kult. prireditev režiral veseloigro Pri belem konjičku, katere dejanje je postavil k Blejskemu jezeru, Molièrovo komedijo Namišljeni bolnik, komedijo Real Maxa in Ferner Maxa Trije vaški svetniki ter veseloigro Frana Lipaha Glavni dobitek. Od 1963 pripravljata z ženo tedensko slov. uro na javni radij. postaji v Milwaukeeju. Ta prinaša v domove slov. ljudi odlomke slov. književnosti, glasbe, zgod. in opise običajev ter spremlja dogajanje v tamkajšnji slov. skupnosti, s čimer prispeva k medsebojni povezanosti in ohranjanju narodne zavednosti. – Umetniško deluje tudi K-eva hčerka Izabelle, diplomirana koreografka in plesalka, ki uspešno nastopa v gledal, in poučuje na vis. šolah. Slov. društvo Triglav ima v njej umetniškega vodjo svoje plesne skupine. S sodelovanjem amer. umetnikov organizira tudi prireditve, na katerih z recitacijami, glasbo, petjem in baletom predstavlja amer. občinstvu slov. kult. ustvarjalce in narodne običaje.

Prim.: Članek Slovenian Cultural Hour celebrates 25 years on air v reviji 89 WYMS Radio Guide, Holiday Issue, Winter 1989, Milwaukee; osebni podatki (dec. 1988); 20 let RO, Trst 1966, pass.; za hčerko Joseph Velikonja and Rado L. Lencek, Who's Who of Slovene descent in the Unit. States, Seatle – New York 1992, 37–38.

B. S.

Sancin, Boris: Kralj, Vladislav (1908–2000). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi920910/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine