Primorski slovenski biografski leksikon

TUTA Igor, publicist, radijski urednik in režiser, družbeno-polit. delavec, r. 14. mar. 1945 v Tolminu, živi v Sesljanu. Oče Venceslav (gl. čl.), mati Marica Šorli, gospodinja in kult. delavka. 1947 se je po razmejitvi z materjo in sestro Vero (gl. čl.) preselil k očetu, najprej v Gor., nato maja 1950 v Sesljan. Osn. š. v domačem kraju, 5. razr. v Rojanu, niž. sred. š. pri Sv. Jakobu v Trstu, klas. licej v Trstu, maturiral 1965. Leta 1963 je opravil peti letnik klavirja (prof. Demšar) na GlasbM v Trstu. 1965 se je vpisal na Fak. za polit. vede na trž. U, a ni diplomiral. Od maja 1970 je uslužben na Radiu Trst A, najprej kot sonorizator, nato kot ur. oddaj za gor. in videm. pokrajino. Od febr. 1970 je vpisan v Časnikarsko zbornico kot publicist. Jun. 1975 se je poročil z Alenko Rebula (gl. čl.) in živel najprej nekaj časa na Opčinah, nato v Sesljanu. - Od 1958 je član skavtske organiz. Organiziral je skavte v Mavhinjah (1970) in v Devinu (1973) in je član AISF (it. združ. za skavtsko filatelijo). 1965 je sodeloval pri obnovitvi Prosvetnega društva Igo Gruden v Nabrežini in pri ustanovitvi šport. društva Sokol. Do 1972 je bil referent za kult. dejavnost. Sept. 1970 je s sodelovanjem skupine 2000 iz Lj. organiziral mladinski seminar v Sesljanu. Nov. istega leta je predaval na Teol. fak. v Lj. na tečaju za laike na temo O novih perspektivah v teologiji upanja. V letih 1975–79 je bil odg. ur. it. lista Incontro. 1974 je bil med ustanovnimi člani raziskovalnega inštituta SLORI. - Na liter. področju je objavil prvo pesem v mladin. listu Pastirček 1956. Od 1960–65 je stalno sodeloval pri dij. mesečniku Literarne vaje s pesmimi, sestavki in z zabavnimi rubrikami. 1965 je prejel liter. nagrado na Radiu Trst A pri natečaju za izvirno novelo. Leto kasneje je bil soustanovitelj revije Zaliv in istega leta je prejel na liter. natečaju SPDT prvo nagrado za novelo Ite missa est. Apr. 1968 je sodeloval s pesmimi na večeru slov. zamejske poezije v Narodni gal. v Lj. Nekaj njegovih pesmi je izšlo tudi v zbirki Rusi most (MK-ZTT) 1967. Od 1970–75 je tedensko pisal članke za trž. tednik NL, predvsem o družbenih in manjšinskih vprašanjih. Objavljal je še v M(Trst), Jamboru, PDk, Gosp, PV, Mostu in Zalivu. Od 1980 je sodeloval pri raznih radij. in televizij. reportažah za it. drž. in mednar. omrežje o Slov. v It. 1983 si je prizadeval za obnovitev filatel. kluba »Košir«, kjer je tajnik. 1970 je bil pobudnik za ustanovitev Mladinske skupine v okviru stranke SSk, katere član pokraj sveta je bil, vendar se je 1976 včlanil v Socialistično stranko (PSI), kjer je bil aktiven član slov. komisije. Na listi PSI je bil tudi izvoljen 1985 v devinsko-nabrežinski občinski svet, kjer je najprej prevzel mesto odbornika za turizem in okolje, nato odborništvo za javna dela. Od 1985–90 je bil član izvrš. odb. Kraške gorske skupnosti in od 1989 je podpreds. trž. turistične ustanove. Mar. 1988 je izstopil iz PSI, da je lahko glasoval za ohranitev slov. župana v Nabrežini. Od jun. 1987 je član uprav. sveta SSG v Trstu. Na sejah Enotne delegacije je sodeloval 1984 pri pripravah za slov. shode na Travniku v Gor., v Bazovici in Trebčah.

Prim.: Osebni podatki; Rusi most, 1967, 155; Sreč 68, 16; J. Pogačnik, Slov. zamejsko in zdomsko slovstvo. Kosovelova knjiž. 5, 1972, 54; Isti, ZSS, Zal. Obz. 1972, 63; arhiv RAITrstA; PDk 1985, št. 244 s sl.; PrimN 1988, št. 35 s sl.

Jem.

Jevnikar, Martin: Tuta, Igor (1945–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950720/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (13. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine