Slovenski biografski leksikon

Cerar Avgusta (Danilova), igravka, r. Gostič 24. avg. 1869 v Lj., je prvič nastopila v lj. gledališču 24. jan. 1884 v vlogi Ane v Požigalčevi hčeri in bila pozneje vedno ena glavnih moči ženskega ansambla. Z igravcem Danilom se je poročila 9. sept. 1890. Od 1908–10 je vodila slov. gledališče v Trstu, 1913 odšla v New York, bila od 1920–22 zopet članica slov. gledališča v Lj., a se vrnila v Ameriko, kjer vodi od 1922 slov. gledališče v Clevelandu, Ohio. — Prim.: DS 1906, 125; Zrnje 194. Slike: DS 1906, 124; SIT I, št. 32 in II, št. 14; Malo gledališče; Theater; Vesna 21. Gl.

Glonar, Joža: Avgusta Danilova (1869–1958). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi157378/#slovenski-biografski-leksikon (18. februar 2020). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Primorski slovenski biografski leksikon

Danilova Avgusta, r. Gostič, por. Cerar, igralka, gledališka organizatorica, r. 24. avg. 1869 v Lj. in tu u. 3. jan. 1958. Bila je učenka Ignacija Borštinika na Dunaju. Prvič je nastopila 24. jan. 1884 v Lj., v SDG je bila angažirana od 24. jan. 1886 v okviru lj. čitalnice (do 1892), v SDG (1892–1913) in SNG (1921–22, 1928–29, 1950–51), vmes pa gostovala v drugih gledal, v Jsli in tujini. Dve sezoni, 1908–10 je skupaj z Verovškom vodila slov. gled. v Trstu, bila tu režiserka in igralka. Med prvo svet. vojno je bila v New Yorku (1914–20), od 1922–28 v Clevelandu. V obeh krajih je vodila amatersko gled. delo med slov. izseljenci. Tako si je zaradi organiz. vodstva gled. v Trstu in potem v Ameriki pridobila velike zasluge za razvoj in ohranitev slov. gledal. tradicije med Slovenci izven osrednje Sje. Bila je ena prvih slov. poklicnih igralk in poleg Z. Borštnikove pomenila tudi najvišji vzpon slov. ženske igralke. Njeno nepretrgano delo na odru je zajelo skoraj sedemdeset let, tako da je prešla z desk čitalnice in kasneje podpoklicnega gledališča, se uveljavila v poklicnem slov. gled. med obema vojnama, pa vso prvo polovico tega stol., saj je igrala še v sezoni 1950–51. Poleg velikih zaslug organizatorskega značaja pomeni njeno igranje enega izmed najvišjih vzponov in dosežkov na polju od romantične teatralike v umirjeni realizem z naglašenim formiranjem dramskih karakterjev. Tako je še največ dosegla v naturalistični drami (Tolstoj, Hauptmann, Ibsen, Zola). Bila pa je še Medeja (Evripid), Marija Stuart in Elizabeta, Hasanaginica (Ogrizović), Kraljica (Shakespeare, Hamlet), Rosa Berndt (Hauptmann), Toinette (Molière, Namišljeni bolnik), Hana (Hauptmann, Voznik Henschel), Alvingova (Ibsen, Strahovi), Maria Josefina (Garcia Lorca, Dom Bernarde Albe), Ronina mati (Leskovec, Dva bregova), Emilija Marty (Čapek, Stvar Makropulos), v naslovni vlogi (Grillparzer, Sappho) idr. Obsežno je tudi njeno režisersko delo, med drugim: Ganghofer & Brociner, Valenska svatba; Paulton & Paulton, Nioba; Gorner, Pepelka; Ibsen, Nora; Strindberg, Oče; Bernstein, Tata; Vojnović, Ekvinocij; Anzengruber, Samska domačija; Govekar, Martin Krpan; Humperdinck, Janko in Metka. D. je bila tudi filmska igralka; v tej zvrsti je začela nastopati v svojem ameriškem obdobju (1914–15), pa z delom ni nadaljevala; šele zadnje povojno obdobje jo je vključilo spet, tokrat v slovensko filmsko ustvarjanje. 1948 je odigrala nepozabno vlogo Matere v prvem slov. filmu Na svoji zemlji in tudi v filmu Trst. Za svoje delo je prejela številna priznanja. Slika: IS 1926, 52/53, 231.

Prim.: SBL I, 75 (pod Cerar); DS 1906, 125; Zrnje 194; Danilo, Spomini, Lj. 1930, 100–1 s sl., 201–2; EJ II, 664; GLljD 1928–29, št. 3; 1957–58, št. 8, 193–7 s sl.; Pavel Rasberger, Osemdeset let A. D., MbV 1949, 199; Janko Traven, 80-letnica A. D., SPor 1949, 198 s sl.; isti, 80 let slovenske igralke A. D., Tov 1949, 37, 621; Ernest Adamič, Poti je kraj ..., TT 1958, 1, 5; A. D., SPor 1958, 2; A. C. D. ni več, Nž 1958, 1, 10; Kna] SClokanl, A. D. je umrla, Rodna gruda 1958, 2, 31 s sl.; [Janko Traven], A. D. v spomin, NRazgl 1959, 1, 18; isti, A. D., GLMGL 1958–9, 181–2 s sl.; Umetnici A. D. v spomin, GLljD, 1958–9, 8, 194–7; Brenk 553; Repertoar, 589, 792, 794, 1131, 3006–29, 3356; F. Lipah, Gledališka zmes, Lj. 1959, 49–53; Slovenski gledališki portret, Lj. 1960, str. 10, si. 7; Ciril Debevc, Naši igralci (Ljubljansko narodno gledališče v letu 1928); H. Nučič, Igralčeva kronika, I–III, Lj. 1960, 1964, gl. kazalo; SGL I, 113 (V. S. = Viktor Smolej); SDL I, 67 s sl.

Brj.

Brecelj, Marijan: Avgusta Danilova (1869–1958). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi157378/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. februar 2020). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine