Slovenski biografski leksikon

Turk France, igralec, r. 3. apr. 1885 v Gabrjah pri Ajdovščini kmetu Ivanu in Mariji r. Nusdorfer, u. 15. nov. 1926 v Sarajevu. Osn. šolo je obiskoval doma, niž. gimn. 1896–900 v Gor., učiteljišče 1901–5 v Kopru (z mat.). Učiteljeval je na osn. šoli v Ajdovščini (tu odkril slikar. talent V. Pilona, SBL II, 339, in starše pregovoril, da so ga dali v šole), Podgori pri Gor., Plavah in Višnjeviku. Povsod je z odraslejšo mladino prir. dram. predstave, 1910 sam nastopil v Gor. na odru Dramat. društva, 1910–2 večkrat gostoval v lj. dežel. gledal. Po nasvetu A. Cerarja–Danila (SBL I, 75) je 1912 odšel ileg. v Srbijo, se vključil v neko potujočo igral. skupino in s ps. Rade Romanović odslej nastopal; 1913–4 bil član mest. gledal. v Bitoli, tu ustanovil lastno igralsko skupino, a se ob izbruhu 1. svet. vojne kot prostovoljec priključil srbski vojski. Med 1914–8 je šel skozi vsa srbska bojišča, se umikal čez Albanijo, pristal na otoku Krfu, v Bizerti (Tunis) – bazi za srbske ranjence – in bil član vojnega gledališča; na solunski fronti soustanavljal in bil član frontn. gledal. ter dosegel čin rezervn. narednika. L. 1919 je služboval v Hercegnovem pri upravi vojnega plena, se tu oženil (Črnogorka Anda Burić), ustanovil spet gledal. skupino, 1920 pa nastopil v SNG v Lj. – L. 1922 je postal tehn. vodja in režiser Nar. gledal. v Sarajevu (pod upravništvom B. Nušića), se razvil v odličnega režiserja, izrednega inscenatorja in dekoraterja. Režiral vrsto dram in komedij, mdr. J. Kosor, Požar strasti; J. Verne, Bezobraznik; Iv. Cankar, Pohujšanje v dolini šentfl., 1922. Najbolj je T-u ležala režija salonske, pos. franc. komedije, tu in tam je tudi sam igral manjše vloge. Bil je zelo popularen in priljubljen. T. je sodeloval pri adaptaciji stavbe Nar. gledal. v Sarajevu, 1926 izdajal gledal. list Pozornica (gl. SN 1926, št. 265). – Prim.: r. matice ž. urada Šmarje (p. Branik); Hinko Klavora, F. T.–Romanović (Slov. gledal. muzej, Lj.); Muzej književnosti BiH, odd. za gledališče (Sarajevo); Ročni zapisniki (imeniki) ljud. šol in učiteljev na Kranjskem … Lj. 1905/6 - 1911/2; J 1926, št. 265; Sloboda (Sarajevo) 1926, št. 242–3; Narodno pozorište Sarajevo 1921–1971. Sarajevo 1971, 478–9 (s sliko); S. Janić, Teatron (Bgd) 1974, št. 1, 50; S. Softić, Odjek 1976, št. 12; Slov. učiteljišče v Kopru 1875-1909. Koper 1976, 71; A. Šavli, PDk 1977, št. 291. Šavli

Šavli, Andrej: Turk, France (1885–1926). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi735101/#slovenski-biografski-leksikon (1. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine