Primorski slovenski biografski leksikon

Kravos Marijan, šolnik, vzgojitelj, radijski igralec, r. 8. febr. 1956 v Trstu, kjer živi. Oče Alojz, čevljar, mati Pavla Valič, gospodinja. Osn. in sred. šolo je obiskoval v Trstu, nato prav tam tudi klas. gimn. na liceju Franceta Prešerna, kjer je maturiral 1975. Študiral je nato na Filoz. fak. v Trstu, kjer je diplomiral 1984 s tezo o trivialkah v tržaški okolici med leti 1774 in 1791. Od 1988 nadaljuje študij pedagoške smeri na lj. Filoz. fak. Med šol. leti 1977/78 – 1983/84 je bil animator na celodnevni šoli F. Levstika na Proseku, na isti šoli prof. glasbene vzgoje v š. l. 1978/79 in 1981/82 ter podporni prof. v š. l. 1982/83, 1983/84. V š. l. 1984/85 – 1985/86 podporni prof. na sred. š. F. Erjavca v Trstu in na sred. š. sv. Cirila in Metoda na Katinari. 1986 je po natečaju dobil stalež stalnega prof. slov., zgod., drž. vzgoje in zemlj. na nižji sr. šoli ter od tedaj poučuje na šoli I. Cankarja v Trstu. – K. je aktiven v slov. trž. verskih, vzgojnih in kult. organizacijah. Od 1962 je član slov. tržaške skavtske organizacije, v kateri je bil med 1973 in 1983 voditelj, med 1986 in 1990 pa glavni tajnik. Več let je bil tudi član škof. komisije za mlad. pastorale Igralec Radijskega odra je od 1972. Od 1988 je preds. Radijskega odra. Od 1987 je tudi član uredništva KatG. – K. je med leti 1980 in 1982 za Radijski oder, ki je deloval v okviru RAI Trst A, dramatiziral več mladinskih pripovednih del (Odisejevo pripoved V. Pečjaka, Naočnik in Očalnik L. Suhadolčana in druge). Napisal je izvirno besedilo Kdo je ugrabil Petrčka, ki je bilo na sporedu po valovih Radia Trst A 1982. – Kot strok. pisec in publicist sodeluje pri Jamboru, KatG, KolGMD, Mladiki in Rasti. Napisal je več tehtnih razprav s področja vzgojeslovja in zgodovine. S posameznimi gesli sodeluje tudi pri PSBL. Pomembnejše razprave: Bratoushina S. Kerstjanskiga Nauka Crainskiga v Tersti, KolGMD 1985, 85–90; Sedejeva bibliografija, v Sedejev simpozij, Celje 1988, 295–304; La lingua: un bene da difendere, v Trieste, lineamenti di una città, Trst 1989, 489–500; Naš otrok in branje, v Podoba našega otroka, Trst 1991, 34–75.

Prim.: Osebna pola; M (Trst) 1992/4, 97–99 s sl.

T. Simčič

Simčič, Tomaž: Kravos, Marijan (1956–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi920940/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. marec 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine