Slovenski biografski leksikon

Theuerschuh Ivan, pedagoški pisec, r. 15. sept. 1904 v Lj. železničar. uradniku Francu in Franji r. Vernih, živi v Trstu. Po osn. šoli 1912–7 (5 razr.) in 2 razr. gimn. (?) v Lj. je obiskoval učiteljišče v Mrbu, tu mat. 1924, potem štud. na visoki pedag. šoli v Zgbu, kjer je 1930 diplom. Učiteljeval je na Zgornji Ponikvi pri Žalcu, nato v Šoštanju (tu 1938 izvoljen za poslanca SLS v slovenjgr. okraju), bil do 1941 ravnatelj meščan. šole v Slov. Gradcu. Po nem. okupaciji i. l. zaprt, izgnan v Srbijo (Vrnjačka Banja, Bgd), prišel kasneje v Lj. in delal pri prehranjevalnem uradu Prevod. Jeseni 1945 je bil imenovan na nižjo sred. šolo v Kanalu (pod zavezn. vojaško upravo), od 1947 je v Trstu; spočetka tu poučeval na trg. strokovni in nato na sred. šolah pri Sv. Jakobu, na Opčinah, v Dolini do upokojitve 1974. — Za zasluge na pedag. in mladin. področju je bil 1976 odlikovan z vatik. redom viteza sv. Gregorija Velikega.—T. je avtor pedagoških knjig, mdr.: Fant in dekle. Trst 1957; Poglejmo v zrcalo, kakšni smo. Gor. 1958; Soncu naproti. Ib. 1958; Mi in naši otroci. Trst 1959; Več sonca v naše družine. Gor. 1972; učbenika: Živalstvo in rastlinstvo. Trst 1950 (Prirodosl. vede za nižje strok. šole in tečaje … 2.); slovničnega dela v berilih, mdr.: Rast … za 2. razr. 1946; Zorenje … za 3. razr. 1946, in Žetev … za 4. razr … Trst 1949, 1950²; vrste člankov, mdr. v trž. listih Galeb, Jambor, Novi list, Pastirček (vse v l. 1950–60), KGMD (1959–60, 1962), Zborniku ob 50-letnici GMD. Gor. 1974. Sodeloval je pri izdaji knjig, mdr. Tehnologija za višje industrij. strok. šole in tečaje. Trst 1954; Zgodovina I. del. Opčine 1964, ter pri trž. radiu kot vodja tedenske oddaje Družinski obzornik, za katero je večino gradiva prispeval sam. — Močan je T-ov delež pri ustanavljanju in pospeševanju skavt. organizacije na Tržaškem: 1951 je bil njen soustanovitelj, nato vodja in starešina (vodil zimske sestanke in vsakoletna počitn. taborjenja) ter sodeloval pri izdaji Skavtski priročnik. Trst 1963; v okviru šol. dela je tudi mnogo režiral. — Prim.: izv. I. mestne 6 razr. deške ljud. šole v Lj. 1915 do 1917; izv, sred. šol v britsko-ameriškem pasu STO 1949–50, 84; izv. sred. šol s slov. učnim jezikom na Tržaškem ozemlju 1957/8, 63; 1958/9, 67; Nova M 1972, 75; M (Trst) 1974, 110 (s sliko); Novi list 1974, št. 1005; 1976, št. 1095; Dan 1974, št. 9 (v rubriki Pikadan); KGMD 1975, 148 (s sliko). Brj.

Brecelj, Marijan: Theuerschuh, Ivan (1904–1982). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi697719/#slovenski-biografski-leksikon (20. september 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine