Primorski slovenski biografski leksikon

SLOSAR Mirko, glasbeni pedagog, zborovodja, r. 17. okt. 1942 na Reki, živi v Kopru. Oče Franc, zidar, mati Marija Udovič, gospodinja. Osn. š. je obiskoval v Jelšanah (1. do 4. razr.) in v Ilirski Bistrici (5. do 8. razr.). V tem času je kot samouk igral harmoniko. Prva glasb. znanja je dobil pri jelšanskem župniku Božidarju Božiču in v nižji glasb. š. v Ilir. Bistrici pri prof. Mariji Kirn. šolanje je nadaljeval na učit. v Kopru (1957–62) in vzporedno na Glasb. š. v Kopru. Pri prof. Miranu Haslu je študiral violončelo, pri prof. Lipoglavšek klavir, pri prof. Ivanu Ščeku glasb. teorijo. V tem času je pel pri moš. zboru »Svoboda« v Kopru (dirigent prof. Vladimir Lovec), pri meš. mlad. zboru na učit. in v kvartetu, ki ga je tudi vodil. Glasb. šolanje je nadaljeval na Akad. za glasbo (AG) v Lj. in v tem času vodil APZ prim. študentov »Vinko Vodopivec«. Po končanem šolanju na AG je vodil glasb. pouk na osn. š. »Pinko Tomažrič« v Kopru ter na gimn. in vzgojiteljski š. v Kopru. Ustanovil je meš. mlad. zbor gimn. v Kopru, vodil otroški in mlad. zbor osn. š. »Pinko Tomažič« v Kopru, instrumentalno skupino in meš. pev. zbor »Svoboda« v Izoli. Z vsemi zbori je nastopal na revijah in tekmovanjih. Z zborom iz Izole je v Mrbu na reviji »Naša pesem« osvojil zlato plaketo, z mlad. meš. zborom koprske gimn. pa zlato in srebrno plaketo na Mlad. pev. festivalu v Celju. 1977 je ustanovil meš. pev. zbor »Obala« v Kopru in ga dvignil med vodilne meš. pev. zbore v Sji, predvsem z izvajanjem del sodobnih avtorjev in avtorjev kompozicijske avantgarde. Z zborom »Obala« je nastopal v It., Avstr., Belgiji, Grčiji, na Madžarskem, v ZR Nemčiji, Španiji in leta 1982 v ZDA v najuglednejšim dvoranah v Chicagu in New Yorku. - V tem času je bil član raznih občin. in republ. glasb. strok. odborov, predaval na republ. seminarjih, na zborovodski š. v Trstu v organizaciji Zveze slov. kult. društev in v Kopru v organizaciji Zveze kult. organizacij, nudil individualno pomoč zborom in zborovodjem. Od 1985 je vodja ured. glasb. programov in produkcije na Radiu Koper. Od 1985 je tudi umetniški vodja Tržaškega okteta. 1988 je magistriral na oddelku za dirigiranje na Fakulteti za glasb. umetnost v Bgdu. Napisal je nekaj zborovskih skladb, piše tudi glasb. kritike za PDk v Trstu. Prejel je Gallusovo plaketo, najvišje republ. priznanje SR Sje za umetn. dosežke na glasb. področju, in druga priznanja. 1988 je prevzel vodstvo Ateljeja za sodobno glasbo na jsl. zborovskih srečanjih v Nišu.

Prim.: Osebni podatki; časopisna poročila ob nastopih; arhiv Tržaškega okteta; lastni zapiski.

Koren

Koren, Jože: Slosar, Mirko (1942–2019). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi946170/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (8. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine