Slovenski biografski leksikon

Pahor Leopold, glasbenik in skladatelj, r. 7. avg. 1863 v Nabrežini, u. 7. apr. 1928 v Lj. Ljudsko šolo je obiskoval v Renčah pri Gorici in 1884 dovršil gimn. v Gorici; nato je šel k železnici in služboval v Zagorju, Špilju, Sp. Dravogradu, Ali, na Zid. mostu, v Postojni, na Rakeku, v Logatcu, Borovnici, naposled kot nadzornik drž. žel. v Lj. Glasbe se je učil v Gorici pri Ant. Hribarju (SBL I, 352) in stolnem organistu Ceju. Že kot gimnazijec je orglal v raznih goriških cerkvah, bil 2 leti pevovodja Slov. bralnega in podpornega društva, z njegovim zborom izvedel češko opereto »Ena seja mestnega starešinstva« (prvo v slov. jeziku na Goriškem) ter po večkrat na mesec hodil v Renče učit petje. V vojaški službi v Pulju je bil čitalniški pevovodja in imel svoj slov. vojaški kvartet (Bučar, Zadnik, Pahor, Batestin), s katerim je na potu k velikim voj. vajam 1885 priredil koncerte v Lj., Kranju, Tržiču in Celovcu, izvajajoč svoje prve skladbe (Zvonček mili v dolu peva, Lepše rožice rodila še nobena ni pomlad, Noč je jasna). Kot žel. uradnik je v Postojni vodil petje v čitalnici in godbo, imel na Zid. mostu in Špilju mal orkester, na Zid. mostu in Rakeku pevski zbor, v Lj. je bil pevovodja pri »Slavcu« in pol leta kapelnik godbe Sokola I. — Število P.-jevih skladb je veliko, natisnjenih pa le malo. V GZ je izšel moški zbor »Poslanec« in 10 narodnih, prirejenih nekaj za moški, nekaj za meš. zbor, v NA pa samospeva s klav. »Na poljani« in »En starček je živel«; založništvo Kleinmayer in Bamberg v Lj. je izdalo »En starček je bil« — »En starček je živel« za moški zbor s klav. V rokopisu so ostale razne svetne in cerkv. zborovske skladbe, skladbe za glas in klav., za zbor in klav. ali orkester, za klavir in mali orkester, za salonski orkester, za vel. orkester, pevske in glasb. točke k Jurčič-Govekarjevemu Desetemu bratu. Neobjavljeni meš. zbor Domovini je 1897 dobil 1. nagrado Slov. pev. društva v Ptuju. P. je bil soliden in spreten skladatelj, posebej izboren instrumentator. Pl.

Premrl, Stanko: Pahor, Leopold (1863–1928). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi402164/#slovenski-biografski-leksikon (28. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine