Slovenski biografski leksikon

Pahor Leopold, glasbenik in skladatelj, r. 7. avg. 1863 v Nabrežini, u. 7. apr. 1928 v Lj. Ljudsko šolo je obiskoval v Renčah pri Gorici in 1884 dovršil gimn. v Gorici; nato je šel k železnici in služboval v Zagorju, Špilju, Sp. Dravogradu, Ali, na Zid. mostu, v Postojni, na Rakeku, v Logatcu, Borovnici, naposled kot nadzornik drž. žel. v Lj. Glasbe se je učil v Gorici pri Ant. Hribarju (SBL I, 352) in stolnem organistu Ceju. Že kot gimnazijec je orglal v raznih goriških cerkvah, bil 2 leti pevovodja Slov. bralnega in podpornega društva, z njegovim zborom izvedel češko opereto »Ena seja mestnega starešinstva« (prvo v slov. jeziku na Goriškem) ter po večkrat na mesec hodil v Renče učit petje. V vojaški službi v Pulju je bil čitalniški pevovodja in imel svoj slov. vojaški kvartet (Bučar, Zadnik, Pahor, Batestin), s katerim je na potu k velikim voj. vajam 1885 priredil koncerte v Lj., Kranju, Tržiču in Celovcu, izvajajoč svoje prve skladbe (Zvonček mili v dolu peva, Lepše rožice rodila še nobena ni pomlad, Noč je jasna). Kot žel. uradnik je v Postojni vodil petje v čitalnici in godbo, imel na Zid. mostu in Špilju mal orkester, na Zid. mostu in Rakeku pevski zbor, v Lj. je bil pevovodja pri »Slavcu« in pol leta kapelnik godbe Sokola I. — Število P.-jevih skladb je veliko, natisnjenih pa le malo. V GZ je izšel moški zbor »Poslanec« in 10 narodnih, prirejenih nekaj za moški, nekaj za meš. zbor, v NA pa samospeva s klav. »Na poljani« in »En starček je živel«; založništvo Kleinmayer in Bamberg v Lj. je izdalo »En starček je bil« — »En starček je živel« za moški zbor s klav. V rokopisu so ostale razne svetne in cerkv. zborovske skladbe, skladbe za glas in klav., za zbor in klav. ali orkester, za klavir in mali orkester, za salonski orkester, za vel. orkester, pevske in glasb. točke k Jurčič-Govekarjevemu Desetemu bratu. Neobjavljeni meš. zbor Domovini je 1897 dobil 1. nagrado Slov. pev. društva v Ptuju. P. je bil soliden in spreten skladatelj, posebej izboren instrumentator. Pl.

Premrl, Stanko: Pahor, Leopold (1863–1928). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi402164/#slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Primorski slovenski biografski leksikon

PAHOR Leopold Lavoslav, pevovodja, organist in skladatelj, r. 7. avg. 1863 v Nabrežini, u. 7. apr. 1928 v Lj. Oče Anton, uslužbenec na železnici, mati Jožefa Mosettig, gospodinja. Osn. š. v Renčah pri Gor. V Gor. je 1884 končal gimn. Postal je uradnik na železnici in služboval v Zagorju, Špilju, Spod. Dravogradu, Zid. mostu, na Rakeku, v Logatcu, Borovnici; nato je bil nadzornik drž. železnic v Lj. Glasbe se je učil v Gor. pri A. Hribarju (PSBL I, 546) in stolnem organistu Ceju. Kot gimnazijec je orglal v gor. cerkvah, dve leti je bil pevovodja Slov. bralnega in podpornega društva. Z zborom je izvedel češko opereto Ena seja mestnega starešinstva, ki je bila prva v slov. na Goriškem. Pogosto je hodil učit petje v Renče. Med vojaščino v Pulju je vodil zbor v čitalnici. Imel je tudi svoj slov. vojaški kvartet, s katerim je na potu k velikim vojaškim vajam 1885 priredil koncerte v Lj., Kranju, Tržiču in Clcu. S kvartetom je izvedel svoje prve skladbe: Zvonček mili v dolu peva, Lepše rožice še rodila nobena ni pomlad, Noč je jasna. V Postojni je vodil petje in godbo v čitalnici, v Zidanem mostu in na Rakeku pev. zbor, v Lj. zbor Slovan. P. je veliko napisal in malo natisnil. V GZ je izšel moški zbor Poslanec in 10 narodnih, prirejenih za moški in meš. zbor, v NA samospeva Na poljani, En starček je živel, ki ga je napisal tudi za moški zbor s klavirjem. V rkp. so ostale njegove posvetne in cerkv. zborovske skladbe, skladbe za glas in klavir, zbor in klavir ali ork., za salonski ork., za veliki ork. Ostali so tudi pev. in glasb. vložki za Jurčič-Govekarjevega Desetega brata. Zbor Domovini iz 1897 je dobil 1. nagrado Slov. pev. društva v Ptuju. P. je bil dober skladatelj in spreten instrumentator. Z Nikom Štritofom je sodeloval pri izvedbi glasb. vložkov v delih: Rokovnjači, Legionarji, Deseti brat, Brat Martin, Lumpacij vagabund.

Prim.: SBL III, 250; Jelerčič 86; D. Cvetko, Stol. slov. glasbe, 237; Cvetko III, 342, 354–55, 360, 366, 449; župn. urad Nabrežina.

Har.

Harej, Zorko: Pahor, Leopold (1863–1928). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi402164/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine