Primorski slovenski biografski leksikon

Kren Ciril, skladatelj, pevovodja, esejist, r. 29. sept. 1921 v Medani v Gor. Brdih, živi v Buenos Airesu v Argentini. Oče Janez, kmet, mati Justina Sirk. Gimn. je obiskoval v Malem semenišču v Gor. in se 1937 izselil v Argentino, kjer sta od 1923 živela oče in sestra. Od 1940 je bil bančni uradnik v Buenos Airesu, poročen z Marijo L. Gašpar, ima hčer Elizo in od dec. 1978 živi v okraju Florida v Buenos Airesu. Takoj po prihodu se je začel učiti violino in harmonijo pri ruskem prof. Petru Jorošanskem, v letih 1949–52 se je učil kontrapunkta in kompozicije pri argent. sklad. Luisu Gianeu. Proti koncu 1949 je orkester argent. drž. radia izvedel njegovo skladbo za godalni orkester Suita v starem slogu. Od tedaj je radio pogosto prenašal K-ove skladbe. Najpogosteje so bile izvedene: Uspavanka za komorni orkester; Vaška ali medanska uvertura za simfonični orkester (prvič izvedena 9. apr. 1953 na Pravni fak. v Buenos Airesu pod vodstvom Bruna Bandinija); Balada de los ojos ninos za bariton in orkester (prvič jo je zapel slov. baritonist Angel Hrovatin – PSBL I, 546–47); 1957 je dovršil Simfonično rapsodijo za veliki orkester (še ni bila izvedena). Dve leti pozneje je v vrsti koncertov Društva mladih skladateljev Arg., ki ga je K. pomagal ustanoviti, doživela krstno izvedbo njegova kantata Al Mar, zložena na besedilo istoimenske ode čilskega pesnika Pabla Nerude. Vlogo solista je odpel Angel Hrovatin, ki je prejšnje leto odpel na teh koncertih tri K-ove pesmi za bariton in klavir. K. je deloval tudi na društveno-prosv. polju med slov. izseljenci. V letih 1940–47 je vodil zbor društva Slovenska krajina v okraju Avellaneda in tu ustanovil in vodil otroški pev. zbor Martin Krpan. Ustanovil in vodil je mlad. pev. zbor društva Slovenski dom v Buenos Airesu, nekaj let pozneje je ustanovil moški in mešani pev. zbor društva Zarja. Oba zbora sta se povzpela na prva mesta v kult.-prosv. zgod. slov. izseljencev. Vodil je tudi zbor v ž. c. na Floridi, s svojim vokalnim kvartetom je nastopal v gledališčih v Buenos Airesu. Posebno zaslužen je za propagando slov. glasbe v Arg. V letih 1950–60 je sodeloval v slov. časopisih Nova domovina in Lipa, v argent. časopisih in revijah pa je Argentince seznanjal s slov. glasbeno umetnostjo in s slav. kulturo sploh.

Prim.: Osebni podatki; L. M. Škerjanc, Glasbeni slovarček, Lj. 1962, 85 (zgrešen rojstni kraj); J. Hladnik, Od Triglava do Andov, Gor. 1978, 241; F. Kurinčič, Na tej in na oni strani oceana, Lj. 1981, 227.

F. Č.

Čotar, Franc: Kren, Ciril (1921–2007). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1016160/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine